Rüyada Kur’an-ı Kerim görmek

Rüyada Kur’an-ı Kerim ayetlerini Kur’an-ı Kerim’in üzerinde okumak, emir, nehiy, şeref, sevinç ve yardıma işarettir.

Bir kimse rüyada Kur’an-ı Kerim’i mushafsiz olarak aşikâre okuduğunu görse, o kimsenin davasında haklı olduğuna ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nehyeden birisi olduğuna işarettir.

Rüyada Kur’an-i Kerimden kendisine bir şey verildiğini ve elinde Kur’an-i Kerim’den bir ayet olduğunu gören kimse, o ayet ve Kur’an-ı Kerim’de olan şeyi hafızasında tutsun.

Eğer o ayet rahmet veya müjde hakkında ve o kimse de o vasiyet gereğince amel eder ise Allah (C.C.) tarafından menfaat elde edeceğine işarettir. Eğer ayet azap hakkında ise, o kimsenin işlediği bir günahtan dolayı göreceği ceza ve azapla korkutulmasına işarettir.

Bir kimse rüyada Kur’an-ı Kerim okuduğunu ve manasını anladığını görse, o şahsın akıllı birisi olduğuna ve Allah (C.C.)in ona akil ve zekâ verdiğine işarettir.

Bir şahıs rüyada kendisine Kur’an-ı Kerim okuduğunu, hayır ve hikmet telkin edildiği halde bunları kabul etmediğini görse, o kimsenin giriftar olacağı eza veya hak tarafından düşeceği azaba işarettir.

Cahil bir şahıs rüyada Kur’an-ı Kerim okuduğunu görse, ölür.

Çıplak olarak Kur’an-ı Kerim okuduğunu gören kimsenin. Nefsinin isteklerine uyduğuna işarettir.

Kur’an-ı Kerim yediğini gören kimsenin, Kur’an-ı Kerim okumak vasıtasıyla geçindiğine işarettir.

Kur’an-ı Kerim’i hatim ettiğini gören kimse için Allah (C.C.) katında sevap kazanacağına, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacağına işarettir.

Bazı tabirciler, Kur’an-ı Kerim okumak, ihtiyaçlarını görmeye ve şifalı olduğuna işarettir, dediler.

Bir kimse, rüyada bir kavmi çıplak oldukları halde Kur’an-ı Kerim okuyorlar görse, o kavmin sırf nefis ve hevalan arzusunda bulunduklarına işarettir.

Rüyada Kur’an-ı Kerim üzerine yazı yazdığını gören kimse Kur’an-ı Kerim’i kendi görüşüyle tefsir eder. Hafız olmayan bir kimse Kur’an-ı Kerim’i ezberlediğini görse mülke nail olur.

Kur’an-ı Kerim dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanatı kuvvetli ve güzel bir sonuca erişir. Rüyada yerini bilmediği bir ayet okuduğunu veya okuduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise Allah (C.C.) ona şifa ve afiyet ihsan eder. Kur’an-ı Kerim’i diliyle yaladığını gören kimse, bir günah işler.

Rüyada Kur’an-ı Kerim okumak, çokça salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliğine işarettir.

Rüyada Kur’an-ı Kerim veya ondan bir şey okuduğum gören kimse, izzet ve yücelige erişir. Eğer günahkarsa Allah (C.C.) onun günahini af ve tövbesini kabul eder, fakirse zengin, borçlu ise, borcunu öder. Şahitlik yapacak ise, dogru sahitlik yapar. Veya yaninda bulunan emaneti sahibine teslim eder.

Kur’an-ı Kerim’i güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişir.

Harflerini tahrif ederek Kur’an-ı Kerim okuduğunu gören kimse, hakktan döner ve ahdine hiyanet eder Eğer okuduğunun ne olduğunu bilmezse, bazen o kimse yalan yere sahidlik yapar veya bilmediği şeyi söyler.

Kur’an-ı Kerim okurken insanların kendisini dinledığını gören kimse, bir ise memur olur ve o isteki selahiyetine göre emrettiği ve nehyettiği şeyler kabul edilir.

Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan süreleri okumak, hastanin ölümüne işarettir. Rüyada Kur’an-ı Kerim’i okuyan kurralari görmek, kavmin şerefli ve reislerine işarettir.

Bundan dolayı bir kimse bir takım kurralan bir yerde toplu bir şekilde görse o yerde insanların şereflilerinden, bir cemaat toplanır.

Rüyada Kur’an-ı Kerim görmek, iyiliklerin, güzelliklerin ve mutlulukların işaretidir. Çok güzel bir rüya olan Kur’an-ı Kerim görmek rüya sahibinin Allah tarafından korunduğunun işaretidir.

Hasta bir kimse rüyasında Kur’an-ı Kerim görürse, hastalıktan kurtulur. Kur’an-ı Kerim satın aldığını görürse, o kimse her türlü kötülükten kurtulur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın