Rüyada su görmek

Rüyada su görmek; rızk, geçim, rahat, temizlik, menfaat, nimet, safa, ölüm, keder, çocuk, adalet, fitne, ganimet, toplu mal, ucuzluk ile tabir olunur.

Rüyada her hangi şekilde akarsa aksın su görmek, İbn-i Şirin’e göre hayat anlamına gelir.

Rüyasında su içen, güzel bir hayata kavuşur.

Rüyada su görmek, saf ve berrak olursa, hayır ve menfaate, bulanık olursa, kedere ve geçim darlığına işarettir.

Bir kadının kendisine su verdiğini gören, halk arasında yalancı olarak tanınır.

Durgun su yorumda akan sudan daha zayıftır.

Bir rivayete göre, durgun su, hapse işarettir, durgun bir suya düştüğünü gören, hapse girer.

Rüyada tuzlu su görmek keder; bulanık su görmek ise geçim darlığıdır.

Evinde siyah su görmek, evin yıkılacağına, bu sudan içmek, gözlerinin kör olacağına tabir olunur.

Rüyada kokmuş su görmek haram mala, sarı su şiddetli hastalığa işarettir.

Suyun yerde kaybolduğunu görmek, memur veya işçi olanlar için isinden çıkmaya; başkaları için ise yardım görmeden yaşamaya yorumlanır.

Çok sıcak su görmek, devlet büyükleri için keder ve sıkıntıya delalet eder.

Kirmani’ye göre; sıcak su görmek, hastalık ve hüzündür.

Eteği ile su taşıdığını görmek, malında ve dünya işlerinde eksikliğe delalet eder.

Bir şişeyi su ile doldurduğunu ve o sudan içtiğini görenin eşi gebe kalır; eğer şişe kırılırsa, doğumda annesi ölür, çocuğu yaşar.

Eğer rüyayı gören evli değilse, evlenir rızkı artar.

Birisine parasız su verdiğini gören iyilik yapar, bir rivayete göre, bir yerde yapı yaptırır.

Elinde madeni bir kap ile su alıp içtiğini gören, sıkıntı ve eziyete düşer.

Nerede otursa olsun, suyun bolluğu hayra tabir olunur.

Suyun az olması da halk için selamete işarettir.

Bir yere su döküldüğünü görmek, o yerde feyiz ve berekete delalet eder.

Evinde, her ne şekilde olursa olsun, saf ve berrak su olduğunu görmek, iyi ve mutlu bir hayata, geniş rızka; bulanık su görmek, zarara, geçim sıkıntısına delildir.

Kendini su içinde gören, zor bir isle uğraşır.

Elbisesi ile suya girdiğini fakat elbisenin ıslanmadığını görenin din kuvveti yerindedir, sağlığı iyidir ve bütün içleri düzgün ve yolunda olur.

Evine veya bostanına su çevirdiğini gören evlenir, üstüne su sıçradığını gören, hayır ve menfaate erer.

Eğer bu su bulanık ve fena kokulu ise, tabiri aksinedir.

Cafer-i Sadık’a (RA) göre; rüyada su görmek, beş şekilde tabir olunur; sadakat, kuvvet, dinde zorluk, büyüklerle arkadaşlık.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre; kadehte kendisine su verildiğini görenin çocuğu olur.

Bir bardaktan saf su içtiğini görmek, esinden ve çocuklarından hayır görmektir.

Şişeden su içmek erkek, madeni bir kaptan su içmek ise kadına yorumlanır.

Bir bardaktan su içip, suya kanmadığını görmek, karısının ona itaat etmediğine ve ahlakının bozulduğuna delalet eder.

Uyanık olduğu zaman içtiğinden daha fazla su içtiğini gören, uzun ömürlü olur.

İçtiği su saf ve berrak ise düşmanından selamete, geçiminde sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Suda el yıkamak, malında tasarrufa delildir.

Bazı yorumculara göre; suya bakıp içinde kendini gören evine iyilik ve cömertlikte bulunur.

Rüyada suların yerlerde döküldüğünü gören, malından harcar.

Köprü veya kemer altından suların aktığını görmek, halkın kendilerine yardımcı olan bir kimseden hayır göreceklerine işarettir.

Bu sudan aldığını gören, böyle bir kimseden hayır ve menfaat görür.

Denizin suyunu bir tarafa çevirip akıttığını gören, dinsiz bir kimseden mal edinir.

Suyu akıtan bir kapta mesela kalbur veya süzgeç gibi su saklamak istediğini gören, kendisine faydası olmayan biri ise bağlanır.

Birçok kaplarda görülen sular, içinde bulunduğu kabın dışına ait tabirlerdeki gibi yorumlanır.

Her hangi bir şey içinde su bulundurmak, uzun ömre delalet eder.

O sudan harcadığı ömrünün geçeni, kalanı ise ömrünün geri kalanıdır. Eğer bütün suyu içerse, eceli gelmiş demektir.

Her ne şeyden olursa olsun, ilaç ile veya sıkarak çıkarılan meyve veya sebze sulan rızk ve menfaat ile yorumlanır.

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada su görmek, güzel bir hayat ile tabir olunur.

Evinde su olduğunu görmek, mutluluk, toplu mal, ganimet ve hayrın çokluğudur.

Rüyada su içmek, düşmandan selamet ve rüya sahibi için bereketli seneye işarettir.

Rüyasında, uyanık olduğu zamanki adetinden fazla su içtiğini görmek, uzun ömre delalet eder.

Bir bardak su içip doymadığını görmek, esinin kendisine ihanet ettiğine delalet eder.

Elini suya soktuğunu gören, mal ve mülk peşinde koşar.

Bir küp dolusu saf suyu olduğunu, gören, miras yer.

Su bulmak için gezdiğini gören, halk arasında yalancılık ve suna buna iftira ile suçlanır.

Durgun su his ile yorumlandığı için böyle bir suya düştüğünü gören, hapse girer.

Kokmuş su fakirlik, geçim darlığı ve sıkıntıdır.

Acı su, acı hayatı çok sıcak su geçimde zorluk, bulanık su haram mal; sarı su hasta olarak tabir olunur.

Derin bir suya düşüp dibine kadar yuvarlandığını gören, çok zengin olur.

Bir rivayete göre, suya düşmek, ferahlık ve sevinçtir.

Taşkın ve coşkun su azap ve fesatlık ile tabir olunur.

Bir yerde suların taşıp evlere kadar girdiğini görmek, orada büyük bir ihtilalin meydana geleceğine, evinin damı üzerinden su aktığını görmek, hemen meydana gelecek bir belaya delalet eder.

Bir rivayete göre, rüyada su görmek bekar için evlenmeye; dul bir kadın için kocaya, fakir için rızka; zengin için malının artmasına; hasta için iyiliğe ve herkes için keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir.

Mendilinde, kesesinde veya elbisesinin eteğinde su taştığını görmek, malından ve yaşayışının gidişinden gururlandığına delildir. Eşinin hamile olduğunu ve bir şişe su içtiğini gören kimse bir mirasa, konar, soğuk su ile yıkandığını gören hasta ise iyileşir, fakirse zengin olur, günahkar ise tövbe eder, tutuklu ise tahliye edilir, borçlu ise borcunu öder, bir şeyden korkuyorsa bu korkusundan kurtulur.

Bir kuyudan su çektiğini gören kile ile mal kazanır.

Denizin suyu bulanık olduğu halde, içtiğini görmek hükümet tarafından bir sıkıntıya uğramaya; denizin bütün suyunu içtiğini görmek, büyük bir hastalığa; susuz iken su bulup içtiğini görmek, ekinlerin o yıl bereketli olacağına; suyu emerek içtiğini görmek kedere; bir küpten veya testiden su içtiğini görmek, bekar ise evleneceğine; evli ise bir kadından menfaat göreceğine işarettir.

Kendisini susamamış ve su içmek ihtiyacında olmadığını görmek hayır ile tabir olunur.

Rüyada kendisinin susamadığını gören geniş bir geçime kavuşur.

Ebu Said El-Vaiz’e göre rüyada soğuk su içtiğini gören, helal, iş edinir.

Sıcak su haram mala, tatlı su helal ve kolay kazanılan paraya, acı su haram ve güç ele geçen servetle tabir olunur.

Danyal Aleyhisselam’a göre; su içmek ihtiyacından uzak olduğunu görmek susuz olduğunu görmekten hayırlıdır.

Bir kaç bardak su içtiği halde susuzluğunun geçmediğini görmek, dünya hayatında son derece tamahkar olduğuna işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın