Rüyada kazan görmek

Rüyada kazan görmek varlıklı kimseye, zor ve çitin işleri halleden himmet sahibi insana, yönetici ile halk arasında vasıta olan kimseye ya da polise, kacancı uzun ömre delalet eder.

Kazanda tatlı veya güzel yemeklerden biri olduğunu görmek, ev sahibi hanımın hayırlı ve menfaatli olduğuna; aci veya fena bir şey görmek, ev sahibinin fena huylu ve hayırsız biri olduğuna delalet eder.

Salimiye göre; kazan görmek, hizmetle yorumlanır.

Rüyasında bir kazanda yemek pisirdığını görmek, güç ve zor işleri başaran bir hizmetçi veya memurla da tabir edilir.

Rüyada kazancı görmek uzun bir ömre delalet eder.

Bir başka rivayete göre de rüyada kazan görmek.

Rüyada kazan görmek, o evin sahibine ve esine işarettir.

Hiristiyan neslinden ev işlerini yürüten ve durumlari ile ilgilenen bir kimsedir.

Eğer kazan bakirdan ise, o kimse Yahudi neslinin en kuvvetli ve zenginlerindendir.

Onun zenginliği ise, kazan içinde pisen seyin miktari ve nevine göredir.

Kazan, elinde güç ve müskül işler neticelenen mütevelliye ve melikle tebaasi veya Devlet Başkani ile halkı arasında vasita olan kimseyi veya polis memuruna işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın