Rüyada melek görmek

Meleklerden herhangi birini görmek hayra; bir yere melek indiğini görmek, orada yaşayan insanlar için hayır ve nimete, üzüntü ve kederden kurtulmaya, melekle birlikte uçtuğunu görmek dünya ve ahiret mutluluğuna, meleği insan suretinde ve temiz giyimli ollarak görmek sevinç ve sürura, hayır ve berekete; meleği pejmerde ve kötü elbiseler içinde görmek üzüntü ve kedere, hasar ve zarara, meleği kadın suretinde görmek bazı şeyleri eksik ve kusurlu yapmaktan dolayı makbul biri olmadınığa, kendini melek olmuşgörmek zafere, yücelik ve saygınlığa, meleğin kendisine lanet ettiğini görmek inanç bozukluğuna ve dinde fesada, meleğin kendisiyle konuştuğunu görmek dünya ve ahirette büyük hayır ve faydalara, meleklerin bir kimseye selam vermesi başıref ve anlayışa, makbul amale ve güzel sonuca delalet eder. (Ayrıca bakınız; azrail, cebrail, mikail, ısrafil -a. s, -, yazıcı Melekler.) Rüyada meleklerle konuşmak veya onlardan bir şey almak, o kimsenin, şahadet mertebesine yükseleceğine; meleklerin bir yere indiğini görmesi eğer şiddet ve sıkıntı içinde iseler, kurtuluşlarına işarettir. Kabire gelen melekleri görmek, darda kalan kimsenin darlıktan kurtularak, rızk sahibi olacağına, fakirin zenginliğine veya şehit olmaya işarettir. Rüyada melek görmek güzel bir haber alacağınıza yorumlanır. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir anlamındadır. Rüyada meleklerle konuşmak veya onlardan bir şey almak, o kimsenin, şehit olacağına işaret eder. Meleklerin bir yere indiğini görmek eğer sıkıntı ve şiddet ve dert içindeyseler, kurtulacaklarına yorumlanır. Güzel bir haber alacağınızın işaretidir. Eğer melek rüyada size doğru gelmiyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Kişinin sıkıntılarının, dertlerinin sona ereceğine işaret eder. Çok iyidir. Bir kimsenin rüyada kendisine bir melegin konuştuğunu veya ona bir şey verdigi görmesi, o kimsenin nail olacağı şehitlik rütbesine işarettir. Bir kimse rüyada meleklerin halkı harpte olan bir yere indiklerini görse, muzaffer olurlar. Eğer meşakkat, sıkıntı ve mihnet içerisinde iseler, kurtulurlar. Meleklerin ev ve dam üzerine inmesi, hastalığa işarettir. Bazen de meleklerin büyüklerinin inmesi, devlet memuruna işarettir. Meleklerle beraber uçtugunu veya meleklerle beraber kendisinin gökte olduğunu gören kimse, şehitlige nail olur ve Cenab-ı Hakkin inayetiyle kurtulusa erişir. Bir kimse rüyada meleklerin bir yerde olduklarım ve kendisinin onlardan korktugunu görse, orada harp ve düşmanlik meydana gelir. Bir kimsenin meleklerin gökten yeryüzüne indiklerini görmesi, batil inanisli kimselerin zelil ve hakir olmalarına, hak üzerinde olanlarin muzaffer olacaklarina işarettir. Rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeyle ilgili sözler söylediklerini gören kimse, şehitlige ve dünyada sevince erişir. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine secde, rükO ve tevazu gösterdiklerini görse, o kimsenin bütün maksat ve istekleri meydana gelir. Dünyada rızık, iyilik ve güzel şöhrete erişir. Melekleri kadın suretinde gören kimse, cenab-i Hak hakkında yalan söz söyler. Bir kimse rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdeledigim görse, o kimsenin alim, salih ve murtaki bir çocuğu dünyaya gelir. Eğer bir melegi bir sehir veya bir köy içinde görse, orada alim ve zahit bir kimse ölür veya orada zulmen bir adam öldürülür. Bir kimse rüyada meleklere baktigini görse, o kimseye, çocuğu veya malı hakkında bir bela erişir. Rüyada ruhani melekleri gören kimse, şeref, izzet, bereket, ticaret ve insanlar arasında şöhrete erişir. Rüyada kendisinin bir melek suretine dönüstügünü gören kimse, izzet ve şerefe erişir. Rüyada bir melekle gürestiginl gören kimse, rütbe ve makamından düşer, üzüntü ve kedere düşer. Meleklerin kendi evine girdiklerini görse, dininin zayif olduğuna işarettir. Rüyada melek olduğunu gören kimse, kahin ve falci bir kimse olur veya koguculukla meşgul olur. Eğer o kimse hasta ise, onun ölümüne işarettir. Bir kimse meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve onun için magfiret talebinde bulunduklarim görse, o kimsenin din ve gidisati güzel, malı çok olur. Meleklerin kabristana indiklerinin görülmesi, orada sallh bir kimsenin defnedilmesine işarettir. Meleklerin sokakta görülmesi, halkın ölçü ve tartida eksiklik yaptıklarına işarettir. Melek suretinde olduğunu gören kimse, sıkıntı ve izdirap içinde ise, ondan kurtulur. Sayet şerefli birisi ise, şerefi daha da artar. Bir kimse rüyada meleklerin kendisine selam verdiklerini görse, Allah (C.C.), o kimseye başıret ve anlayis ihsan eder. Ve onu güzel bir sonuca eristirir. Bazen melekleri görmek sahitlere, bazen de emin adamlara ve askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet başkani tarafından gönderilen kimselere işarettir. Bir kimse rüyada azap meleklerini bir ölü üzerine indiklerini ve onlardan korkmadığını görse, o kimsenin korktugu yerden emin olmasına işarettir. Azap meleklerinin ölüye selam verdiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerinin görülmesi, rüya sahibinin arzusu ve istegine kavuşmasiyla, azizlik, zenginlik, ferahlik, sevinç ve selim bir kalbe nail olmasıyla tabir edilir. Eğer o meleklerin o ölüyü korkuttuklarim, ona bugz ve gazap ettiklerini ve onu topuzlarla dövdüklerini görse, bu rüya bazen rüya sahibinin dinden irtldat etmesine veya masiyete dönmesine yahut ebeveynine asi olmasına veyahut Allah (C.C.)in o kimseye farz ve vacip kildigi şeyi terketmesine işarettir, ölü bir kimsenin, azap meleklerinin kendi yanma gelmediklerini haber vermesi, rüya sahibinin güzel gidasatina, afiyette olusuna ve taatinin kabul edillsine ve borcu varsa ondan kurtulmasina işarettir. Kabirde ölüye gelen melegi görmek, fakirin zengin olmasına ve bosta kalan kimsenin bir görevle vazifelendirllmesine veya bir husus için sahit olarak durdurulup sahitlik kaidelerini zayi etmesine işarettir. Rüyada hafaza meleklerini, görmek, tanınmis alim ve emniyetli kimselere işarettir. Bazıları da, rüyada hafaza meleklerini gören kimse müttaki ise dünya ve ahirette sevinç ve müjdeye kavuşur ve Cennete girer dediler. Müttaki değilse korku üzerinde bulunmazi lazim gelir, dediler. Güzel bir haber alacağınıza işarettir. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir. Güzel bir haber alacağınıza işarettir. Eğer melek size doğru geliyorsa, yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın