Rüyada sulu çamur görmek

Bir kişinin rüyada sulu bir çamurda yürümesi, o kimsenin düsecegi üzüntü ve kedere, erisecegi fitne ve meşakkate delalet eder.

Bir kimse rüyada sulu bir çamurda yürüdügünü görse, o yer halkı ve çamura giren kimse için üzüntü, keder ve korkuya delalet eder.

Keza bir kişinin sertçe yagan bir yagmurda yürüdügünü görmesi, o yagmurdan ona isabet eden miktarca üzüntü, keder ve korkuya düsmesine delalet eder.

Bazı tabirciler bir kimsenin rüyada sulu olan bir çamurda kendisini görmesi, o kimsenin yerce olan eksikligine delalet eder.

Hasta olan bir kimsenin rüyada sulu çamur görmesi, onun hastalığınin devam etmemesine delalet eder. Ancak kendisinin sulu bir çamurdan çıktığını bu halde o hastanm hastalıktan kurtulmasina, sıhhat ve afiyete kavuşmasina delalet eder.

Hasta olmayan bir kişi rüyada çamurda yürüdügünü veya çamura girdiğini görse, o kimse bir belaya veya zindan ve hapse ya da sultanin yaninda çeşitli mihnetlere girmeye delalet eder.

Çamurdan kurtuldugunu veya elbise ve bedenini çamurdan temizledığını gören kimse, dince kendisinde bulunan günahtan veya dünyaca keder ve zayiattan kurtulur Eğer çamurdan kurtulamaz ve elbisesini de temizleyemezse, o sahsa isabet eden çamur miktarinca günah ve keder isabet eder.

Rüyada çamur yogurup kerpiç yapmada, asla hayır yoktur. Çünkü bu rüya, o kerpiç kuruyup toprak oluncaya degin, keder, bela ve düşmanliga delalet eder.

Eğer kerpiç kuruyup toprak olursa, zahmet, sıkıntı, bela ve düşmanliktan sonra nail olacağı mala delalet eder. Çünkü toprak maldır.

Sulu çamur düşmanlik ve sıkıntıya bazan da borca veya irz ve namus hakkında söz söylemeye delalet eder.

Sulu çamur bazan “Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık.” (Süre-i Müminin, ayet 12) mealindeki ayet gereğince, hanımının erkek bir çocuğa hamile olduğuna delalet eder.

Çamur yolculuğun muattal kalmasina ve namazı yarida kesmeye delalet eder.

Sulu balçik manasina olan “vahai” kelimesi türetildigi zaman yil manasina olan “havi” kelimesi yapildigindan, bir seyin üzerinden bir sene geçmesine delalet eder.

Bazen de sulu çamur, nimet veya şerre yahut Allah (C.C.)i inkar etmekle iftihar etmeye delalet eder.

Bir kimse rüyada başıni saç ve sakalini sulu çamurda bulunmus olduğunu görse, o kimsenin ekincilikle uğrasmasina toprak ve çamur işleriyle meşgul olmasma delalet eder.

Sulu sivik bir topragin çamur olduğunu gören kimse, güzel bir şekilde anilir ve bu hal onun Allah’a (C.C.) itaat etmesine bir vesile olur.

Sulu çamurun un veya yogrulmus hamur olduğunu gören kimse, çalışarak helal ve güzel bir rızka nail olur.

Çamurun siyah, renginin kırmızı olduğunu gören kimsenin, bir yerden diğer bir yere yahut bir topluluğa geçmesine veya o kimsenin beyazı siyaha tercih etmesine delalet eder.

Çamurun renginin kırmızılıktan siyaha dönüştüğünü gören kimse siyahı beyaza tercih eder.

Bazen de sulu çamur kötü ahlakli sert ve az hamile kalan bir fena kadına delalet eder.

Kuraklik ve kitlik zamanında rüyada sulu çamur görülmesi, mahsulatin çokluguyla müjdeye delalet eder.

Görülen çamur bir kuyudan olursa, mirasa veya bereketin meydana çıkmasına ya da kuyunun sahibinin emanet ve sırlarına delalet eder.

Yorum yapın