Rüyada sidik (çiş) görmek

Rüyada sidik ettiğini görmesi, helal olmayan bir şeye malını sarfetmesi yahut haram olan bir kadınla zina etmesi ile tabir edilir.

Sidiginin çokça akmasini görmek, rızkının çok olmasına ve içte olan bir seyin kaybolmasına delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında sidığını tutmasi ve bunu müskül duruma dar vardırmasi, bazan işlerinde acele etmesine ve tuttugu isin yanlışgina delalet eder.

Zira, sidik ve büyük abdestini tutan kimse kendisine azab etmis olacağından, bunlari defetmedigi müddetçe sükun ve rahata kavusamayacagi tabiidir.

Bazen de su kanallannin kapanacağına delalet eder.

Rüyada sidik, haram mala da delalet eder.

Bir kimsenin rüyada kendisinin bilinmeyen bir yere sidik ettiğini, görmesi, o yerden bir hanımla evlenmesi, yahut o yerden bir cariyenin nasi ile tabir edilir.

Bazı tabirciler, rüyada sidik ettiğini gören kimsenin rüyasıni geçimleri üzerine lazim olan kimselere yapacagi infak ile tabir, etmislerdir.

Bir kuyu içerisine sidik ettiğini gören, helal kazancmdan tasadduk eder.

Bir kumaş üzerine sidik ettiğini gören, o gibi meta ve kumaştan zarar eder.

Mihraba sidik ettiğini gören kimsenin alim ve fazil bir çocuğu olur.

Rüyada Kurani Kerim üzerine sidik ettiğini gören kimsenin hafiz bir evladı olur.

Sidiginin bir kısmın akitip diğer bir kısmım tuttugunu gören kimse, zengin ise malının bir kısmı elinden çikar ve zayi olur.

Eğer mihnet ve meşakkat içerisinde ise bu şiddet ve meşakkatinin bir kısmı gider.

Kendisiyle beraber başkasınm da bir yere sidik ettiğini ve sidiklerinin birbirine karistigim gören, birbirlerine hisim (biri diğerine damad) olur.

Rüyada sidığını tutan kimse hanımına kızar.

Sidiginin kendisini sıkıştırdığını görmesi, malım muhafaza etmek için yer arayip bulamayacağına delalettir.

Helaya sidik ettiğini ve sidigin orada birlestigim gören kimse, fakir ise zengin olur, zengin ise malında noksanlik ve ziyan olur.

Sidigini, insanların üzerlerine sürdüklerim görse, o kimsenin bir çocuğu olur ve o insanlar o çocuğa tabi olurlar.

Eğer maruf ve meshur adamın kendi üzerine sidik ettiğini görse, malını rüyayı görene infak ederek o kimseyi küçük ve hakir düsürür, rüyada çokça sidik ettiğini gören kadının erkeklere sehvet ve istegi çok olur.

Süt olarak sidik yaptığım gören kimse, asil fitratini kaybeder.

Bu sütü de tanıdığı bir adam içse, rüyayı gören, o adama helal malından intakta bulunur.

Kan olaral sidik ettiğini gören, bilmeyerek bosanir veya mahremi olan bir kadına yakinlikta bulunur.

Zaferan olarak sidik ettiğini görenin devamlı hasta olan bir çocugü olur.

üzüm suyu olarak sidik ettiğini gören, malını lüzumsuz yere israf eder.

Toprak ve çamur olarak sidik yapan kimse abdestini güzel olarak olmayan ve bunu muhafaza etmeyen bir kişi olduğuna delalet eder.

Ateş olarak sidik ettiğini görenin devlet sahibi bir evladı olur.

Necis olarak sidik ettiğini gören ehlinden çirkin bir iş işler.

Sidik yerine kusuntu çikardığını görse, haram bir çocuğa delalet eder.

Kedinin sidik ettiğini görse, deniz sahillerinden olan bir hanımdan bir kızi olur.

Kus bevlettiğini görenin bir çocuğu olur ve o çocuğun fitrati iyilik ve kötülükte kusun fitratina münasip olur.

Ayakta sidik ettiğini gören, malım rastgele yere sarf ve infak eder.

Gömlegine sidik edenin bir çocuğu olur, hanımı yoksa evlenir.

Burnuna sidik ettiğini gören kimse kendisine haram olan şeylere yakinlik eder.

Sokak ve çarsilara sidik ettiğini gören kimse o sokak ve çarsinin muhasebesini üzerine alır ve yürütür.

Rivayet edilir ki, erdesirin babası Sasan koyun çobani idi.

Bir rüya görmüstü.

Rüyasında sidik etmis ve bu sidigin buharindan bütün gökyüzü dolmustu.

Rüyasıni zamanın meshur tabircisi Babeke tabir ettirmek istediğinde, babek, sasana, «sulbünden gelecek bir çocuğu bana nisbet etmedigin müddetçe rüyani tabir etmem demişti.

Sasandan bu nisbet etmeyi söz alinca Ya Sasani Senin sulbünden bir çocuk zuhur eder ki, bütün memlekete sahip olur dedi.

Gerçekten tabir aynen meydana çikti ve Sasanin oglu da Babeke nisbet edilerek Erdesir bin Babek denilirdi.

Halbuki Erdesirin babası Sasandir.

Rüyada kendisini bir kavmin evine, mahallesine, yahut camisine, veyahut sehir ve köyüne sidik ettiğini görse, o kimse o mahalle, köy veya sehirden bir hanımla evlenir ve hayatım o hanımla birlestirir.

Eğer mescide sidik ederse, muhsin, salih ve müttaki bir çocuğu olur.

Kendisini bir siseye, legene, topraktan yapılmış bir kaba, bilinmeyen bir kuyu veya harabeye sidik ettiğini görmesi, bir kadınla evlenmesine delalet eder.

Denize sidik ettiğini gören ösür ve zekat ve bunlardan başka denizden çikardigi bir malı da devlet hazinesine verir.

Küçük kurtlara sidik ettiğini görenin evladı çok olur ve etrafa dagılırlar.

Zekerinin deliğinden kalem çiktigim görenin her ilim ve fende salahiyetli bir çocuğu olur.

Çünkü her ilim ve fen kalemle hifz ve zapt edilir.

Yilan çiktigim görenin bir çocuğu olur ve bu çocuk babasına düşman olur.

Bir kimse adeti hilafina olarak çok sidik ettiğini, sidigin etrafina bulastigini ya da çok pis kokulu olduğunu, yahut da sidik ederken hal kin kendisine kötü bakislarla baktigini görse, rüya sahibinin kötü ve hayırsız bir insan olduğuna, veya isleyecegi bir ser sebebiyle insanlar arasında rezil ve rüsvay olacağına delalet eder.

Rüyada sidik içmek, kazançta ve haram malda süpheye düsmek çetinlik ve şiddete delalet eder.

Çünkü sidik ancak şiddet zamanında kullanılır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın