Rüyada secdei tılavet görmek

Bir kimse rüyada Sure-i Arafta bulunan secde ayetini okuyup secde etse, iyilikle emredip kötülükten nehy etme vazifesini üzerine alır ve bu vazife ile şereflenir. Secde ayetini okuyarak secde eden kimse, Allah’a kullukta devam eder. Isra Suresindeki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, Allah korkusundan dolayı çok aglar ve Onu çok zikreder. Meryem Süresindeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görse, nimete, bolluğa, dünya ve ahiretce yükşeklige nail olmaya işarettir. Ancak onun makamına geçmeye layik olmayan çocuk ve vasiden birisinl kendisine halef birakan kimse bu tabirden istifade edemez, hacc Suresindaki ilk secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, bulunduğu gaflet sebebiyle nasihatla korkutulmasina, ikinci secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, onu itaata tesvik etmeye ve iyilikle emr, kötülükten nehy etmeye işarettir. Furkan Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, ibadetten usanmaya ve masiyete yönlemeye; hata işleyen kimsenin Allah-u Teala hakkında hüsn-i zarinina ve güzel itikadına işarettir. Nemi Suresindeki secde ayetini okuyarak secde etse, isminin yüceligine ve bidat sahibi kimselerin yaninda iyilikle şöhret bulmaya, meliklerin yaninda sözünün geçerliligine, dogruluguna ve fahis söz nakletmesine işarettir. Eğer “Elif, lam, mim” süresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allah-u Tealaya (C.C.) imana ve onun indinde olan şeylerden kork-maya ve Allah’ın (C.C.) fazlina ragbet göstererek tövbe ve namaza devama” işarettir. Sad Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini gören kimse Allah yoluna döner. Sükrünü yerine getirmeyecegi nimete nail olur. Fussilet Suresindeki olan secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allah-u Teala’nın ve idarecilerinin emirlerini yerine getirmesine işarettir. Necm Süresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, isyankar için tövbeye ve kötü işlerden çekinmeye ve Allah-u Tealaya (C.C.) ibadet etmeye işarettir, insikak Suresindeki secde ayetini okuyarak secde etmek de, günah işlemekten kaçinip kormaya işarettir, ikra Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, tövbe etmesine, günahlardan vaz geçmesine, boş ve malayani şeylerle insani cehenneme sokacak fiilleri terk etmesine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın