Rüyada köpri görmek

Köprü görmek, geçitle yorumlanır. Rüyada bir köprüde bulunduğunu, fakat geçemedığını görmek, sevdiği halde bir kadınla, kadınsa bir erkekle evlenemeyecegine, geçtigini görmek ise, evlenecegine delalet eder. Köprüden geçerken ortasinda bulunmak, evliliginin yürümediğine; köprüden düsmek ise bir müddet sonra esinden ayrılacağına işarettir. Tastan yapılmış bir köprü görmek aile baglarinin sağlamligina; tahta bir köprü ise, igreti bir anlaşma ile kurulan evlilige delalet eder. İbn-i Şirin’e göre; köprü, dünya ile ahiret arasında insanların durumunu belli eden bir geçitle tabir olunur. Seyit Süleyman Hüseyini Hazretlerine göre; üzerinden kerametle düsmeden geçilen köprü, insani dogruca Cennet’in kapısına götürür. Bir rivayete göre, köprü, uzun ömre veya vaadini yerine getirmemeye de delalet eder. Bir köprüden geçerken, ortasinda tanımadigi bir kişi ile karşılaştığını ve onunla konuştuğunu görmek, beklediği müjdeli bir haberi alacağına veya bir alacağını tahsil edecegine işarettir. Tarihi bir köprüden geçtigini gören, murada erer. Birkaç gözlü tas bir köprüden geçmek, dogru yolda olduğuna ve Hakk Teala katinda makbul bir kişi sayıldığına delalet eder. Ebu Sait El-Vaiz, köprüyü sırat köprüsü ile kiyaslamaktadir. Bir köprüden geçerken, altından su geçmedığını görmek, günahlarının çok olduğuna ve tövbe etmesi gerektiğine; köprü altından bol sularin aktigini görmek, büyük sevaba nail olduğuna işarettir. Bir köprüden geçerken, köprünün yikildığını fakat kendisine bir zarar gelmedığını görmek, o yere bir musibet veya hastalık veya sel veyahut zelzele gibi bir felaket geleceğine; fakat kendisinin bunlardan bir zarar görmeyecegine; köprü yikilirken kendisinin de Buya yuvarlandığını görmesi, o afetten kendisine de büyük bir felaket geleceğine delalet eder. Bir köprü yaptığını görmek, büyük bir hayır işlediğine; bir köprü yapip tam anlayamadigi m görmek, ömrünün kisaligina işarettir. Köprüyü bir çok ustalarin yaptığım, kendisinin bu yapima sadece yardım ettiğini görmek, bir hayır derneginde hayır için çalıştığına, ve bundan büyük sevap kazandığına delalet eder. Bir köprünün yanlarinda bulunan demir parmakliklari boyadığını görmek, isinde kar ve bereketin artacağına delildir. Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyada köprü görmek, dogru yol ile tabir olunur. Sirat köprüsü de dogru bir yoldur. Bu yolda, hiçbir engele kapilmadan yürüyüp geçmek, hidayete ulaşmak demektir. Cafer-i Sadık’a (ra) göre; köprü rüyası, beş şekilde yorumlanır; dogru yol, dürüstlük, geçit, tehlike ve ev halkı. Salimiye göre; rüyada köprü ve kemer görmek, hayra delalet eder. Kirmani’ye göre bir köprü veya kemerin üzerinden geçtigini gören paraya, şöhrete ve her istegine erer. Bir rivayete göre. köprü veya kemerin üzerinden geçmek, korku ve endişeden kurtulmaya işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada köprü görmek, süpheye ve dünyaya işarettir. Bazen köprü, zevceye. bazen de üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye işarettir. Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye işarettir. EGer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle sehir halkınin durumlarinin bozulmasina işarettir. Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdinl yerine getirmemeye işarettir. Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarina eristikleri lüzumlu bir zattir. Köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varilacak yer. hoslanilmayacak bir yerse, bu rüyada hayır yoktur. Rüyada padisahlarin eserlerinden olan bir köprüden geçtigini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenir. Meçhul köprü dünyaya işarettir, özellikle sehirle, sehrin sahrasi arasında olursa. Bazen köprü, gemiye, bazen de sırat köprüsüne işarettir. Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuGunun nihayet bulmasina işarettir. Köprüyü geçtiginde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa. o kimse, menfaat ve mala erişir. Köprüyü geçtikten sonra mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erismeye, hacca gitmeye, han ve dergah gibi hayırlı yerleri ihya etmeye muvaffak olur. Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Agaç köprüden geçtigini gören kimse, münafik bir kavme karısır. Rüyada köprü, dogru yoldur. Bazen köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanin sıkıntı ve meşakkati ve ahiretin korku ve azabindan kendisini kurtaracak her seyine işarettir. Bazen aza ve cefayi yüklenen kula, yahut ihtiyaçlan karşılayan kapıcı gibi kimseye işarettir. Bazen de köprü, mal, zevce, ana ve babaya işarettir. Her köprünün tabiri durumuna göredir. Cadde üzerindeki köprü asaGisina göre saltanat sahibi bir kimseye işarettir. Köprü küçük olursa kapıcı ve askerin reislerine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın