Rüyada kumsal görmek

Rüyada kumsal görmek mala yorumlanır. Çok kumsal, din ve dünyaca meşguliyettir.

Bir kimse rüyada elini kumsal içinde görse, dünya işlemden bir şeye karışmasına işarettir.

Kumsalın çok olması tabirde azaba işarettir. Bir kimse rüyada kumsalı toplayıp biriktirdiğini yahut üzerine aldığını görse, o adam mali biriktirir ve hayra sarf eder.

Kendisini kumsal içinde yürüyor görse, o adam mali biriktirir ve hayra sarf eder.

Kendisini kumsal içinde yürüyor görse, kumsalın azlığı ve çokluğu nispetince din ve dünya meşgalelerinden bir şey ite uğraşır. Bazen de kumsal içinde yürümek aldatmaya, ekin vs. biçmeye işarettir.

Kumsal, ölüm ve hayata, zenginlik ve tembelliğe, bazen de kumsal içinde yürümek üzüntü, keder, düşmanlık ve zulme işarettir.

Rüyada kadının kumsal içinde yürümesinde hayır yoktur. Bu rüya onun uzun boylu kocasız kalmasına işarettir.

Erkeğin kumsal içinde güçlükle yürümesinin tabiri de böyledir. Kırmızı kumsal, issiz kimse için güzel bir mevki, beyaz kumsal, müneccimler için rızıktır.

Sarı kumsal, bazen hastanın tövbesine ve isyandan dönmesine işarettir, Bazen de şan kumsalı yüklenmek hastalığa işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın