Rüyada oruç ve iftar görmek

Rüyada sahura kalkıp oruç tuttuğunu görmek insanlara iyi davranan ve daima ibadetinde olan bir kimse ile yorumlanır.

Rüyada orucunu yediğini görmek, günah isleyip tövbe etmesi gereğine işarettir.

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek, ibadetinin kabul edildiğine; orucunu yemek ise, halk arasında kötü bir şöhrete sahip olduğu için bu hallerini düzeltmesine çalışması gereğine delalet eder.

Oruçlu bir kimsenin iftar edip orucunu açtığını görmesi, o kimsenin yaşadığı müddetçe hasta olmamasına veya hasta olan bir kimseye her yönden yardım etmesi lazım geldiğine işarettir.

Rüyada oruç bozmak bol bir rızk ve bereketli geçimle yorumlanır.

Ramazan ayı dışında oruç tuttuğunu gören, borcu varsa, borcundan kurtulur, hasta ise veya hasta olan yakın bir kimsesi varsa iyileşir.

Oruç ayında kasten orucunu bozduğunu görmek, bilerek bir kişiye fenalık edip Cenab-ı Hakkin rızası hilafında hareket edip büyük günaha girdiğine delalet eder.

Rüyada orucunu bozduğunu gören hasta ise vefat eder. Oruca niyet edip günün yarısını oruçlu geçirip aksama doğru orucunu bozduğunu gören, rızıksız kalır ve büyük bir günah işler. Bazılarına göre; rüyada oruçlu olduğunu görmek, az ve öz söze yorumlanır.

Rüyada oruç tutan bir kimse için yapması caiz olmayan bir şeyi yaptığını görmek, dinde noksanlığa; oruç tutup sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyasında hayır ve rızk bulup kendisinden kederin ve sıkıntının uzaklaşmasına; vaktinin dışında iftar ettiğini görmek, insanları çekiştireceğine, dedikodu yapacağına, yalan söyleyeceğine ve hazan da hastalık ve yolculuğa delalet eder.

Cafer-i Sadık’a’göre rüyada oruç tutmak, dokuz şekilde yorumlanır. Kudret, reislik, sağlık, mertebe, tövbe, zafer, nimet çokluğu, hac, çocuk.

Gereksiz olarak oruç bozan, yolculukta yorulur, başına bir bela gelir. Unutarak iftar ettiğini görenin eline helal rızk girer, iki ay oruç tuttuğunu gören, günahlarından tövbe eder. Nafile olarak oruç tuttuğunu gören, hastalıklardan uzak kalır ve sağlıklı yaşar.

Bazı yorumculara göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek sağlığa delalet eder. Bir yıl boyunca oruç tuttuğunu gören, hacca gider ve tövbe eder.

Muharrem ayinin onuncu aşure günü oruçlu olduğunu gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Ebu Sait El-Vaiz’e göre Ramazan ayında olduğunu görmek pahalılığa ve yemek darlığına, hazan dinde gevşekliğe, kederden uzak bulunmaya, hastalıktan şifaya, bayrama kadar orucunu tuttuğunu görmek, rüya sahibi her hangi bir hususta şüphede ise, şüphesinin ortadan kalkmasına ve imana nail olacağına delalet eder.

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada oruç, adağa ve adak için tutulan oruca işarettir. Oruçlu bir adamın iftar ettiğini görmek hasta olmasına veya bir yolculuğa çıkmasına delalet eder.

Rüyada iftar eden, bir Müslümanı çekiştirir. Oruçlu iken unutup iftar ettiğini gören, bol ve helal rızk bulur.

Rüyada oruç tuttuğunu görmek, tövbeye, yeminden kefarete, hacca, erkek evladı olacağına işarettir.

Ramazan ayında 30 gün oruç tuttuğunu gören, şüpheli olan bir şeyin hakikatini anlar, okuyup yazmak yoksa Kuran-i Kerimi okumaya başlar, işi ve ünü büyür, hayır ve müjdeye nail olur.

Kendisini Ramazanda herkesle birlikte oruçlu gören, hakiki bir Müslümandır. Bu rüyayı gören sıkıntıda ise, Allah (c. c) onu bu sıkıntıdan korur. Hasta ise iyileşir. Dininde ihmal edici bir kimse ise hidayete erişir. Borçlu ise borcunu öder. Kefaret veya geçmiş ramazanların kazası için oruç tuttuğunu gören, hasta olur ve Allah-u Teâlâ’ya tövbe eder.

İbn-i Kesir’e göre; oruç tutmak düşmandan korunmak ve acılardan uzak kalmak ile bazen hasta varsa ölümü ile bazen de sağlık ile bazen de ferah ve sevinç ile yorumlanır. Halkın, ramazan olmadığı halde oruç tuttuklarını görmek, kitlik ve geçim darlığına delalet eder.

Rüyasında oruç tutan hasta şifa bulur.

Ramazan ayında olduğu halde yemek yediğini gören, borca girer veya hasta olur. Bir rivayete göre de bu rüya beklemediği bir yerden gelecek bol rızk ile tabir olunur.

Ramazanda oruç tutarken bayıldığını görmek, şeytan şerrinden kurtuluşa, dini borçların kaza edilmesine, tövbeye, şevval ayından altı gün oruç tuttuğunu görmek, namaz kılmaya devam ve zekât vermede dikkat ve kusurlarından ötürü tövbe ve pişmanlığa yorumlanır.

Rüyada pazartesi ve perşembe günleri oruç tuttuğunu görmek, akrabasına sevgi ve şefkat ve yardıma, ev halkından ve akrabalarından biriyle evlenmeye tabir edilir.

Rüyada muharremin onuncu günü oruç tuttuğunu görmek, dindarlığa ve hacca yorumlanır.

Rüyada kurban bayramı arifesindeki oruç, sadaka alıp vermeye tabir edilir.

Rüyada zilhiccenin on günü oruç tutmak iyi ve mutlu günlere, ona verilmiş olan bir vaadin yapılacağına tabir edilir.

Rüyada recep ayini oruçlu geçirmek, ulu mevkilerde olan kişilere hizmete, bazen deniz yolculuğundan ticaret etmeğe tabir edilir.

Rüyada saban ayini oruçlu geçirmek, ticaret yapmak için yolculuğa tabir edilir.

Rüyada kaza orucu tutmak, esir ve tutukluların kurtulmasına, borçluların borçlarını ödemesine tabir edilir.

Rüyada adak orucu tutmak, ferah ve sevince tabir edilir.

Rüyada bir gün oruç tutup bir gün iftar ettiğini görmek, kimsesiz yetim kızları evlendirmeye tabir edilir.

Rüyada orucu bozan şeylerden birini yapmak, vadini bozmaya, dünyayı ahirete değişmeye tabir edilir.

Rüyada kefareti gerektiren bir hale düşmeye işarettir. Oruçtan sonra iftar görmek hastanın iyileşeceğine, ferah ve sevince tabir edilir.

Rüyada dindar bir kişinin her gün oruç tuttuğunu görmesi, günahlardan çekindiğine tabir edilir.

Rüyada iftar ettiğini görmek, birini kaybedeceğine, büyük günah isleyeceğine delalet eder.

Ramazan orucunu tuttuğunu gören o yıl hasta olmaz. Allah’ın (c. c) rızası için olmayıp yalan ve gösteriş için oruç tuttuğunu gören, istediğim elde edemez. Farz mıdır, nafile midir, bilmeden oruç tuttuğunu görenin üzerinde ödenecek bir adak vardır. Bu rüya sahibine susmak icap eder.

Yorum yapın