Rüyada ölçmek görmek

Rüyada kol veya karis ile ölçmek, yolculuğa işarettir, bir kimse rüyada karisla bir elbiseyi yahut bir duvari ya da bir yeri ölçse o kimse yolculuk yapar. Bir yeri kulaçla ölçtügünü g ören kimse, hacc, yahut cihat ya da uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyada bulunmayi arzu ettiği bir mahalli yahut bir evi, ya da bir yeri ölçtugünü görse, o kimsenin bir mahalleye naklinin yapılmasına işarettir. Rüyada çok ölçüp biçen bir kimseyi görmek, insanların hallerini arastinp sorusturan ve insanların sirlama vakif olmayi arzu eden kimseye işarettir. Rüyada ekili bir tarlaya ölçtügünü gören kimse, sallh kimselerin ahvallnl sorar. Bir bag ölçtügünü gören kimse, bir kadının işini arastirir. Agaç ölçtügünü gören kimse, kendilerinde alacağı bulunan bir takım adamlarin hallerini sorusturur. Yol ölçtügünü gören kimse, ölçtügü yol kadar yolculuk yapar. Eğer hacc yolculuğunda ise, hacca gider. Çöl ölçtugünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Yorum yapın