Rüyada kazmak görmek

Rüyada kuru toprağı kazmak, çıkardığı toprak miktarınca mala, nemli ve rutubetli toprağı kazmak sıkıntı ve meşakkate yorumlanır.

Rüyada su çıkarmak amacıyla toprağı kazmak kendisi ve dier insanlar için yararlı bir iş yapmaya, toprakta açtığı çukura dışarıdan su akıtmak geçimde mmeydana gelecek sıkıntıya, kazdığı topraktan yemek mala, kazılmış bir çukurdan çıkmak kurtuluşa, bu çukurdan çıkamamak vefat etmeye dalalet ederi.

Rüyada çukur bazen hileye yahut kısa mesafeli yolculuğa, korku ve sıkıntılardan kurtulmaya, çukurda ise yarar bir şey bulmak beklenmedik bir şekilde rızıklanmaya; Yeri kazıp bir şey çıkarmak iş ve hükümlerin geçerliliğine, kazılan yerden gıda maddesi çıkarmak malı kötüye kullanmaya, yer altında yaş toprak kazmak batıl işlere dalmaya, dağ ve kuyu kazıcısı kurnaz bir hilebaza ve düşmanlığını gizleyen kimseye tabir edilir.

Rüyada birinin mezarını kazıp, oradan bir şey çıkarmak, mezarda bulunan kimsenin meslek ve meşrebine uymaya, peygamberimizin (S.A.V.) kabrini kazdığını görmek sünnetleri ihya edip yaşamaya ve bu bildikleri ile insanlara faydalı olmaya, mezar kazıp kefen soymak yer altında saklı bulunan antika şeylere ilgi duymaya delalet eder.

Toprağı kazmak mücadeleli bir hayat sizi bekliyor demektir.

Rüyada toprak kazan birisini görmek ise, iş hayatında başarıyı ve servet kazanmayı ifade eder. Yaşlılar için ise bu rüya beklenmedik, büyük değişiklik anlamındadır. kadınlar için de artık şanslı olunduğuna şansa dayalı işlerde başarılı olunacağına yorumlanır. Toprağı kazmak mücadeleli bir hayat sizi bekliyor demektir.

Rüyada toprak kazan birisini görmek ise, iş hayatında başarıyı ve servet kazanmayı ifade eder. Yaşlılar için ise bu rüya beklenmedik, büyük değişiklik anlamındadır. kadınlar için de artık şanslı olunduğuna şansa dayalı işlerde başarılı olunacağına yorumlanır. Toprağı kazdığınızı gördüyseniz, hayatınız mücadele vermekle geçecek.

Rüyada kazmak, çalışmakla yorumlanır.

Rüyada bir yeri kazarak oradan yiyecek bir şey çikardığını görmek, Allah (C.C.) Hazretlerinin ona verdigi nimetleri kötüye kullandığına delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada kurul toprak kazdığını gören kimse kazdigi ve eline geçen toprak miktarinca imal elde eder. Toprak rutubetli ise bir mal sebebiyle bir insana hile yapar. Fakat bundan bir fayda göremeyip sıkıntı ve meşakkate düşer.

Toprak kazmak hiiledir. Bazen topragi kazan öldürülür. Bazen de, hilesi kendi aleyhine döner. Topragi kazip çikardığını gören hasta ise yahut yaninda hasta varsa ölür ve o yer kabri olur. Eğer yolcu ise kazilip çikarilan toprak yolculuktaki kazancıdir.

Kendisi için su çikarmak maksadiyle bir kimse bir çukur, kuyu veya dehliz kazdığını görse, kendi geçimi için çalışmasina işarettir. Eğer böyle olmazsa hem kendisi hem de bütün insanların menfaat için çalışmasina işarettir. Suyu, kazdigi yerim içine akıttığını görürse, geçiminde güçlük meydana gelir.

İçine birisini sokmak maksadi ile kuyuyu kazdığını gören kimsenin yaptığı hilesi bizzat kendisi hakkında meydana gelir. Toprağı kazdığınızı gördüyseniz, hayatınız mücadeleyle geçecek.

Rüyada kazdığını görmek; kötü işlerle uğraşmadığınız taktirde geleceğinizin garanti altında olduğuna işarettir.

Yorum yapın