Rüyada peygamberler görmek

Rüyada peygamberleri görmek, görülen peygambere göre farklılık gösterse de genelde izzet ve şeref sahibi olmaya tabir edilir.

Bu peygamberi rüyada görmek, büyük bir ise girmeden önce vasiyetini yapması gereğine işarettir.

Büyük peygamberleri rüyada görmek zafere ve din kuvvetine delalet eder.

Rüyada bir nebiyi ferah ve sevinç içinde olarak görmek, elde edilecek zafere işarettir.

Bir peygamberi gazaplı, yüzü asık, kaşları çatık bir halde görmek, sonunda ferah ve sevince dönüşmeyi beklenen şiddet ve illete, bir nebiden bir şey aldığını veya bir söz işittiğini görmek, o peygamberin ilminden faydalanmak ve sevinmeye delalet eder.

Gerek ölü ve gerek sağ olduğu halde enbiyadan birini ziyaret ettiğini rüyada görmek, üç şekilde yorumlanır; rüya sahibi eğer ibadetinde devamlı ise Cenab-ı Hak ona mağfiret eder, hayır ve berekete ulaşır, Cennetle müjdelenir.

Bir peygamberin mezarını kazdığını gören, onun sünnetini kabul etmiş olur. Eğer mezarda kemik bulursa muradına erer.

Enbiyadan birinin kendisine şeriata aykırı bir emir verdiğini görmek, onun şeriattan ayrıldığına dair bir uyarıdır.

Nebilerden birisinin vücudunda bir yerinin eksik oluğunu görmek, rüya sahibinin dininde noksanlığına delalet eder.

Nebilerden birini çirkin ve iyi olmayan bir şekilde görmek, günah işlediğine işarettir.

Peygamberleri veya onlardan birisini rüyada görmek on şekilde yorumlanır; rahmet, nimet, izzet, yüksek mevki, devlet, zafer, saadet, başkanlık, İslam’da kuvvet, dünya ve ahirette hayır, rahat.

Nebilerden biriyle kavga ettiğini gören dininde bir suç, bir günah işler.

Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, dinindeki eksikliğe ve bu yüzden lanetleneceğine işarettir.

Nebilere mahsus bir elbise içinde bulunduğunu görmek, din ve dünyada iyiliğe, kendisinin nebi olduğunu görmek, şehit olarak öleceğine ve büyük bir sevaba nail olacağına; nebiler gibi ibadet ettiğini ve onlar gibi yaşadığını görmek, dininin kuvvetine delalet eder.

Âdem Aleyhisselam’ı rüyasında gören, eğer hak etmiş ise büyük bir mertebeye erişir. Eğer müstahak değilse, tövbe etmelidir.

Rüyada Âdem Aleyhisselam ile konuştuğunu gören, ilim ve marifet sahibi olur.

Rüyada Âdem Aleyhisselam’a itaat etmediğini görmek, isyan ve kötülük işarettir.

Rüyada Âdem Aleyhisselam’ı kestiğini gören, anne ve babasına veya öğretmenine asi olur.

Rüyasında Şit Aleyhisselam’ı gören bolluk içinde yaşar, malı ve çocukları çok olur.

Rüyada İdris Aleyhisselam’ı görenin her işi yolunda gider, İdris (AS) görülmesi ibadete delalet eder.

Rüyada Nuh Aleyhisselam’ı görmek ömrün uzun olmasına ve bu sırada düşmandan zarar ve bozgunluk görülmeye ve sonunda muradının olacağına işarettir.

Nuh Aleyhisselam’ı rüyasında gören kimsenin komşuları ve düşmanları kendisini kıskanırlar ise de Hz. Allah (CC) onu, düşmanların şerrinden saklar.

Hud Aleyhisselam’ı rüyasında görenin, kendisine düşmanları saldırır ise de onlara üstün gelir.

Lut Aleyhisselam’ı rüyada gören bir yerden başka bir yere gider, işleri kolaylaşır ve sonu hayırlı olur. Bir başka rivayete göre de ahlaksız bir kadınla evlenir ve ondan hayır görmez.

Rüyada Salih Aleyhisselam’ı gören, aziz ve itibarlı olur.

İbrahim Aleyhisselam’ı görmek hacca gitmeye ve bir rivayete göre hükümetten bir kötülüğe uğramaya ve anne ve babasına karşı geleceğine ve başka bir rivayete göre de dünyada büyük bir mutluluğa ve hayra kavuşacağına yorumlanır.

İsmail Aleyhisselam’ı görenin kadri artar ve istekleri yerine gelir. Bir rivayete göre, sadik bir insanla arkadaş olup ondan bir vaat alıp, o vaadi yerine getireceğine delalet eder.

İshak Aleyhisselam’ı görmek, daima dünya ve ahirette saadetle yorumlanır.

Yakup Aleyhisselam’ı görene, çocukları tarafından keder verecek bir durum meydana gelirse de sonradan sevinir ve mutlu olur. Kaybolmuş bir kimsesi varsa selametle döner.

Yusuf Aleyhisselam’ı görmek, akrabası tarafından iftiraya uğrayıp, sonunda büyük bir mala ulaşmaya, muradının olmasına ve bir rivayete göre de, bir kadın yüzünden kederlenip, nihayet hayra ve ihsana ulaşmaya delalet eder.

Şuayip Aleyhisselam’ı göreni önce halk istemez, fakat sonra o düşmanlarına karşı üstünlük kurar.

Eyüp Aleyhisselam’ı görmek, önce düşmanlarına yenilip, sonra onlara üstün gelmeye ve düşmanlarını yok etmeyi başarmaya, yolculukta ise, selametle dönüşe işarettir.

Harun Aleyhisselam’ı görmek, öncelikle büyük bir kişinin halife ve vekili olup, o sırada bela ve düşmanlığa uğramaya ve sonunda hayra ulaşmaya delalet eder.

Elyesa Aleyhisselam’ı görmek, güç işlerinin kolaylaşacağına delildir.

Davud Aleyhisselam’ı görenin eşi tarafından sıkıntısı ve üzüntüsü olur. Bir rivayete göre evinde söz sahibi olur fakat bir kadın yüzünden zarar görür.

Süleyman Aleyhisselam’ı görenin mertebesi çok yüksek olur, malı ve mülkü artar. Bir yolculuğa çıkar ve selametle geri döner.

Zekeriya Aleyhisselam’ı gören kimseye Cenabi Hak (CC) hayırlı işler yapmayı nasip eyler.

Yahya Aleyhisselam’ı gören, dünya nimetlerinden el etek çeker, ahiret işleri ile uğraşır. Uzun bir ömür sürer ve selamet bulur.

Hızır Aleyhisselam’ı rüyasında görenin ömrü uzun olur. Uzun bir yolculuğa çıkar ve Allah (CC) onun yardımcısı olur.

Rüyasında İlyas Aleyhisselam’ı görenin zor işleri kolaylaşır, duası kabul olur.

Rüyada Yunus Aleyhisselam’ı görmek, şiddetten sonra feraha, kederden sonra sevince, karanlıktan sonra aydınlığa, sıkıntıdan sonra genişliğe ulaşmaya delalet eder.

Lokman Aleyhisselam’ı rüyada görmek, ilim ve bilgi sahibi olacağına işarettir.

Rüyada Zülkarneyn Aleyhisselam’ı görmek, büyük bir insana gidip ondan bir istekte bulunmaya ve ricasının kabul edileceğine delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın