Rüyada pınar görmek

şeref ve itibara, uzun ömre; çeşme ve kaynak görmek nimete, hayır ve berekete, mansadın hasıl olmasına; berrak ve tatlı sulu, akar vaziyette bir pınar görmek kerem ve iyilik sahibi, kadri yüce kimseye, bulanık ve acı sulu pınar, aşağılık, zelil kimseye, pınarın suyunun taşması, orada meydana gelecek musibete, pınar suyu ile yıkanmak yahut onu vücuduna sürmek gam ve kederden kurtulmaya, suyu bol, kendi mecrasında akıp duran çeşme, o yöre insanları için hayır ve nimete, suyu az olan pınar, yöre insanları için üzüntü ve kedere, suyu güzel, manzarası da cezbedici olan çeşme iyi geçime ve uzun ömre, bir pınarın kuruduğunu görmek, orada büyük bir zatın vefatına yahut görevine sonverilmesine, ınsanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını gidermek için kurulan çeşmeler (sebiller) insanlara faydalı olan zengin kimseye, süreklilik arz eden mala, insanların ilim ve irfanından istifade ettiği kimseye, yolcuların ve gelen geçenlerin serinleyip su içmeleri için yapılan sebili-pınarı- görmek sadaka vermeye, hayır ve hasenata, cömertlik ve büyüklüğe, pınarın suyunun acı ve sıcak olması hastalığa, evinde bir pınar çıktığını görmek kadın yüzünden üzüntüye düşmeye, bu üzüntünün sonunun hayır olmasına, bu çeşmenin suyu evin her tarafına yoyılarak akar giderse gam ve kederden kurtulmaya, akmayıp durgun halde durursa üzüntüye, duvardan pınar çıktığını görmek erkek akraba cihetinden gelecek sıkıntıya, bir yerden çeşme aktığını görmek bir ise girmeye, kişinin kendi yararlandığı çeşme kendisi için güzel hayata, herkesin yararRüyada suyu berrak ve tatlı birçok pınar görmek, itibar sahibi bir kişi ile dostluk kurulacağına işarettir. Suyu acı bir pınar görmek, şayet dikkat edilmezse sağlık durumunuzun bozulacağına işarettir. Rüyada pınar görmek, itibar sahibi bir kişi ile iyi arkadaşlık edeceğinize yorumlanır. Suyu acı bir pınar görmek, şayet dikkat edilmezse sağlığınızın bozulacağına yorumlanır. Pınardaki su temiz ise elinize para geçecek ve güzel seyahatlere çıkacaksınız. Bulanık su, aşk hayatında birçok sorunlu ilişki yaşayacağınıza işaret eder. Çok hayırlı, sevinç verecek temiz kısmettir. Mutlu yaşamı da simgeler. Suyu tatli, parlak ve bol şekilde akan bir çesme görmek, iyi kalpli, iyi huylu mert bir erkek ile; aci sulu, bulanik akan bir çesme de hasis, alçak bir kimse ile yorumlanır. Bir pinarin suyunun tasarak, etrafa yayildığını görmek, o yer halkı için bir musibetin geleceğine delalet eder. Pinar suyu ile ellerini, ayaklarini ve yüzünü yikadığını veya vücudundan bir yeri islattigini görmek, kederden feraha çikmaya işarettir. Bir pinarin adeti üzere bir yerden akip gittigini ve suyunun çok, bol olduğunu görmek, o yer halkı için hayır ve nimettir. Pinarin suyunun az olduğunu görmek, bu rüyanin aksiyle tabir olunur. Bir yerde bulunan bir pinarin kurudugunu görmek o yerde büyük bir adamın ölecegine delalet eder. Suyu saf ve parlak, görünüsü güzel bir pinar görmek, bol geçim ve uzun ömürdür. Cafer-i Sadık’a göre; rüyada pinar görmek beş şekilde tabir olunur; yüksek mertebe, musibet, felaket, hastalık, uzun ömür. Pinarin suyunun bol ve parlak olması sansinin açikligina, haddinden fazla taskin ve bulanik olup etrafina yayilmasi, musibet ve felakete; az, fakat bulanik olması kedere; aci ve sicak olması hastalığa; suyun parlak ve görünüsünun hos olması da uzun ömre delalet öder. Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyasında evinden bir pinar çıktığını gören, kadın yüzünden üzüntüye düşer ama sonu hayırla biter. Pinarin çıktığını gören, akrabalarindan bir erkek yüzünden kedere uğrar. Evinde bir pinar olup suyunun evini islattigini görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Bir rivayete göre pinardan çikan su akmiyor ve öylece duruyorsa, büyük bir sıkıntıya delalet eder. Eğer akiyorsa, hayır ve berekete delalet eder. Bir yerden bir su çıkarak aktigini gören, başladigi bir işi başarir. Kirmani’ye göre; rüyasında bir pinardan su içtiğini gören kederlenir. üzerine pinar suyu siçradığını gören, eğer bir şeyden korkuyorsa, Allah (cc) onu bu korkusundan kurtarir, hasta ise iyilesir, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise magfiret bulur. Suyu saf ve parlak pinar, güzel hayata işarettir. Eğer pinar mahalle arasında ve herkesin faydalanacagi bir hayrat eseri ise, bu güzel hayrat bütün mahalle halkına aittir. Eğer bir kimsenin evinde akiyorsa bu rüyanin tabiri o kimseye aittir. Orada bir pinar olması gerekmeyen bir yerdeki bir pinari görmek, sel gibi akacak göz yaslari ile tabir olunur. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada pinar görmek nimet, hayır, bereket ve isteklerin yerine gelmesi ile yorumlanır. Suyu ister. berrak, ister bulanik olsun, ister sicak veya soguk bulunsun, bir kaynaktan abdest almak genellikle hayırlıdır. Çünkü burada esas olan abdest rüyasıdir ki, o da her zaman hayır ile tabir olunur. Ancak seran abdest almak caiz olmayan bir yerle veya bir şeyle olursa, o zaman hayırlı değildir. Evinin kendilerine zarari olmayan bir yerinde, mesela avlu ve bahçe gibi bir tarafinda bir kaynak çıkarak pinar haline geldığını gören, bol geçim, hayır bereket ve menfaat görür, odasindan, Özellikle yattigi odadan duvari yararak bir kaynak çıktığını görmek, kadınlar yüzünden kedere ve sıkıntıya uğrayacağına, veya o evde oturan bir damat, kardes veya akraba gibi bir erkek yüzünden keder, bu kaynaktan çikan su evden dışarıya akip sokaga kadar dagiliyorsa, bu kederin hemen dagilacağına; oda veya duvardan çikan kaynagin suyu saf ve berrak ise büyük bir sıkıntıya; eğer su bulanik ise hastalığa delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada pinar görmek, nimet, hayır, bereket, arzu ve maksada kavuşmaya işarettir. Rüyada suyu berrak bir pınar görmek; saygın ve eli açık biri ile dost olmaya, kurak bir yerde suyu bol bir pınar görmek; orada bolluk ve bereket olacağına, pınarda el ve ayaklarını yıkamak; sıkıntılardan kurtulmaya, kurumuş bir pınar görmek, büyük, önemli ve hayırsever bir kişinin vefatına işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın