Rüyada reis-i cumhur görmek

Rüyada Reis-i Cumhur sarayına giderek onunla tanısip konuştuğunu görmek, devlet kapilarinin kendisine açik bulunduğuna, her isinde kolayliga uğrayacağına ve eğer memursa mevkiinin yüksekçe olduğuna, tüccarsa karinin artacağına, halktan biri ise işlerinde kazancınin artacağına, ev kadıni ise esinin kendisine sevgi ve inancinin artacağına delalet eder.

Bir kimse rüyada cumhurbaşkanını dargın görse, rüyayı görenin namaz ve ibadetinde yaptığı bidata veya gördügü darginlik kadar dininin bozukluguna işarettir.

Eğer cumhurbaşkanı güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, ondan emin olduğu miktarda din ve dünyaca erisecegi hayır ve yükşeklige, ucuzluk ve bolluğa ve hallnin düzgün olduğuna işarettir.

Bir kadının rüyada, normal olarak kendisinin olamayacagi bir mevkide bulunduğunu görmesi ölümüne işarettir.

Nitekim erkegin gördügü rüya da böyledir.

Rüyada, cumhurbaşkanı olduğunu gören kimse halkın nazarinda büyütülür ve muradına kavuşur.

Cumhurbaşkanınin kendisiyle konuştuğunu gören kimse, şeref ve yükşeklige nail olur.

Bazen de, eğer o kimse layiksa uyanıkken cumhurbaşkanı ile konuşur, ya da o kimse şöhret ve nimete nail olur.

Eğer hapis ise, hapislikten kurtulur, fakir ise zenginleşir, tüccar ise kazancı çok olur, düşmanlik halinde ise bundan kurtulur.

Cumhurbaşkanı ile yemek yediğini gören kimse şereflenir ve yediği yemek miktan kurtulus ve zafere erer.

Cumhurbaşkanı, kendisine dünya eşyalanndan bir şey verdiğini görse, o verdiği eşyanın kiymetince şerefe nail olur.

Cumhurbaşkanınn hasta olarak görülmesi, dinindeki hastalığına, halkına zulmetmesine ve o sene içerisinde vücudunun sıhhatli olmasına işarettir.

Bir kimse cumhurbaşkanı ile kucaklaştığını veya onunla tokalaştığını ve aralarında iyiliğe dair bir söz söylendiğini görse, o kimsenin cumhurbaşkanı veya servet sahibi birisinin yanında halinin iyi olmasına işarettir.

Cumhurbaşkanı ile yemek yediğini gören kimseye, yemek miktarı sultan tarafından bir üzüntü ve keder erişir.

Yorum yapın