Rüyada şeytan görmek

Rüyada şeytanla konuşmak veya onu görmek, düşmanlarınızın aleyhinizde çalıştıklarına işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen şeytan, hilekâr, haris, laakal, din ve dünyaca düşmanıdır.

Bazen şeytani gören kimse, münafık yahut da kıskanç olur. Bazen de şeytan görmek, çoluk-çocuğa işarettir.

Şeytani görmek ferahlık, yalan ve şehvete de işarettir.

Bir kimse rüyada şeytanin kendisini düşürüp aklim gidererek saralı yaptığını görse, o kimse faiz yer.

Eğer şeytanin kedisine dokunduğunu görse, o kimsenin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana işarettir.

Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise, onun iyileşmesine ve servete erişmesine işarettir.

Bir kimse kendisini şeytanla gizli konuştuğunu görse, o kimse düşmanlarından birisiyle gizlice konuşur ve Salih kişilerin kahir ve helakinde onlara yardımda bulunur.

Eğer şeytanin kendisine bir şey öğrettiğini görse, o kimse düzme ve yalan bir söz söyler veya insanlara hile yapar.

Şeytanin kendi üzerine indiğini gören kimse, iftira, yalan ve günah olan bir iş yapar. Rüyada şeytanlara reislik ettiğim ve şeytanların da ona itaat ettiklerini gören kimse, reisliğe, şerefe, heybet ve şöhrete nail olur ve düşmanlarım kahreder.

Şeytanları bağlayıp ve onları hapsettiğini gören kimse, yardım, kuvvet ve şöhrete nail olur. Rüyada şeytanin kendisini azdırıp yoldan çıkarıp, dehşet ve hayrette biriktiğini gören kimsenin, malına zarar ve ziyan erişir.

Bir kimse şeytanin elbiselerini soyduğunu görse, o kimseye işlerinde düşmanı galebe çalar veya onu vesvese ve fitneye düşürür yahut o kimse memuriyetten ayrılır.

Rüyada şeytana bugz ve adavet ettiğini gören kimsenin, Allah’a itaat eden sadik bir mümin olduğuna ve dindeki kuvvetine işarettir. Rüyada şeytani ferah ve neşeli gören kimsenin, nefsani arzuları ile meşgul olduğuna işarettir.

Rüyada görülen şeytan zayıf bir düşmandır. Rüyada şeytani düşman kabul ettiğini gören kimsenin, mütedeyyin olduğuna ve Allah (C.C.)in emirlerine itaat ettiğine işarettir.

Bazen de şeytanlar, bina sahiplerine ve dalgıç gibi suya dalmaya, casuslara ve söz çalanlara işarettir. Bazen de şeytani görmek, kişinin arkasından ayıbını söylemeğe göz ve kasla işaret ederek onu aşağılamaya işarettir.

Rüyada kendisinin şeytan olduğunu gören kimse, insanlar ile eğlenir ve onlara eziyette bulunur veya yer altında olan suyolu ve lağımları düzene koyar. Şeytan rüyası, unutkanlığa işarettir.

Rüyada şeytani görmek, bidat sahibi bir âlime, namazı terk etmeğe, yalana, hırsızlığa, günah kazanmaya ve uzun ömür işarettir. Bir kimse kendisini rüyada şeytan olmuş görse, o kimse daima şeytanin elinde olur, ya da Allah’ın (C.C.) rahmetinden uzak olarak yaşar. Yahut nesil ve mal ile rızıklanır.

Şeytani öldürdüğünü gören kimse, hilekâr ve hilebaz insanlara hile yapar. Bu rüyayı gören Salih ve iffetli kimse ise Allah’ın emrinden ümidini keser ve meyus olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın