Rüyada su ve su içmek görmek

Rüyada her hangi şekilde akarsa aksin, su görmek, rızk, geçim, rahat, temizlik, menfaat, nimet, safa, ölüm, keder, çocuk, adalet, fitne, ganimet, toplu mal, ucuzluk ile tabir olunur. İbn-i Şirin’e göre; rüyada su görmek, hayattir. Rüyasında su içen, güzel bir hayata kavuşur. Su görmek, saf ve berrak olursa, hayır ve menfaate, bulanik olursa, kedere ve geçim darligina işarettir. Bir kadının kendisine su verdiğini gören, halk arasında yalanci olarak tanınir. Durgun su yorumda akan sudan daha zayiftir. Bir rivayete göre, durgun su, hapse işarettir, durgun bir suya düstügünü gören, hapse girer. Tuzlu su keder; bulanik su geçim darligidir. Evinde siyah su görmek, evin yikilacağına, bu sudan içmek, gözlerinin kör olacağına tabir olunur Kokmus su haram mala, sari su şiddetli hastalığa işarettir. Suyun yerde kaybolduğunu görmek, memur veya işçi olanlar için isinden çikmaya; başkalari için ise yardım görmeden yaşamaya yorumlanır. Çok sicak su görmek, devlet büyükleri için keder ve sıkıntıya delalet eder. Kirmani’ye göre; sicak su görmek, hastalık ve hüzündür. Etegi ile BU tasidığını görmek, malında ve dünya işlerinde eksiklige delalet eder. Bir siseyi su ile doldurdugunu ve o sudan içtiğini görenin eşi gebe kalır; eğer sise kirilirsa, dogumda arinesi ölerek çocuğu yaşar. Eğer rüyayı gören evli değilse, evlenir rızkı artar. Birisine parasiz su verdiğini gören iyilik yapar, bir rivayete göre, bir yerde yapi yaptirir. Elinde madeni bir kap ile su alip içtiğini gören, sıkıntı ve eziyete düşer. Nerede otursa olsun, suyun bolluğu hayra tabir olunur. Suyun az olması da halk için selamete işarettir. Bir yere su döküldügünü görmek, o yerde feyiz, ve berekete delalet eder. Evinde, her ne şekilde olursa olsun, saf ve berrak su olduğunu görmek, iyi ve mutlu bir hayata, geniş rızka; bulanik su görmek, zarara, geçim sıkıntısına delildir. Kendini su içinde gören, zor bir isle uğrasir. Elbisesi ile suya girdiğini fakat elbisenin islanmadığını görenin din kuvveti yerindedir, sağlığı iyidir ve bütün içleri düzgün ve yolunda olur. Evine veya bostanina su çevirdığını gören evlenir, üstüne su siçradığını gören, hayır ve menfaate erer. Eğer bu su bulanik ve fena kokulu ise, tabiri aksinedir. Cafer-i Sadık’a (RA) göre; rüyada su görmek, beş şekilde tabir olunur; sadakat, kuvvet, dinde zorluk, büyüklerle arkadaşlik. Ebu Sait El-Vaiz’e göre; kadehte kendisine su verildığını görenin çocuğu olur. Bir bardaktan saf su içtiğini görmek, esinden ve çocuklarından hayır görmektir. Siseden su içmek erkek, madeni bir kaptan su içmek ise kadına yorumlanır. Bir bardaktan su içip, suya kanmadığını görmek, karısınin ona itaat etmediğine ve ahlakınin bozulduguna delalet eder. Uyanik olduğu zaman içtiğinden daha fazla su içtiğini gören, uzun ömürlü olur. Içtigi su saf ve berrak ise düşmanından selamete, geçiminde sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Suda el yikamak, malında tasarrufa delildir. Bazı yorumculara göre; suya bakip içinde kendini gören evine iyilik ve cömertlikte bulunur. Sularin yerlerde döküldügünü gören, malından harcar. Köprü veya kemer altından sularin aktigini görmek, halkın kendilerine yardımci olan bir kimseden hayır göreceklerine işarettir. Bu sudan aldığını gören, böyle bir kimseden hayır ve menfaat görür. Denizin suyunu bir tarafa çevirip akıttığını gören, dinsiz bir kimseden mal edinir. Suyu akitan bir kapta mesela kalbur veya süzgeç gibi su saklamak istediğini gören, kendisine faydasi olmayan biri ise baglanir. Bir çok kaplarda görülen sular, içinde bulunduğu kabin disina ait tabirlerdeki gibi yorumlanır. Her hangi bir şey içinde su bulundurmak, uzun ömre delalet eder. O sudan harcadigi ömrünün geçeni, kalani ise ömrünün geri kalanidir, eğer bütün suyu içerse, eceli gelmis demektir. Her ne şeyden olursa olsun, ilaç ile veya sikarak çikarilan meyve veya sebze sulan rızk ve menfaat ile yorumlanır. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada su görmek, güzel bir hayat ile tabir olunur. Evinde su olduğunu görmek, mutluluk, toplu mal, ganimet ve hayrin çoklugudur. Rüyada su içmek, düşmandan selamet ve rüya sahibi için bereketli seneye işarettir. Rüyasında, uyanık olduğu zamanki adetinden fazla su içtiğini görmek, uzun ömre delalet eder. Bir bardak su içip doymadığını görmek, esinin kendisine ihanet ettiğine delalet eder. Elini suya soktugunu gören, mal ve mülk peşinde kosar. Bir küp dolusu saf suyu olduğunu, gören, miras yer. Su bulmak için gezdığını gören, halk arasında yalancilik ve suna buna iftira ile suçlanir. Durgun su his ile yorumlandigi için böyle bir suya düstügünü gören, hapse girer. Kokmus su fakirlik, geçim darligi ve sıkıntıdir. Aci su, aci hayatı çok sicak su geçimde zorluk, bulanik su haram mal; sari su hasta olarak tabir olunur. Derin bir suya düsüp dibine kadar yuvarlandığını gören, çok zengin olur. Bir rivayete göre, suya düsmek, ferahlik ve sevinçtir. Taskin ve coskun su azap ve fesatlık ile tabir olunur. Bir yerde sularin tasip evlere kadar girdiğini görmek, orada büyük bir ihtilalin meydana geleceğine, evinin dami üzerinden su aktigini görmek, hemen meydana gelecek bir belaya delalet eder. Bir rivayete göre, rüyada su görmek bekar için evlenmege; dul bir kadın için kocaya, fakir için rızka; zengin için malının artmasına; hasta için iyilige ve herkes için keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Mendilinde, kesesinde veya elbisesinin eteginde su tasligini görmek, malından ve yasayisinin gidisinden gururlandığına delildir, esinin hamile olduğunu ve bir sise su içtiğini gören kimse evli ise, bir mirasa, konar, soguk su ile yikandığını gören hasta ise iyilesir, fakirse zengin olur, günahkar ise tövbe eder, tutuklu ise tahliye edilir, borçlu ise borcunu öder, bir şeyden korkuyorsa bu korkusundan kurtulur. Bir kuyudan su çektiğini gören kile ile mal kazanır. Denizin suyu bulanik olduğu halde, içtiğini görmek hükümet tarafından bir sıkıntıya uğramaga; denizin bütün suyunu içtiğini görmek, büyük bir hastalığa; susuz iken su bulup içtiğini görmek, ekinlerin o yil bereketli olacağına; suyu emerek içtiğini görmek kedere; bir küpten veya testiden su içtiğini görmek, bekar ise evlenecegine; evli ise bir kadından menfaat göreceğine işarettir. Kendisini susamamis ve su içmek ihtiyacında olmadığıni görmek hayır ile tabir olunur. Rüyada kendisinin susamadığını gören geniş bir geçime kavuşur. Ebu Said El-Vaiz’e göre rüyada soguk su içtiğini gören, helal, iş edinir. Sicak su haram mala, tatli su helal ve kolay kazanilan paraya, aci su haram ve güç ele geçen servetle tabir olunur. Danyal Aleyhisselama göre; su içmek ihtiyacından uzak olduğunu görmek susuz olduğunu görmekten hayırlıdır. Bir kaç bardak su içtiği halde susuzlugunun geçmedığını görmek, dünya hayatında son derece tamahkar olduğuna işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın