Rüyada siyah renk görmek

Rüyada siyah renk görmek, ululuğa ve mala işarettir.

Âdeti olan kimsenin rüyada siyah giymesi, ululuğa ve siyah giymek alışkanlığı olmayan kimsenin rüyada siyah giymesi ise üzüntü ve kedere işarettir.

İbn-i Şirin (R.A.), rüyada görülen her siyah şey maldır, derdi. Bundan dolayı bir kimse rüyada siyah ve kısa boylu bir kadınla evlendiğini görse, o kadının siyahlığı malının çokluğuna, boyunun kısalığı da ömrünün kısalığına işarettir.

Rüyada görülen siyah renk parlak olursa rüya sahibinin amiri tarafından nail olacağı izzet ve yüceliğe işarettir.

Bazı tabirciler “Rüyada siyah renk görmek makbul değildir” dediler.

Bedendeki siyahlık ululuğa işarettir. Bazen de bu rüyanın sahibi büyük bir kusurda bulunur veya o kusur kendisine nispet edilir. Yahut ana ve babasına asi olur.

Eğer rüyada yalnız yüzünün kararmış olduğunu görse, rüya sahibinin yalancılığına ve dininden döndüğüne işarettir.

Eğer bir kimse rüyada siyah bir şeyin beyaz olduğunu görse o kimsenin güzel bir isimle anılmasına ve günahlardan pak olmasına ve küfürden sonra imana gelmesine işarettir.

Rüyada yalnız ellerinin beyaz olduğunu görmek salih kimseler için keramet zuhur etmesine ve düşmanlarına galip gelmesine ve büyüklere yaklaşmasına ve meliklerin diliyle haberleşmesine ve şanının yücelmesine işarettir.

Beyaz renk siyah bedende alacalık hastalığının meydana gelmesine işarettir.

Yorum yapın