Rüyada Nuh (A.S.) görmek

Rüyada Nuh (A.S.)’ı gören kimse, uzun ömürlü olur.

Ona büyük bir sıkıntı erişir ve halk tarafından da eziyet edilir.

Sonra onlara galip gelir ve adi bir kadından bir çocuğu olur ve bundan dolayı sükreder.

Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.)’ı gören kimse, bilgili, halim, Allah (C.C.) itaat uğrunda çalisan ve düşmanı çok olan birisidir.

Ancak onlara galip gelir ve büyük bir memuriyete nail olur.

Arkadaslari oi itaatsizlikta bulunurlar, sonra Allah (C.C.)in izni ile onlara galip gelir, demişlerdir.

Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.)’ı görmek, o sene çokça yagmur yagmasina işarettir.

Çünkü Nuh (A.S.) zamanında sular tasmistir, dediler.

Rüyada Nuh (A.S.)’ı gören kimsenin bir düşmanın olmasına komsularinin onu çekememesine, yakında onlardan kurtulacagma ve Allai (C.C.)in onlardan intikam alacagma işarettir.

Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.)’ı görmek, kafirlerin helak olmasına ve Müslümanlarin da kurtuluslarina işarettir, dediler.

Eğer Nuh (A.S.) kitlik bli zamanda görülse kurtulacaklarina işarettir.

Rüyayı gören melik(devlet başkani) ise, tebaasi ona isyan eder ve açikç ona düşmanlik yaparlar.

Nuh (A.S.)’ı görmek, ismine ve kelimenir türetilmesine göre aglamaya ve feryat etmeye işarettir.

Nuh (A.S.)’ı görmek ailesiyle düşman olmaya ve onlara galip gelmeyede işarettir Nuh (A.S.) görmek, kitlik ve fiyatlarin pahali olmasına işarettir.

Bazen Hz. Nuhu görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya, yagmur yagmasina ve çocuklarının kendisine karşı muhalif harekette bulunmalarindan dolayı sıkıntı ve zahmet çekmeye işarettir.

Bazen de zanaat, ticaret, ziraat, gemileri tesviye etmeye, denizde yolculuk yapmay ve cinsleri muhtelif eşya almaya işarettir.

Nuh (A.S.)’ı görmek, insan, hayvan veya kuslarin soylarim bilen herkesi işarettir.

Çünkü Nuh (A.S.), onlan Allah (C.C.)in izniyle gemiye almistir.

Bazen de Onu görmek, sorulan soruyu reddetmeye ve ailesi hakkında yaptığı kusurlara pişman olmasına işarettir.

Bazen de rüya sahibinin evlatindan birisi dininden veya mezhebinden döner ve o halde ölür.

Bir kadının rüyada Nuh (A.S.)’ı görmest, kocasına alt olmasına, kavmi, kabile ve mahrem akrabalan içinde itaat etmesine işarettir.

Kadınlardan birisinin rüyada Lut (A.S.)’ı görmesinin tabiri de, böyledir. Ancak bir kadının rüyada Firavun’u görmesi böyle değildir.

Bu halde tabir, o kadının Allah’a (C.C.) itaat ve inkiyat etmesine ve imanim gizli tutmasina işarettir.

Rüyada tufan peygamberi olan Nuh Aleyhisselamı görmek Allah’a itaatle geçecek uzun ömre, aile fertlerinden ve halktan gelecek sıkıntılara, sonra bunlara galip gelmeye; kafirlerin helakine ve müslümanların sevincine; onu görmek çok yağmura, kuraklıktan kuurtulmaya; üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya; sanata, ticarete, ziraate ve yolculuğa; nuh Aleyhisselamı görmek bazen bidat ehlinin ve günahkarların güç bulmasına, müslümanların ise zayflamasına; nuh Aleyhisselamın tandırını görmek yoksul için zenginliğe, şiddet halinde olan kimse için mülke, bir şeyden korkan kimse için emniyete delalet eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın