Rüyada matkap görmek

Rüyada matkap görmek, dalavereci ve çok kötü huylu bir adamla karşılaşmaya ve ondan zarar görmeye yorumlanır.

İhtiyaçları gidermeye, zor olanı başarıp maksadın hasıl olmasına, yolculuğa, kuyu kazmaya yahut insan ve hayvanların erkeğine, matkap bazen hileci, kaba ve ağır konuşan kimseye delalet eder.

Rüyada matkap görmek, hileli ve çok şiddetli bir adama işarettir.

Rüyada görülen matkap, çok hileli ve seri konuşan bir adamdır.

Bazen ihtiyaçları gidermeye ve maksatlara yardım etmeye işarettir.

Bazen de yapılan yolculuğa işarettir.

Matkap, kuyuları kazmaya ve çokça cinsi münasebet yapan adamlara ve hayvanların erkeğine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın