Rüyada kuyu görmek

Hile ve aldatmaya, bir kimse için kuyu kazmak o kimseye hile yapmaya; başkası için kazdığı kuyuya kendisinin düştüğünü görmek hilenin geri tepmesine, kendi tuzağına kendisinin düşmesine, kuyudan abdest almak yahut gusletmek borcu ödemeye, tövbenin kabulüüne, üzüntüden kurtulmaya, kazılan kuyuda su biriktiğini görmek bol geçime, su çıkmaz ise birine hile yapmaya, kuyunun suyunun yere çekilmiş olduğunu görmekAllaha şirk koşmaya, kuyuya bakmak bir kadınla evlenme arzusuna ve ondan görülecek çok hayra, kuyu suyundan içmek bazen hastalığa, kuyuya düşmek büyüklere yaklaşmaya, izzet ve yükşekliğe; ilim ve irfanından istifade etmeye, bu vasıflarıyla büyüklere yaklaşmaya yahut sevinçli bir haberle önemli bir kişinin misafir gelmesine, kuyuyu temizlemek yahut temizleyen kimseyi görmek yolculuğa, geçimde orta halli olmaya, hastanın vefat etmesine yahut malın kiri olar zekatı vermeye, kuyu çıkrığı insanlara hayrı dokunan kimseye delalet eder. (Ayrıca bakınız; su Kovası.) Kuyudan su çekilmesi, bir erkek için yaptığı kötü bir iş nedeniyle uyarılacağına; orta yaşta bir erkekse, yeni bir ise girişeceğine yorumlanır. Eğer bu rüyayı genç bir görürse gören kadına teklif yapılacağına; evli kadın ise, tehlikeli bir olayla karşılaşacağına yorulur. Kuyudan su çekilmesi, bir erkek için yaptığı kötü bir iş nedeniyle uyarılacağına; orta yaşta bir erkekse, yeni bir ise girişeceğine yorumlanır. Eğer bu rüyayı genç bir görürse gören kadına teklif yapılacağına; evli kadın ise, tehlikeli bir olayla karşılaşacağına yorulur. Çok şekilde yorumlanır. zahmetli durumdur ve kuyunun dibi aydınlıksa iyidir. Rüyada kuyu kadın ile, suyu da kadının malı ile kovasi da erkek ile tabir olunur. Rüyada bir kuyudan su çekip içtiğini görenin, karısınin malından eline pay geçer. Kuyunun suyunun tastigini gören, karısıni ve malını kaybeder. Kuyuya kovayi sarkitip su çektiğini, fakat kovanın kuyudan boş olarak çıktığını görmek, rüya sahibinin sakat bir çocuğu olacağına, bir rivayete göre bir azasinin eksik olacağına işarettir. Kuyunun suyu ile bir şeyi suladığını gören, zengin ve varlikli bir kadınla evlenir. Eğer suladigi ot, meyve ve sebze gibi şeylerse, bir çocuğu olur. Cafer-i Sadık’a göre; rüyada kuyu görmek beş şekilde tabir olunur; evlenme, alim, büyük bir kimse, ölüm, hile. Ebu Said El-Vaiz’e göre; kuyu görmek, erkek için mal ve hayırlı bir es, kadın için iyi ahlak sahibi bir koca, kuyunun suyu mal ile yorumlanır. Kuyunun dibine düstügünü gören ölür. Kirmani’ye göre; rüyasında kuyu suyu içtiğini gören hasta olur. Kuyuya indığını gören, tutuklanir veya öldürülür. Eğer bir gemide bulunuyorsa suya düşer, eğer karada yolculuk yapiyorsa yolu kesilir. Kuyudan çıktığını gören, Allah (CC). tarafından feraha çikar ve hasta ise iyilesir, tutuklu ise kurtulur. Kuyuya düstügünü ve kendisini çikaracak kimse olmadığıni görmek, mezara delalet eder. Kuyudan su çektiğini görmek, haram mal edinmeye; suyu başka bir kaba aktardığını görmek, kazandigi malı harcayacağına işarettir. Bir kuyudan kova ile su çektiğini gören, eğer evinde hamile olan varsa, oglan dogurur, hastası varsa iyilesir, tutuklu ise tahliye edilir. Bir rivayete göre. istegine kavuşur. Kuyu, arzu edilen kadındır. Kuyunun içinde bulanik su görgörmek, keder ve sıkıntıya işarettir. Bir kuyusunun bulunduğunu gören, iyi bir ese sahip olur. Kuyuya baktigini gören, bir kadının isine bakar ve ondan fayda görür. Bir kuyunun kenarında durup elindeki kova ile su çekmek istediğini gören, yola gider. Bir kuyunun kapandığını görmek, karısınin, hasta ise iyilesecegine, gebe ise, doguracağına delalet eder. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada su kuyusu görmek, rüya sahibi erkek ise güler yüzlü ve tatli sözlü bir es, kadın ise, böyle bir koca, mal, bilgi, evlenme, hapishane, hile ile tabir olunur. Bir kuyu kazandığını ve içinden su çıktığını gören, zengin bir kadınla evlenir ve ona hile yaparak malını elinden alır. Eğer su çikmazsa, alacağı kadın fakirdir. Kuyudan su içmek, hile ile mal elde etmektir. Bir yerde eski bir kuyu olup bundan, gelen gidenin su çekerek faydalandiklarini görmek, o yerde zengin biri olup, halka iyilik ettiğine; o kuyudan suyun tastigini görmek, o yerde sıkıntı olacağına; bostanini sulamak için kuyu kazdığını ve evine dolduğunu görmek, çok mala ve zenginliğe; evindeki kuyunun suyunu bulanik görmek, bir takım adamın hizmetine girip, onlardan zarar görmege; su saf ve berrak ise, iyi bir kişinin arkadaşlığindan fayda göreceğine; bir kuyunun üzerinde oturdugunu görmek, hilekar bir adamla tanısip, onun hilesinden kurtulacağına, bir kuyuya su almak için gittigini görmek, kazanmak için bir yolculuğa çıkacağına delalet eder. Tanimadigi bir yerde tatli suyu olan bir kuyu görmek, hayırlıdır. Bu rüya, gören kimsenin dünyaligidir. Bundan rızıklanir, hayır görür, ömrü uzar. Eğer kuyu, susuz bir kuyu ise, eceli yaklaşmistir. Kuyunun yikilmasi karısınin ölecegine işarettir. Bir kuyuya girip orada ezan okuduğunu gören, yolculuğa çikar ve kazanır. Isinde veya tarlasinda bir kuyu olduğunu gören, geniş bir geçim kaynagi bulmus olur. Sikintidan kurtulur. Bir kuyuya düstügünü gören, isinden atilir ve geçim sıkıntısı çeker. Bos bir kuyu görmek, işlerinin durmasina; yol üzerindeki kuyu hafif bir kadına; evin kuyusu ev sahibine ve esine; mahallenin kuyusu mahalle bekçisine delalet ettiğinden, bu rüyadaki iyi ve kötü haller buna göre kiyaslanarak tabir olunur. Bir rivayete göre de rüyada kuyu görmek, hile ile yorumlanır. Rüyasında bir kişi için bir kuyu kazdığını görmesi, birisinden dolayı o adama hile yapilacağına delalet eder. Kendisinin bir kuyuya düstügünü görmek, isinde hile yaptığına ve hükümet adamlari tarafından yakalanip cezalandirildığına işarettir. Rüyasında kuyudan su çekip, abdest aldığını görmek, bir eşyasınin çalindiktan sonra hırsızin bulunarak eşyalarinin geri alindığına delalet eder. Bu rüyalarda kuyu ile birlikte abdest alma da görülürse, rüya kuyu için değil, abdest için yorumlanmalıdır. Rüyada herhangi bir kuyu görmek, üzüntüye, kedere ve sıkıntıya yorumlanır. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse o adama hile eder. Kuyu kazan kimse kuyuya kendisinin girdiğini görse başkasına yapacagi hile kendisine döner. Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünü görmedığını görse o kimseye hırsızlar gelir ve eşyalarini çalarlar. Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşyasıni çalan hırsıza galip gelir ve ondan intikamini alır, yahut kendisinden çalinan eşyalarin hemen bedelini almaya nail olur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur. Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı tabir kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yikanmanin tabiri de böyledir. Eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allah-u Teala (C.C.) ona borcunu ödemeye nasip eder. Günahkar ise tövbesini kabul eder. Eğer hapis ise, Allah-u Teala (C.C.) onu hapislikten kurtarir. Bir kimse rüyada kendisinin başka bir kimseye yahut başkasının kendisine kazdigi kuyudan akan veyahut duran bir su meydana çıktığını görse o kuyu herhangi bir kimseye hile edilmek için kazilmissa o kimsenin nail olacağı bol geçime işarettir. Rüyada bir kuyuyu görmek, üzüntüye, ugursuzluga ve hapse işarettir. Kuyuya düstügünü gören kimsenin gami gider, büyüklere yaklaşir, izzet ve yükşeklige nail olur. Rüyayı gören alim ise ilminden istifade eder. Bazen de rüyayı gören ile allesi arasında hayırsızlik ve kiskançlik meydana gelmesi ile rüya sahibi magdur olur; sonra onlar üzerine galip olup intikam alır. Bazen de bilahare kurtulacagi bir ithamla karşılaşır. Bazen de bu rüya üzüntü ve kederin gitmesine, gönlün açılmasına ve ihtiyaçlarinin giderilmesine işarettir. Mezkur kuyuyu görmek, yolculuğa da işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın