Rüyada su yolu görmek

Rüyada su yolu görmek, bir kadına, mala veya bir alime delalet eder.

Rüyada su yolu gören eğer evli ise, hanımım boşar, hizmetinde bulunan ve faydalı olan bir kimseyi, hizmetinden defeder.

Arkın önünün kesilip kapandığını görse, o kimsenin yapacağı işlerine fesatlık karışır. Bu sebeple üzüntü ve kedere girer.

Bazen de prostat olmak suretiyle o kimseye bet edecek sıkıntıya delalet eder.

Bazen lağım kederden kurtulmaya delalet eder. Çünkü lağımın tıkanıp kapanması ev halkı için üzüntü ve kederdir.

Bazen rüya sahibi, vakfını iptal yahut kölesini azat eder. Yahut kendisinin hizmetinde bulunan ve faydalı olan bir kimseyi, hizmetinden defeder.

Bazen rüyada lağım görmek kederden kurtulmaya işarettir. Çünkü lağımın tıkanıp kapanması ev halkı için üzüntü ve kederdir.

Bazen su yolu görmek, zina yapmaya delalet eder. Özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya delalet etmesi, daha fazladır.

Bazen su yolu, zina yapmaya işarettir, özellikle yollarda ve mahalle arasında akan su yolunun, zina yapmaya işaret etmesi, daha fazladır.

Bazen, su yolu lağıma bazen de çarşı ve dükkan gibi rızık yollarına delalet eder.

Bazı tabirciler, rüyada su yolu gören kimseye, hane halkı tarafından bir zarar erişir, dediler.

Bazı tabircilere göre su yolları ve arklar insanın hizmetçileri, veya başka bir rivayete göre de, vücudunun azalar olarak tabir edilmektedir. İyi ve kötü görülecek rüyalar bunlara göre kıyaslanarak yapılmalıdır.

Bir evde su yolundan kan aktığını görmek, ev kadınının kötü haline ve ahlakına; su yolunun taştığını ve herkese zarar verdiğini görmek o mahalle balkının kötü bir haber alacaklarına delildir.

Bir kimse evinin lağımının tıkanmış olduğunu görse, o kimsenin hanımı kendisinden nefret edip kaçar, eşya ve sanatı geçersiz kalır ve bu suretle mahzun olur.

Bir kimse evinin lağımının tıkanmış olduğunu görse, o kimsenin hanımı kendisinden nefret edip kaçar, eşya ve sanatı geçersiz kalır ve bu suretle mahzun olur. Bazen de prostat olmak suretiyle o kimseye isabet edecek sıkıntıya işarettir.

Bir rivayete göre akan suya sahip olduğunu gören, yüksek bir mevkie, menfaate ve faydaya nail olur.

Bir rivayete göre, su yolu gören akrabasından biri ile cinsi ilişkide bulunur.

Bir rivayete göre, rüyasında su yolu gören vefat eder.

Bir su yolu yapıp su akıttığını gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada su yolu ve ark görmek, rızkın kaynağı, evi, aracı olarak tabir olunur.

Bir su yolunu bozan esini boşar, bir su yoluna arkasını dönüp gittiğini gören eşi ile kavga eder ve onunla konuşmaz.

Bir su yolunun saf ve tatlı suyu ile bir mahalleden geçtiğini ve halkın bundan faydalandıklarını görmek o yerde bela ve salgın bir hastalık varsa geçeceğine; eğer kitlik ve yokluk içinde iseler, Allah (C.C.) tarafından bereket ve ucuzluğa kavuşacaklarına; ticaretin artacağına; eğer su bulanık veya tuzlu veya herkese zarar verecek derecede taşkın ise, halkına bir kötülük geleceğine işarettir.

Bostan veya tarlasına su yolundan su yerine kan aktığını görenin, karısı başka bir erkekle ilişkide bulunur.

Bostanını su yolundan gelen su ile suladığını gören, nesi varsa bir kadına veya hizmetçisine harcar.

Eğer su yolu, herkes için yapılmış ise, halkın hayatına; Özel ise sahibinin geçimine delalet eder.

Kimin olduğu bilinmeyen su yolunda suların aktığını görmek, haram iş yaptığına, bir hizmetçi kadın ile suçlanacağına delalet eder.

Kirmani’ye göre; bir eve veya bostana su yolundan su aktığını gören, kederli ise bundan kurtulur.

Kuyu kazdığını ve su çıkmadığını gören, kimse birisine hile eder.

Lağım evin hizmetçisine delalet eder. Çünkü halkın pislikleri lağıma akıp gider.

Meçhul bir lağıma sidiğini yaptığını gören kimse harama yaklaşır. Yahut hizmetçisi ya da hanımı yüzünden tehlikeye düşer.

Normal, şekilde akıyorsa ev sahibi üzüntü ve kederden halas olur.

Rüyada bir ark kazdığını ve ondan da su aktığını gören kimse, hile içine girer.

Rüyada evinde veya bostanında bir ark aktığını gören kimse, üzüntülü ise bundan kurtulur. Veya hizmetçisi kendisinden hamile kalır. Bu sebeple üzüntü ve kedere girer.

Rüyada su yolu görmek, bir kadına veya mala, ya da bir alime işarettir.

Rüyada su yolunu akıttığını gören kimse evlenir, mal ve geçime nail olur. Yahut nefsi özellikle din ve dünyası için yahut bütün halka bir hizmette bulunur.

Rüyada ziraatını sulamak için bir ark kazdığını görse, zenginliğe, çoluk çocuğunu yedirip içirmeye işarettir.

Rüyasında su yolları yaptığını gören, hile yapıp ahalinin malını almayı düşünür.

Su yolu hizmetçilere veya kölelere yahut bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara delalet eder.

Su yolu hizmetçilere yahut bir yere gitmek için hazırlanan hayvanlara işarettir.

Su yolundan akan su, iki tarafına tasmadan akıyorsa, sahibi için bol geçime ve güzel bir hayata; eğer iki tarafına taşıyorsa, o yer halkına veya sahibine hüzün, keder ve gözyaşına; su yolu, evler arasından geçip suyu da saf ve tatlı ise bolluk, mutluluk ve iyi bir hayata delalet eder.

Su yolundan su içtiğini gören, mutlu yaşar, bolluk içinde olur. Eğer su bulanık ve acı ise, hayatı keder, sıkıntı ve korku içinde geçer. Bazıları suyun bulanıklığını ve acılığını derecelerine göre hafif veya ağır hastalıkla yorumlamaktadırlar.

Su yolunun kendi evine aktığını görenin bu rüyasının tabiri yalnız kendisine aittir.

Su yolunun tıkandığını görenin hali vakti bozulur. Yahut hizmetçisi ondan hamile kalarak bununla suçlanır.

Suyun bostanına veya tarlasına aktığını gören, bekarsa evlenir, evli ise çocuğu olur.

Tarla veya bostanını sulamak için bir ark açıp su akıttığını gören, evlenir.

Yaptığı su yoluna başkasının suyunu akıttığını gören, halka hıyanet eder.

Yaptığı veya evvelce yapılmış olan bir su yolunda su aktığını görmek, nikah ile tabir olunur.

Ziraat ve tarlalara akan arkı kestiğini görse, çoluk çocuğunun nafakasını keser. Eğer evli ise hanımını boşar. Yahut hanımını ailesi ve kavmi arasından çıkarır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın