Rüyada kül görmek

Rüyada kül görmek, haram malla yorumlanır.

Rüyasında kül gördüğünü ve masa ile karıştırdığını gören kimse devletten haksız olarak kazanç sağlar.

Yerden kül topladığını gören, faydası olmayan bazı sözler işitir.

Büyük bir mangaldaki külleri bir torbaya boşalttığını görmek, sadaka olarak toplanan paraları harcadığından dolayı, ceza göreceğine işarettir.

Salimi’ye göre; rüyada kül görmek hükümet tarafından verilen fakat hayrı olmayan mala delalet eder.

Bir rivayete göre, faydası olmayan maldır, rüyada kül bulduğunu, aldığını, taşıdığını yahut toplayıp biriktirdiğini gören, mal ve çalışmasından ne kendi fayda görür ne de başkasını faydalandırır.

Kirmani’ye göre; rüyada kül görmeği çeşitli şekillerde tabir ederler.

Bazıları yalan ve batıl sözdür, bazıları da faydalanılmayan ilimdir derler.

Bir kısmı da devlet hizmetinde bulunmak ve bundan zahmetten başka bir fayda görmemektir, diyor.

Cafer-i Sadık’a göre; rüyada kül görmek, haram mal, yalan ve batıl söz, düşmanlık, fesatlık, hile, pişmanlık ve sonu hayırlı olmayan iş ve hasretle yorumlanır.

Rüyasında kül yediğini gören, haram mal yer, ağzından kül çıktığını ve döküldüğünü gören, yalan ve batıl sözler söyler.

Rüyada birinin üzerine kül döktüğünü gören, o kimseye hile yapar.

Yahut onunla aralarında düşmanlık olur.

Başına kül döktüğünü gören, yaptığı kötü bir işten dolayı pişmanlık duyar.

Kül üzerinde oturduğunu gören fesatçılık yapar.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen kül, sahibini yakan haram maldır.

Bazı tabirciler, kül, rızıktır, dediler.

Bir kimse rüyada kül görse, zahmet çeker.

Bazıları da kül, batıl bir sözdür yahut menfaatsiz bir ilimdir, dediler.

Kül, üzüntüye ve göz ağrısına yahut hidayetten sonra sapıklığa işarettir.

Rüyada kule rast geldiğini veya onu yüklendiğini ya da onu topladığını gören kimse, faydasız olan batıl söz toplar.

Bazen de kül, ser ve fitneyi bertaraf etmeye ve korkudan emin olmaya işarettir.

Fırınlardan toplanıp biriktirilen kül sadakadan toplanan mala yahut faydası olmayan boş sözlere işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın