Rüyada nehir görmek

Rüyada nehir görmek iyidir.

Şiddetle ve gürül gürül akan ve suları köpüklü ve berrak olan nehir, kısmetinizin çok açık ve rızkınızın geniş ve bereketli olacağına delildir.

Bulanık ve sakin akan nehir kısmetinizin kapalı, rızkınızın dar olması demektir.

Nehir sularının etrafa taşarak akması ise, sizin sayenizde daha birçok fakirlerin geçimi sağlanacak manasına gelir.

Suyu saf ve berrak bir nehir görmek kolay geçim ve iyi vakit geçirmeğe, suyundan içtiğini görmek, vaktinin rahat ve neşe içinde geçeceğine; nehir suyunu bir kaba alarak saklamak, sağlık ve rahatlığa delalet eder.

Bazı tabircilere göre büyük nehirler devlet büyüğüne, küçükleri devlet adamlarına, kendi malı olan bir yerde görülen nehirler rüya sahibinin babası ile yorumlanır.

Yüksek bir yerde bulunduğunu ve bir nehrin o yerin altından aktığını gören, hayra ve nimete kavuşur.

Cabir’ül-Magribiye göre; rüyada nehir görmek, rüya sahibinin aklında zekâya ve geçiminde bolluğa delalet eder.

Kir Mani’ye göre; rüyasında bir nehirde yüzdüğünü veya boğulduğunu görmek, denizde yüzmek ve boğulmak gibi tabir olunur.

Bir nehirde iyi bir şey görmek, devlet büyükleri için çok iyidir.

Fena bir şey görmek ise bu rüyanın aksiyle yorumlanır.

Nehrin bal, süt; şerbet gibi şeyler akıtması rızk ve nimettir.

Nehrin içilmesi helal olmayan kan, irin ve benzeri şeyler akıttığını görmek, fesada, zarara ve dini inançsızlığa işarettir, Abdülgani Nablusi’ye göre; rüyada nehir görmek büyük bir kimse ile tabir olunur.

Rüyada bir nehire giren, halktan tanınmış bir kimse ile tanışır.

Nehirden su içmek, iyi değildir.

Rüyada nehirin bir tarafından karşı tarafına atladığını gören keder ve sıkıntıdan kurtulur.

Bir rivayete göre nehire girmek, yolculuğa delalet eder.

Diğer bir rivayete göre de memuriyete girmektir.

Bir başka rivayete göre de rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye işarettir.

Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır ve Cenab-ı Hakkin Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.

Mealindeki ayete (Nuh Suresi a. 23) göre nehir ve ırmaktan su içmek iyi değildir.

Rüyada nehrin bir tarafından diğer taratma sıçradığını gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve düşmanına galip gelir.

Bazı tabirciler nehir, içine giren kimse için yolculuktur, bazıları da sultanin hizmetine girmeye işarettir, dediler.

Bir kimse rüyada bir nehrin evinden çıktığını ve hiç bir kimseye zarar ve ziyan vermediğini görse, sultan tarafından insanlar hakkında iyi ve meşru bir emrin çıkmasına işarettir.

Rüyada kendisinin nehir olduğunu gören kimse, kan tükürerek ölür veya yaralanır ya da bir yerinde çıban çıkar.

Eğer nehirden çamur bulaşsa o kimseye o büyük zattan üzüntü, keder ve korku erişir.

Nehrin suyu bulanık, koyu ve kansız olursa, yine tabir böyledir.

Nehirden su içtiğini ve nehrin suyunun berrak olduğunu gören kimseye içtiği suyun miktarınca o büyük zat tarafından hayır erişir.

Rüyada nehirden içmek için su almak istediğini gören kimseye o nehrin küçüklüğü ve büyüklüğü nispetinde bir adam tarafından mal gelir.

Bir kimse rüyada bir nehrin akıntısını başka bir yöne çevirdiğini görse, korku ve üzüntüden kurtulmasına işarettir.

Rüyada nehirden, nehrin kenarına sıçradığını gören kimse, sultanin kahrından kurtulur ve düşmanına zafer bulur.

Rüyada nehrin suyu kendisini veya hayvan ve eşyasından bir şeyini götürdüğünü görse, o kimseye erişecek herhangi bir zarar ve ziyana işarettir.

Bir kimse rüyada kendi evine safi ve berrak bir nehir aktığını görse, kolaylık, mal ve servete işarettir.

Bazı tabirciler bu rüya, zengin için ona erişecek tahıl ve akara, aile ve hane halkına ait menfaate işarettir, dediler.

Evinden bir nehir aktığını ve insanların onda içerek faydalandıklarını gören kimse, zengin veya şerefli birisi ise, onun bulunduğu şehir halkı hakkında yapacağı hayır ve menfaate ve onlara yapacağı ikrama ve ihtiyaçlı birçok adamların onun evine müracaat etmelerine ve ondan fayda temin etmelerine işarettir.

Eğer bu rüyayı gören fakirse, o kimse kötü bir hareketten dolayı hanımım veya oğlunu yahut hane halkından birisini uzaklaştırmasına işarettir.

Rüyada görülen safi ve berrak nehir, salih amele ve devamlı olan rızka, bulanık veya kötü kokulu nehir de, kişiyi Cehenneme yaklaştıracak kötü amele işarettir.

Seyhun, Ceyhun, Nil ve Fırat gibi nehirleri görmek, o nehrin bulunduğu iklime işarettir.

Asi nehri, İsyana, Bürdi nehri, soğukluk ve selamete, Yezit nehri, rızıkta olan ziyadeliğe, Dicle nehrim görmek de, elde edilecek çalışma ve menfaate işarettir.

Bir kimsenin rüyada adi geçen nehirlerden su içmesi, hayra, rızka ve faydaya veya hanıma yahut o iklimin hediyelerinden bulunan bir şeye nail olmasına işarettir.

Nehrin bulunduğu şehirden başka bir yerde aktığının görülmesi, devletlerin değişmesine, devlet başkanlarının aralarında olan anlaşmaları bozmalarından dolayı birbirleri üzerine yürümelerine işarettir.

Bir kimse rüyada bir nehirde su üzerinde yürüdüğünü görse, o kimsenin iyi niyetli oluşuna ve imanının doğru ve sağlamlığına işarettir.

Rüyada Kevser nehrini görmek; (Habibim) Hakikat, biz sana, Kevser’i verdik; (Kevser Suresi a. l) mealindeki ayet işaretince düşmanlarına galip gelmeye işarettir.

Rüyada Kevser suyundan içtiğim gören kimse, ilim, amel, güzel inanç sahibi olmaya ve Resülullah (S. A. V.) in Sünnet-l saniyesine uymaya işarettir.

Eğer bu rüyayı gören kâfir ise, Müslüman olur.

Günahkâr ise, tövbe et (Bidattan Sünnet-i Seniyyeye) veya kötü bir kadından iyi bir kadına yar haram kazançtan helal kazanca döner.

Cennet’te olan nehir, rızka, süt nehri, İslam fıtratına, Sarap nehri, ali sevgisiyle sarhoş olmaya ve haramdan sakınmaya, bal nehri, ilim ve Kurana işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın