Rüyada nehir görmek

Rüyada nehir görmek iyidir. Siddetle ve gürül gürül akan ve sulari köpüklü ve berrak olan nehir, kismetinizin çok açik ve rızkınızın geniş ve bereketli olacağına delildir. Bulanik ve sakin akan nehir kismetinizin kapali, rızkınızın dar olması demektir. Nehir sularinin etrafa tasarak akmasi ise, sizin sayenizde daha bir çok fakirlerin geçimi saglanacak manasina gelir. Suyu saf ve berrak bir nehir görmek kolay geçim ve iyi vakit geçirmege, suyundan içtiğini görmek, vaktinin rahat ve nese içinde geçeceğine; nehir suyunu bir kaba alarak saklamak, sağlık ve rahatlığa delalet eder. Bazı tabircilere göre büyük nehirler devlet büyügüne, küçükleri devlet adamlarina, kendi malı olan bir yerde görülen nehirler rüya sahibinin babası ile yorumlanır. Yüksek bir yerde bulunduğunu ve bir nehrin o yerin altından aktigini gören, hayra ve nimete kavuşur. Cabir’ül-Magribiye göre; rüyada nehir görmek, rüya sahibinin aklinda zekaya ve geçiminde bolluğa delalet eder. Kirmani’ye göre; rüyasında bir nehirde yüzdügünü veya boguldugunu görmek, denizde yüzmek ve bogulmak gibi tabir olunur. Bir nehirde iyi bir şey görmek, devlet büyükleri için çok iyidir. Fena bir şey görmek ise bu rüyanin aksiyle yorumlanır. Nehrin bal, süt; serbet gibi şeyler akitmasi rızk ve nimettir. Nehrin içilmesi helal olmayan kan, irin, ve benzeri şeyler akıttığını görmek, fesada, zarara ve dini inançsizliga işarettir, abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada nehir görmek büyük bir kimse ile tabir olunur. Rüyada bir nehire giren, halktan tanınmis bir kimse ile tanışır. Nehirden su içmek, iyi değildir. Rüyada nehirin bir tarafından karşı tarafina atladığını gören keder ve sıkıntıdan kurtulur. Bir rivayete göre nehire girmek, yolculuğa delalet eder. Diger bir rivayete göre de memuriyete girmektir. Bir başka rivayete göre de rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye işarettir. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karısır ve Cenab-ı Hakkin “Süphesiz Allah sizi bir irmakla imtihan edicidir. ” mealindeki ayete (Nuh Suresi a. 23) göre nehir ve irmaktan su içmek iyi değildir. Rüyada nehrin bir tarafından diğer taratma siçradığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına galip gelir. Bazı tabirciler nehir, içine giren kimse için yolculuktur, bazilari da sultanin hizmetine girmeye işarettir, dediler. Bir kimse rüyada bir nehrin evinden çıktığını ve hiç bir kimseye zarar ve ziyan vermedığını görse, sultan tarafından insanlar hakkında iyi ve meşru bir emrin çıkmasına işarettir. Rüyada kendisinin nehir olduğunu gören kimse, kan tükürerek ölür. Veya yaralanir ya da bir yerinde çiban çikar. Eğer nehirden çamur bulassa o kimseye o büyük zattan üzüntü, keder ve korku erişir. Nehrin suyu bulanik, koyu ve kansik olursa, yine tabir böyledir. Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak olduğunu gören kimseye içtiği suyun miktarinca o büyük zat tarafından hayır erişir. Rüyada nehirden içmek için su almak istediğini gören kimseye o nehrin küçüklügü ve büyüklügü nispetinde bir adam tarafından mal gelir. Bir kimse rüyada bir nehrin akintisini başka bir yöne çevirdığını görse, korku ve üzüntüden kurtulmasina işarettir. Rüyada nehirden, nehrin kenarına siçradığını gören kimse, sultanin kahnndan kurtulur ve düşmanına zafer bulur. Rüyada nehrin suyu kendisini veya hayvan ve eşyasından bir seyini götürdügünü görse, o kimseye erisecek herhangi bir zarar ve ziyana işarettir. Bir kimse rüyada kendi evine safi ve berrak bir nehir aktigini görse, kolaylik, mal ve servete işarettir. Bazı tabirciler bu rüya, zengin için ona erisecek tahil ve akara, aile ve hane halkına ait menfaata işarettir, dediler. Evinden bir nehir aktigini ve insanların onda içerek faydalandiklarim gören kimse, zengin veya şerefli birisi ise, onun bulunduğu sehir halkı hakkında yapacagi hayır ve menfaata ve onlara yapacagi ikrama ve ihtiyaçli birçok adamlarin onun evine müracaat etmelerine ve ondan fayda temin etmelerine işarettir. Eğer bu rüyayı gören fakirse, o kimse kötü bir hareketten dolayı hanımım veya oglunu yahut hane halkından birisini uzaklastırmasina işarettir. Rüyada görülen safi ve berrak nehir, salih amele ve devamlı olan rızka, bulanik veya kötü kokulu nehir de, kişiyi Cehenneme yaklaştiracak kötü amele işarettir. Seyhun, ceyhun, nil ve Firat gibi nehirleri görmek, o nehrin bulunduğu Iklime işarettir. Asi nehri, isyana, bürdi nehri, sogukluk ve selamete, yezid nehri, rızıkta olan ziyadelige, dicle nehrim görmek de, elde edilecek çalışma ve menfaata işarettir. Bir kimsenin rüyada adi geçen nehirlerden su içmesi, hayra, rızka ve faydaya veya hanıma yahut o iklimin hediyelerinden bulunan bir şeye nail olmasına işarettir. Nehrin bulunduğu sehirden başka bir yerde aktiginin görülmesi, devletlerin degismesine, devlet başkanlarinin aralarinda olan anlaşmalari bozmalanndan dolayı birbirleri Uzerine yürümelerine işarettir. Bir kimse rüyada bir nehirde su üzerinde yürüdügünü görse, o kimsenin iyi niyetli olusuna ve imaninin dogru ve sağlamligina işarettir. Rüyada Kevser nehrini görmek, “(Habibim) Hakikat, biz sana, kevseri verdik” (Kevser Suresi a. l) mealindeki ayet işaretince düşmanlarına galip gelmeye işarettir. Rüyada Kevser suyundan içtiğim gören kimse, ilim, amel, güzel inanç sahibi olmaya ve Resülullah (S. A. V.) in Sünnet-l Seniyyesine uymaya işarettir. Eğer bu rüyayı gören kafir ise, müslüman olur. Günahkar ise, tövbe ed( Bidattan Sünnet-i Seniyyeye veya kötü bir kadından iyi bir kadına yar haram kaçançtan helal kazanca döner. Cennet’te olan nehir, rızka, süt nehri, islam fitratina, sarap nehri, ali sevgisiyle sarhos olmaya ve haramdan sakinmaya, bal nehri, ilim ve Kurana işarettir.

Yorum yapın