Rüyada kılıç görmek

Rüyada kılıç görmek, rızka da işarettir. Bazen de kılıç, mülke veya ilme işarettir.

Eğer rüyayı gören garip bir kimse olursa, hanım veya çocuğunun asil ve necip olmasına işarettir.

Eğer asil olmazsa kendisinde süphe olan bir maldır, yahut zevce ve çocuk alçak bir nesilden olur.

Danyal aleyhisselama göre; rüyada kininda ve kabzasi olmayan kılıç görmek, kadın ile, kinindan çekilmis kılıç görmek koca ile tabir olunur.

Kılıcının kınında kırıldığını görmek, evladınin anne kanunda ölecegine, annesinin kurtulacağına delalet eder.

Kılıcın uçunun kırıldığını görmek, baba veya amcasinin veya akrabadan bir yakının ölecegine işarettir.

Kılıcın ucu baba ve amca ile tabir olundugu için orada olacak her hangi iyi veya kötü bir olay onlara nispet edilir.

Kılıcının kırıldığını görmek, anne veya teyzesinin veya halasinin ölümünü gösterir.

Kılıç da bunlarla tabir olundugu için burada görülecek her hangi bir olay da iyi veya kötü olarak onlarla tabir olunur.

Rüyasında kılıcını çekip başı üzerine kaldırdığını gören, büyük bir ün kazanır. Eğer birine vurmak için kaldırmış ise bundan vazgeçer.

Kılıcı ile birine vurduğunu ve kılıcın vurulan yerde kaldığını gören, kadınlara iyilik eder.

Kılıcı ile birine vurduğunu, fakat kılıcın kesmeyip ona tesir etmedığını gören, biri hakkında söz söyler ise de bu söz ona tesir etmez.

Birine kılıcı ile vurup bir yerini kestiğini ve yere düştüğünü görmek, o kişinin akrabası ile aralarında bir ayrılığa sebep olacak bir olayın geçeceğine delalet eder.

Beline kılıç kusandığını gören, büyük bir ise girer.

Kılıcının kayisinin uzadığını ve yerde sürüklendığını gören, bulunduğu işten bikar.

Kılıç kemerinin kısa olduğunu gören, çalıştığı iste sebat etmez.

Kılıç kayışının kopması, memur için isinden ayilmasina, tüccar için zarara, diğerleri için ise sıkıntıya delalet eder.

Bir insansa tanımadigi halde kılıçla vurduğunu gören, o kişinin ününün artmasına sebep olur.

Kılıcının üzerinde pas veya egrilik olduğumu görmek, kılıcın sahibine veya rüyayı görene itibar eksikligine ve sözünün geçmeyecegine delalet eder.

Bir rivayete göre de işlerinin aksi gitmesine işarettir.

İbn-i Kesir’e göre; rüyasında kılıcını çekerken kininin kırıldığını görenin karısı hamile ise dogururken vefat eder. Eğer evli değilse, itibarı kırılır.

Eğer bir iste ise isinden ayrılır.

Kedisine bir çok kılıç verildiğini gören, zengin olur.

Kılıcını kınından kolaylıkla çektiğini görenin kendisine itaatli bir çocuğu olur.

Kılıcın kini ile birlikte kırıldığını görenin karısı ve çocuğu ikisi birden vefat eder.

Birine kılıcı ile vurduğunu, fakat vurduğu yerden kan akmadığını gören, o kimseye sebepsiz olarak kötülük eder.

Çikan kandan vuran adamın elbisesine kan bulasirsa, haram mala ve malının elinden çıkacağına delalet eder.

Kılıcını sağlam olarak beline bağladığını gören çok yaşar.

Cabir’ül-Magribiye göre; rüyasında altından bir kılıcı olduğunu gören, büyüklerden menfaat görür.

Demirden kılıcı olduğunu görenin işi ve emri kuvvet bulur.

Adi bakirdan, demirden veya tenekeden kılıç görmek iyi değildir.

Kalay ve kursundan kılıcı olduğunu gören, asil bir kadından hayır ve menfaat görür.

Kılıcının çeşitli kıymetli taslarla süslenmis olduğunu görmek, alimler tarafından hayır ve bereket geleceğine delalet eder.

Rüya sahibi eğer memursa şeref ve itibari artar.

Tahta bir kılıcı olduğunu görenin işleri bozuk olur.

Ismail El-Esasa göre; rüyasında iki kılıcı olup birini sağ ve ötekini sol tarafina takinmis olduğunu gören, iki iş sahibi olur.

Kılıcının iki agzi olduğunu görmek, emrinin geçerli olduğuna, bir devlet büyügünün beline kılıç kusandığını görmek, hükümet tarafından kuvvet ve kudret geleceğine; kendisine bir kılıç verildığını görmek, emrinin yerine getirilecegine ve sözünün geçeceğine; kılıcının parladığını görmek, büyüklerden saygı göreceğine delalet eder.

Rüyada kaç kılıç kusanirsa, o kadar kadınla evlenir.

Elinde kaldiramayacak kadar ağır bir kılıç olduğunu gören, çok ağır ve kötü sözler isitir.

Bir kılıçla tasa vurup tasi yardığını görmek, sözle düşmanlarını alt ettiğine, elinde çekilmis kılıç olduğunu görmek, düşmanlarına karşı üstün olacağına delalet eder.

Bir yerde asili duran veya yerde bulanan bir kılıcı oradan aldığını görmek, hakkıni arayip bulacağına ve alacağına; kılıç ile oynadığını görmek, siyasete girecegine; elindeki kılıçla saga sola vurup etrafindaki eşyaya zarar verdiğini görmek, halkı incitecek sözler söylemege işarettir.

Kılıcının kırıldığını, elinden düstügünü, veya zorla elinden alindigini, veya kendisinin firlatip attigini, veya çaldirdigini, yahut rehin verdigim, veya birine muvakkaten verdiğini, veyahut sattigini görmek, on şekilde tabir olunur; kovulma, akraba ölümü, üstünlük, para cezasi, düşmanlik, eksiklik, çocuk ölümü, bosanma, hizmetçi ölümü, kudretsizlik.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen kılıç çocuktur.

Bir kimse rüyada kılıç taktığını görse, büyük bir vilayete amir olur.

Kılıcının agirlastigini ve kendisini yere dogru çektiginl gören kimse, amirliginde çok kuvvetlenir ve menfaat elde eder.

Eğer kılıcının askişinin kesildığını görse, bulunduğu memuriyetten azledilir.

Rüyada görülen kılıç askisi iyi bir memuriyettir.

Bir kimse rüyada hanımının kendisine veya kendisinin hanımına bir kılıç namlusu verdiğini görse, erkek bir çocuğa nail olmasına işarettir.

Bir kimse hanımına kini içinde bir kılıç verdiğini görse, hanımı bir kız çocuğu dogurur.

Hanimi kendisine kini içinde bir kılıç verse, o kimse hanımından erkek bir çocuğa nail olur.

Rüyada bir tarata konulmus kılıç görmek, çok sarapçi bir adama işarettir.

Bir kimsenin rüyada kılıcının kininin kırıldığını görmesi o kimsenin hanımının vefat etmesine işarettir.

Bir kimse kılıçsiz kin taktığını görse, o kimse üzerine bir emanet alır.

Kılıcının kabzasinin kırıldığını gören kimsenin babası veya amcasi vefat eder.

Bazı tabirciler, onun teyzesi veya anasi ölür.

dediler.

Rüyada kılıç ile oynayan kimse bir memuriyetle ilişkisi varsa o kimsenin maharetine, eğer hatiplikle bir ilgisi varsa, fesahat ve belagatina, çocukla bir llgisi varsa, çocuğunu begenmesine ve onunla uğrasmasina işarettir.

Kılıç kirilsa kini sağlam kalsa, zevcesinin kurtulup karnindaki çocuğun ölmesine işarettir.

Kılıç kiniyla beraber kirilsa, rüya sahibinin hanımı çocuğu ile beraber ölür.

Kılıç ve biçakla kinlan, ayakkabi ile kalibi gibi her seyin kini, erkek ve hanımı ile tabir edilir.

Bekar kimsenin rüyada kılıcını kinina koymasi, evlenmesine işarettir.

Elinde düşmanının kılıcından daha uzun bir kılıç olduğum gören kimse.

düşmanına galip gelir.

Kılıcının körlenip kesmedığını görmek sözunün dinlenmez olduğuna işarettir.

Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, vurulan vurana zafer bulur ve ona galip gelir.

Kılıç keserse, vuran vurulana galip gelir.

Kılıç ile vursa ve kılıç kesmese, halbuki kan çiksa vuran yalan söyleyerek diliyle vurulana musallat olur.

Kılıçla bir insanın boynunu vursa boynu kesilen kimse kesen adamdan hayır görür ve büyük ferahlığa nail olur.

Bir kimse rüyada başka birisinin kendisini kılıçla vurduğunu ve azasindan birini kestigim görse, vurulanin uzak bir yere yolculuk yapmasina işarettir.

Vurmasiyla vurulanin azalanndan birisini ayirsa, vurulanin nesli çok olur ve sehirlere dagilirlar.

Bir kimse kendisini münakasa etmeksizin birisinin vurduğunu görse, vurulanla vuran arasında evlenmek veya başka bir sebepten dolayı akrabalik meydana gelir.

Yorum yapın