Rüyada medrese görmek

Medrese yaptırmak, buna imkanı olan için uyanıkken yaptırmaya, değilse ilim ve irfan ehline yakın olmaya, bekar için evlenmeye, medreseye ek yaptırmak ya da ona bir bağışta bulunmak hayırları katlayarak artırmaya, medresede görülen temiz giyimli öğrenciller ve öğretmenler faydalı ilme, ayak takımından bazı kimseleri medresede görmek ilim yuvasının dünyevi amaçlar için kullanıldığına, medrese iyiliğe, alım-satıma, cezaları infaz etmeye, ayrıldığı eşeni dönmeye, fitne ve bozgunculuk yapmaya; bazen medrese, orada görevli kimselere, tüzük ve yönetmeliklere delalet eder. Medreseye girmek ilim istemeye veya ilmiyle amel eden birinin tavsiye ve telkinlerinden yararlanmaya delalet eder. Rüyada cami, mescit ve medrese yaptığını veya tamir ettiğini gören, kendisine ve ilmine inanilan bir kişi olur. Cabir ül-Magribiye göre; bir mescit yaptığını gören dindar bir kişi ile evlenir. Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafi güller ve çiçekler ve yesilliklerle çevrili gören, bir iftiraya uğrar, fakat sonradan hakikat anlasilarak lekelenmeden kurtulur. Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kişinin ahireti güzel olur. Eğer hacca gitmemis ise hacca gider. Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapan-dığını görmek, tövbesini Cenabi Hakkin kabul ettiğine delildir. Bir mescit veya camie gelip kapısını kapali bulmak, işlerinin güçlesecegine; kapısının açilip içeriye girdiğini görmek, bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarilacağına; bir hayvana binerek cami veya mescide girdiğini görmek, akrabalarindan ilisigini kesip, artik onlara yardım etmeyecegine; cami ve-ya mescit içinde öldügünü görmek, tövbe etmesi gerektiğine; cami ve mescitte bir vazifeli olduğunu görmek, yüksek ve tanınmis bir kişiye bir hizmette bulunacağına; mescidin hali, kilim veya hasirlarini eskimis görmek, karısınin veya kocasının iyi yolda olmadığına; mescit veya camide uyanık iken uygun olmayan bir seyin oldu-gunu görmek veya orada o işi yapmak, musibete delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada camiiye girmek, din işlerini yapmaya, helal ile haram arasini ayiran hakime, insanın ticaret maksadiyle pazara çıkmasına işarettir. Sehir camii, anne, baba, hoca ve ögretmen gibi kendisine itaat lazim olan herkese işarettir. Mazlum olarak camiiye girmek, adalete, kurana, denize, temizlik yeri olan banyoya, husu yeri olan kabre, yikanmaya, güzel kokuya, susmaya ve kibleye yönelmeye işarettir. Sehir camii, kale olarakta yorumlanır. Camiinin tavani, devlet başkaninin yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir. Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir. Camiinin lambalari, icap ettiği zaman verdigi malıdır. Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasina gelir. Camiinin kapilari devlet başkaninin korumalaridir. Minaresi ise devlet başkaninin vekili veya habercisidir. Lamba ve mumlari, çagin islam hukuku bilginleridir. Camiinin tavani, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardir. Minaresi, hakimin, halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasidir. Minberi, hizmetçisi, mihrabi da hanımı ve ona layik olan seyidir. Bazen de camiinin mihrabi helal rızka ve iyi bir ese, minaresi, vezir ve imama, bazen de minare, müzesine, kurani Kerim okuyana, minberi de hatibine, kapısı kapıcısına, idarecisi de lambalarina işarettir. Camiinin yanmasi rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün degismesi anlamına gelir. Camiinin etrafinda olan sadirvan, subaylar ve askerler için kislalar gibidir. Sehir camiii, oranin halkına işarettir. Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, sehrin llderlerine, asağı taraflari sehrin avam halkına direkleri, zikir yapanlara, ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işarettir. Camiinin mihrabi, imamina, minberi devlet başkani yahut hatibine işarettir. Camiinin sergileri, sehrin hayır sahiplerine ve namaz kılmak için camiide toplananlara işarettir. Camiinin müezzini, sehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine, itaat edilen, halkı hidayete davet eden ve duasina inanilir alimlerine işarettir. Camiinin kapilari sehrin işçileri, bekçileri, polisleri ve emniyet mensuplaridir. Bu zikrolunan şeylere iyilik ve kötülükten kavusan seyin tabiri onun işaret ettiğine aittir. Rüyada görülen medrese iyilige, cezalan infaz etmeye, alimsatima ve fitne çikarmaya işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın