Rüyada peygamberler görmek

İbn-i Şirin’e göre; büyük peygamberleri rüyada görmek, izzet ve şerefe, nebileri görmek zafere, din kuvvetine delalet eder. Kirmani’ye göre; bir nebiyi ferah ve sevinç içinde olarak görmek, zafere işarettir. Bir peygamberi gazapli, yüzü asik, kaslari çatak bir halde görmek, sonunda ferah ve sevince dönüsmegi beklenen şiddet ve illete, bir nebiden bir şey aldığını veya bir söz işittigim görmek, o peygamberin ilminden faydalanmak ve sevinmege delalet eder. Cafer-i Sadık’a göre; adem aleyhisselami rüyasında gören, eğer hak etmis ise, büyük bir mertebeye erişir. Eğer müstahak değilse, tövbe etmelidir. Adem aleyhisselam ile konuştuğunu gören, ilim ve marifet sahibi olur. Adem aleyhisselama itaat etmedığını görmek, isyan ve kötülük Isarettir. Adem aleyhisselami kestigini gören, anne ve babasına veya ögretmenine asi olur. SIT aleyhisselami gören bolluk içinde yaşar, malı ve çocukları çok olur. Bu peygamberi rüyada görmek, büyük bir ise girmeden önce vasiyetini yapmasi geregine işarettir. IDRIS aleyhisselami görenin her işi yolunda gider, Idris (AS) görülmesi ibadete delalet eder. NUH aleyhisselami görmek. Ömrün uzun olmasına ve bu sırada düşmandan zarar ve bozgunluk görülmege ve sonunda muradının olacağına işarettir. Nuh aleyhisselami rüyasmda gören kimsenin komsulari ve düşmanları kendisini kıskanırlar ise de Hz. Allah (CC) onu, düşmanların şerrinden saklar. HUD aleyhisselami görenin, kendisine düşmanları saldirir isede onlara üstün gelir. LUT aleyhisselami gören bir yerden başka bir yere gider, işleri kolaylasir ve sonu hayırlı olur. Bir başka rivayete göre de, ahlaksiz bir kadınla evlenerek. ondan hayır görmez. SALIH aleyhisselami gören, aziz ve itibarlı olur. IBRAHIM aleyhisselami görmek hacca gitmege ve bir rivayete göre hükümetten bir kötülüğe uğramaya ve anne ve babasına karşı geleceğine ve başka bir rivayete göre de, dünyada büyük bir mutluluğa ve hayra kavusacağına yorumlanır. ISMAIL aleyhisselami görenin kadri artar ve istekleri yerine gelir. Bir rivayete göre, sadik bir insanla arkadaş olup ondan bir vaad alip, o vaadi yerine getirecegine delalet eder. ISHAK aleyhisselami görmek, daima dünya ve ahirette saadetle yorumlanır. YAKUP aleyhisselami görene, çocukları tarafından keder verecek bir durum meydana gelirse de, sonradan sevinir ve mutlu olur. Kaybolmus bir kimsesi varsa, selametle döner. YUSUF aleyhiaselami görmek, akrabası tarafından iftiraya uğrayip, sonunda büyük bir mala ulasmaga, muradının olmasına ve bir rivayete göre de, bir kadın yüzünden kederlenip, nihayet hayra ve ihsana ulasmaya delalet eder. SUAYIP aleyhisselami göreni önce halk istemez, fakat sonra o düşmanlarına karşı üstünlük kurar. EYüP aleyhisselami görmek, önce düşmanlarına yenilip, sonra onlara üstün gelmege ve düşmanlarını yok etmeyi başarmaga, yolculukta ise, selametle dönüse. işarettir. HARUN aleyhisselami görmek, öncelikle büyük bir kişinin halife ve vekili olup, o sırada bela ve düşmanliga uğramaya ve sonunda hayra ulasmaya delalet eder. ELYESA aleyhisselami görmek, güç işlerinin kolaylasacağına delildir. DAVUD aleyhisselami görenin eşi tarafından sıkıntısı ve üzüntüsü olur. Bir rivayete göre evinde söz sahibi olur. Fakat bir kadın yüzünden zarar görür. SüLEYMAN aleyhisselami görenin mertebesi çok yüksek olur. Mali ve mülkü artar. Bir yolculuğa çikar ve selametle geri döner. ZEKERtYA aleyhisselami gören kimseye Cenabi Hak (CC) hayırlı işler yapmayi nasip eyler. YAHYA aleyhisselami gören, dünya nimetlerinden el etek çeker. Ahiret işleri ile uğrasir. Uzun bir ömür sürer ve selamet bulur. HIZIR aleyhisselami rüyasında görenin ömrü uzun olur. Uzun bir yolculuğa çikar ve Allah (CC) onun yardımcisi olur. ILYAS aleyhisselami görenin zor işleri kolaylasir. Duasi kabul olur. YUNUS aleyhisselami görmek, şiddetten sonra feraha, kederden sonra sevince, karanlıktan sonra aydinliga, sıkıntıdan sonra genişlige ulasmaga delalet eder. LOKMAN aleyhisselami görmek, ilim ve bilgi sahibi olacağına işarettir. ZüLKARNEYN aleyhisselami görmek, büyük bir insana gidip ondan bir istekte bulunmaya, ve ricasinin kabul edilecegine delalet eder. Gerek ölü ve gerek sağ olduğu halde enbiyadan birini ziyaret ettiğini rüyada görmek, üç şekilde yorumlanır; rüya sahibi eğer ibadetinde devamlı ise, cenab-i Hak ona magfiret eder, hayır ve berekete ulasir, Cennetle müjdelenir. Bir peygamberin mezarını kazdığını gören, onun sünnetini kabul etmis olur. Eğer mezarda kemik bulursa muradına erer. Enbiyadan birinin kendisine seriata aykiri bir emir verdiğini görmek, onun seriattan ayrıldığına dair bir uyaridir. Nebilerden birisinin vücudunda bir yerinin eksik olugunu görmek, rüya sahibinin dininde noksanligina delalet eder. Nebilerden birini çirkin ve iyi olmayan bir şekilde görmek, günah işlediğine işarettir. Peygamberleri veya onlardan birisini rüyada görmek on şekilde yorumlanır; rahmet, nimet, izzet, yüksek mevki, devlet, zafer, saadet, başkanlik, Islamda kuvvet, dünya ve ahirette hayır, rahat. Nebilerden biriyle kavga ettiğini gören dininde bir suç, bir günah işler. Bir peygamberi öldürdügünü görmek, dinindeki eksiklige ve bu yüzden lanetlenecegine işarettir. Nebilere mahsus bir elbise içinde bulunduğunu görmek, din ve dünyada iyilige, kendisinin nebi olduğunu görmek, şehit olarak ölecegine ve büyük bir sevaba nail olacağına; nebiler gibi ibadet ettiğini ve onlar gibi yaşadığıni görmek, dininin kuvvetine delalet eder.

Yorum yapın