Rüyada kevser görmek

Kevser Cennet ırmaklarından birinin adıdır. Rüyada kevser görmek, saliha kadına ve helal kazanca delalet eder

Cennetki bu sudan içtiğini görmek güzel amele, hayırlı ilme ve sağlam itikada, peygamberimizin (S.A.V.) sünnetine uymaya

Rüyada kevser suyu görmek, kafir için iman etmeye tabir edilir.

Rüyada kevser görmek günahkar için tövbeye, bidat ehli için doğru inanç ve itikada, kevser ırmağından su içmek düşmaana galip gelmeye işarettir.

İnsan rüyasında Cennet’te bulunan Kevser nehrinden içtiğini görürse tövbe eder demektir.

Rüyada Cennet’te bulunan kevserden su içtiğini gören kimse alim, amel, güzel itikat ve Resulullah’ın sünnetine uymaya işarettir.

Rüyada Kevser ırmağından içen kimse kafir ise Müslüman, günahkarsa tövbe eder veya bidattan Sünnet-i Seniyyeye veya kötü bir kadından saliha bir kadına yahut haram olan bir kazançtan helal olan bir kazanca intikal eder.

Kevser ırmağından içtiğini gören kimse “(Habibim) hakikat biz sana Kevseri verdik” mealindeki ayet işaretince reislik, zafer ve düşmana galip gelmeye nail olur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın