Rüyada savaş görmek

Savaş üç şekilde yorumlanır; biri memleketler arasında, ikincisi memleketin içinde devletle halk arasında, üçüncüsü halkın kendi aralarında. Rüyalar da bu üç sekle göre tabir olunur.

Devletlerarasında savaş yapıldığını görmek, fitne ve fesat çıkacağına veya veba, kolera gibi salgın bir hastalığın meydana geleceğine delalet eder.

Bir devlet başkanı ile tebaası arasında savaş olduğunu görmek, bereket ve ucuzluğa işarettir. Halk arasında savaşıldığını görmek, aralarında iyi bir geçime delildir.

Bir memlekete asker girdiğini görmek, oraya çok yağmur yağacağına işarettir.

Savaş için askerin toplandığını görmek, batılla uğraşanların yenilgiye uğrayacaklarına; askerin az olduğunu ve kendisinin de onların arasında olduğunu görmek, düşmana karşı zafere delalet eder.

Savaşta olduklarını ve savaş meydanında rüzgâr eserek toz kaldırdığını görmekte hayır yoktur, iki bölük askerin birbirleri ile savaştıklarını görmek, üstün gelenin yenileceğine işarettir, iki tarafın savaş sırasında birbirlerine karıştıklarını görmek, herkese hayır geleceğine işarettir.

Abdülgani Nablusi’ye göre; rüyada düşmanla savaşan dinine hizmete, ana babasına yardıma, karısı hakkında da kıskançlığa delalet eder.

İnsanın kendisinin bir savaşta dinsizler tarafında olduğunu görmesi, İslamiyet’ten uzaklaştığına yahut dine karşı geldiğine yahut üzerine itaati gerekene karşı itaatsizlik ettiğine yahut namazını terk ettiğine delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın