Rüyada kese görmek

Rüyada kese görmek, işlerinizin iyi gitmesi sonucu büyük miktarda para kazanacaksınız demektir.

Kişinin bedenine, kalbine, mal ve sırlarına; kesenin sökülüp içindeki paraların dökülmesi vefat etmeye, keseyi baş aşağı silkerek içindekileri boşaltmak sırları açığa dökmeye, keseden ağaç kurdu çıkması vefat etmeye, yeni ve içindeki paralar sağlam olan kese (cüzdan) sağlam ve güvenilir ilme; sırları, malı ve sağlığı korumaya delalet eder.

Rüyada dolu kese ömrünüzün sonuna kadar rahat bir yaşam süreceğinize yorumlanır.

Boş kese görmek ise tam tersi anlamdadır.

Rüyada kese görmek işlerinizin iyi gitmesi sonucu büyük miktarda para kazanacaksınız demektir.

Rüyada dolu kese ömrünüzün sonuna kadar rahat bir yaşam süreceğinize yorumlanır.

Boş kese görmek ise tam tersi anlamdadır.

Rüyada dolu kese büyük bir kısmettir.

Rüyada kese görmek, vücutla tabir olunur.

Rüyasında elinde bir kese bulunduğunu görmek, kese dolu ise çok bilgili bir kişi olduğuna, bossa bir adama yorumlanır.

İbn-i Kesir’e göre; kese, sahibinin sırrına delalet eder.

Eğer kesenin içindeki paralar dökülürse, sırlarının açıklanacağına delildir.

Kesenin ağzının kapalı olması, sırlarının saklanacağına işarettir.

Kesenin söküldüğünü veya yırtılarak içindeki paraların yere döküldüğünü görmek, bu rüya sahibinin öleceğine delalet eder.

Rüyasında kesesinde ağaç kurdu görmesi rüya sahibinin ölümüne yorumlanır.

Rüyada kese görmek hayır ve menfaat ve esle de tabir olunur.

Kesede altın ve gümüş akçe görmek nimet ve hayra; kesenin boş olduğunu görmek iflasa; bir rivayete göre, ecelinin yaklaşmış olmasına; kesesini baş aşağı çevirip içindekileri boşalttığını görmek yakında öleceğine delalet eder.

Kesesini yırtılmış görenin sırrı açıklanır.

Kesesinin yırtığını diktiğini gören, sırrını saklar.

Kesesini mühürlediğini gören, sırrını yalnız esine söyler.

Bos keseyi mühürlediğini gören, yalan söylediğini inkar eder.

Kesesini karısına veya kocasına verdiğini görenin kalbi başka biriyle meşgul olur.

Kesesinde yabancı paraların bulunduğunu gören, dünya işleriyle meşgul olur.

O paraların kesesinden döküldüğünü görmek, kalbinden kötü düşüncelerin silindiğine işarettir, içinde para olan kesesinin kaybolduğunu gören, başkasına nasihat eder ve sözü boşa gider.

Bos kesesini kaybeden yalan söyler.

Kesesinde bir kurt olduğunu görmek, birinin kendisine hıyanetine yahut ecelinin yaklaşmış olduğuna delildir.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen kese, insanın bedenidir.

Bundan dolayı boş kese görmek, sahibinin öleceğine işarettir.

Bir kimse rüyada belinde bir kese görse o kimsenin hayatında istifade ettiği bir ilmin kendisinde bulunmasına işarettir.

Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise, o ilim de doğru ve dürüst bir ilimdir.

Eğer paralar yırtık iseler, o kimse ilim öğrenir ve tekrar ders almaya ihtiyaç görür.

Bazı tabirciler, kese sahibinin sırrıdır.

Bundan dolayı keseyi baş aşağı çevirip içinde bulunan paraları döken kimsenin sırları, açığa çıkar.

Kese insanın ihtiva ettiği şeye de işarettir.

Bazen de kese sahibinin kalbine işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın