Rüyada şadırvan görmek

İbn-i Şirin’e göre; rüyada şadırvan görmek, din ile tabir olunur.

Güzel ve mükemmel bir şadırvan gören, fakat kime ait olduğunu bilmeyen yüksek bir rütbeye, bol bir geçime, uzun ömre ve fazla rızka nail olur.

Gördüğü şadırvanın kendi malı olduğu anlaşılır ise, yukarıda belirttiğimiz tabirlerin daha fazlası ile çıkacağına delalet eder.

Bu şadırvanın önünde, arkadaşları ile beraber oturduğunu gören, sevinç ve feraha; geniş rızka ulaşır ve isteğine kavuşur.

Çok küçük bir şadırvan görmek, rızk darlığına, diğer bir rivayete göre de eğer şadırvan susuz ise. Ömrün kısalığına işarettir.

Şadırvanın büyük ve suyunun çok olduğunu gören, geniş bir rızk ve uzun bir ömür sahibi olur. Bir şadırvanın etrafında dolaştığını görenin ömrünün geri kalan kısmi yaşadığından daha az olur.

Bir şadırvan resmini ve o resmin kendisi ile konuştuğunu gören kendisiyle alay edilerek övülür. Bir şadırvanı statiğini veya birine hediye ettiğini görmek, tehlikeye işarettir. Rüya sahibi çekinmelidir.

Danyal Aleyhisselama göre; rüyada şadırvan görmek, bol geçime ve uzun ömre delalet eder. Şadırvan ne kadar büyük olursa o kadar hayırlı ve iyidir.

Bir şadırvanı arkasına yüklediğini görmek, halkın emanetleriyle yüklenmek ile tabir olunur. Başka birisi için şadırvan aradığını görmek, ömrünün sona ermiş olduğuna işarettir.

Cabir-ül Mağribi’ye göre, rüyada eski veya yeni bir şadırvan görmek, rızk darlığına, bir rivayete göre, ömrünün keder ve sıkıntı içinde geçeceğine; şadırvanın yeşile boyanmış olduğunu görmek hayır ve nimete; kırmızı olduğunu görmek, dünya işlerine; siyah veya mavi boyalı olduğunu görmek, kederlenmeye; sâri olduğunu görmek, hastalığa; beyaza boyanmış olduğunu görmek ise nimet ve helal mal kazanılacağına delalet eder.

İsmail El-Esasa göre, bilinmeyen bir yerde kimin olduğu bilinmeyen bir şadırvan görmek, rüya sahibinin toplayıp biriktirdiği malın zayi olacağına; bir evde şadırvan olduğunu görmek, ev sahibi için hayır ve menfaate; duvarda bir şadırvan olup onu oradan koparıp elinde tuttuğunu ve o sırada birisi ile konuştuğunu görmek, ser ve kötülükten saklı bulunmaya; konuştuğu kimse ölü ise, rüya sahibinin ömrünün uzun olacağına delalet eder.

Şadırvanın etrafı döşekle olup, orada oturduğunu görmek, yolculuğa ve bu yolculuktan hayır ve fayda geleceğine işarettir. Cafer-i Sadık’a göre, rüyada şadırvan görmek dört şekilde tabir olunur; helal kazanç, uzun ömür, mal ve menfaat, geçim.

Bir şadırvanın her hangi bir yerini noksan görmek iyi değildir. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada şadırvan ve çeşme görmek. Hayır ve büyük menfaat, herkese iyilik etmeği seven bir cömert erkekle tabir olunur.

Cami-i şerif şadırvanı veya çeşmesi görmek, o memleket halkına büyük hizmetler verecek bir devlet büyüğü veya hâkimi ile evde bir şadırvanın olduğunu görmek, ev sahibinin cömert ve mert bir kimse olması ile mahallede bulunan bir şadırvanı görmek, komsularının aynı yaradılışta kimseler olduklarına delalet eder.

Bir şadırvanın etrafına bir takım kimselerin toplanarak, abdest aldıklarını görmek, o kimselerin devlet başkanının adaletinden ve icraatından faydalanacaklarına, şadırvan veya çeşmeden akan su saf ve berrak ise bu edinecekleri menfaat helalden, bulanık ise haramdan yapılacağına; bir çeşmeden su alıp evine götürdüğünü görmek büyük bir kimseden edinilecek mal ve rızka; şadırvan veya çeşmenin suyunun tastirini görmek, o kimsenin malının ve parasının durmadan çoğalacağına; suyunun kesilip kuruduğunu görmek, zenginliğinin yok olacağına, kuru çeşme ve susuz şadırvan görmek, fakir bir kimseye delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada şadırvanın uygun birerde, layık bir adamın yanında görülmesi, izzet ve yüceliğe, üzüntü ve şiddetlerin gitmesine, güzel haberler işitmeye yahut tadı nağmeler dinlemeye işarettir. Bazen de şadırvan, mal dağıtmaya ve toplayıp çoğalmaya işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın