Rüyada Mekke-i Mukerreme’yi görmek

Rüyada Mekke-i Mükerreme’yi görmek, hacca gitmeye ve Mekke’yi ziyaret etmeye delalet eder.

Mekke’ye ziyaret için olmayıp ticaret için gittiğini görmek, dünya işlerini sevmeye ve dünya malına haris bir kişi olduğuna; bir rivayete göre de rızk ve nimetinin artmasına yorumlanır.

Rüyada Mekke’de ser ve kötü işlerle uğraştığını görmek, dininde ve dünya işlerinde zarar göreceğine delalet eder.

İsmail Bin El-esas’a göre; rüyada Mekke-i Mükerreme’yi görmek, hayır ve nimet görüp malının artmasına; Mekke’yi harap olarak görmek, mal ve nimetinin azalacağına; sıkıntı içine düşeceğine dalalet eder.

Rüyada kendisini Mekke yolunda görmek rüya sahibi hasta ise, hastalığının uzayacağına ve belki de öleceğine, yaya olarak Mekke’ye gitmekte olduğunu görmek, dininin ve ibadetinin kuvvetli ve riskinin zorla sağlandığına tabir edilir.

Rüyada Mekke’ye deve ile gittiğini görmek, isteğine kolaylıkla kavuşacağına; birçok kişileri hacca gitmek için aydınlattığını ve onlara haccın fazileti hakkında bazı sözler söylediğini görmek, halka hayır ve iyiliği dokunacağına işarettir.

Rüyada hacdan döndüğünü gören muradına erer, günahları affolunur.

Rüyada hacda olup ihrama girmek, günahlarından kurtulduğuna; hac kafilesi ile birlikte bulunduğunu görmek, Cenab-ı Haktan (C. C) rahmet bulacağına; kafile hareket edip kendisinin geride kaldığını görmek, gözyaşına ve yoksulluğa işarettir.

Abdulgani Nablusi’ye göre; Mekke-i Mükerreme iman ile yorumlandığından, bu rüyada her şey imana yahut rüya sahibinin dinine nispet olunur. Mekke’ye arkasını döndüğünü gören, dininden ayrılır.

Rüyada Mekke’nin yıkıldığını görmek, namaz ve niyazını terk ettiğine delalet eder. Mekke’ye girdiğini görmek, asi bir kişi için tövbe etmeye kâfir için İslamiyet’i kabul etmeğe, bekâr için evlenmeğe ve korkudan kurtulmaya yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de rüyada Mekke-i Mükerreme’yi görmek, imamla tabir edilir. Mekke’de artma ve eksilme gibi meydana gelen şeyi görmek rüya sahibinin dinine nispet edilir.

Rüyada Mekke’nin kendi evi olduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe, halkın ondan elde edecekleri ilme veya onun yüksek bir makamda bulunuşundan dolayı halkın zaruri olarak ona müracaat etmelerine veya kızını birisinin istemesine işarettir.

Rüyada Mekke’ye sırtını döndürdüğünü gören kimse, memuriyetten ayrılır. Bir kimsenin rüyada Mekke’nin yıkıldığını görmesi, onun az namaz kıldığına işarettir.

Asi bir kimse için rüyada Mekke’ye girmek, tövbe etmeye, kâfir için Müslüman olmaya, bekâr için de evlenmeye işarettir.

Mahkemesi bulunan bir kimse, rüyada Mekke’ye girdiğini görse, davada galip gelmesine, bazen de korku ve tehlikeden emin olmaya işarettir.

Rüyada hac yapmak için Mekke’ye gittiğini gören kimse, hacca gider. Eğer bu rüyayı gören hasta ise, hastalığı uzar. Bazen de o hastalıktan dolayı ölerek Cennete gider.

Bir kimse rüyada Mekke’de mücavir olduğunu görse, çokça ihtiyarlamasına işarettir. Rüyada ölülerle beraber Mekke’de olduğunu gören kimse, orada ikamet eder.

Bazı tabirciler de Mekke’de olduğunu gören kimse, Kâbe’yi ziyaret eder, dediler.

Rüyada sırf ticaret için Mekke’ye gittiğini gören kimse, dünyaya haris ve tamahkâr olur. Rüyada Mekke yolunda olduğunu gören kimse, hac vazifesini yapar.

Rüyada Mekke’nin bolluk ve ucuzluk olduğunu görmek, hayra, kitlik içinde bulunduğunu görmek de, şerre işarettir.

Yorum yapın