Rüyada kayık görmek

Rüyada kayık görmek, rızık ve faydaya, ilahi lütuf ve merhamete yorulur. Rüyada kendisini kayıkta görmek, herkes için küçük eğlenceleri, huzurlu günleri ifade eder.

Rüyada kayık küreği görmek, korku ve endişelerin geçmesine, kişinin durumuna uygun dost ve yardımcılara, yelkenli kayık üzüntü ve kederin giderek sevinç ve neşe bulmaya delalet eder.

Kendisini kayıkta görmek, herkes için küçük eğlenceleri, huzurlu günleri ifade eder.

Rüyada kayık görmek, keder ve sıkıntıya; kayıktan karaya çıkmak, hayır ve feraha işarettir.

Bir kayık satın olduğunu gören, kendisini kendi eliyle ve kendi hareketleri ile sıkıntıya sokar.

Rüyada kayığa bindiğini gören kimse, kedere düşer.

Kayıkla bir geziye çıktığını gören, kederden kurtularak selamete ve rahata erer.

Evinde kayık görmekte hayır yoktur.

Bir rivayete göre, geçiminin bozulmasına delalet eder.

Bazı yorumculara göre; kayık, halka yardım eden, bir rivayete göre, dünya işleri ile uğrasan küçük memurlarla tabir olunur.

Bir kayığının eskimiş, delinmiş, ise yaramaz bir hale gelmiş olduğunu görmek, küçük memurların iş yapamayacak derecelerde olduklarına; aksine, yeni, sağlam ve her şeye elverişli olduğunu görmek, bu rüyanın aksiyle yorumlanır.

Kirmani’ye göre; rüyada kayık görmek rüya sahibinin rızkı geçimi, işi ve evi ile tabir olunur.

Rüyada bir sandal yaptığını gören, bir ev yapar.

Veya bir ise başlayarak, rızkını ve geçimini sağlar.

Kayık statiğini gören, evini veya geçimini temin eden tezgâhını elinden çıkarır.

Yeni ve büyük kayık karlı bir işe, kullanışlı rahat bir eve; aksi dar kayık, bu rüyanın aksiyle yorumlanır.

Kayığın kırılıp tahtalarının dağıldığını görmek, işinin bozularak işlerinin bozulmasına yahut evinin yıkılıp geçiminin daralmasına, kayığın denizde battığını görmek, evinden veya geçiminden dolayı keder ve sıkıntıya düşeceğine işarettir.

Kayığın denizde veya herhangi bir su üzerinde kolayca yüzmediğini gören, geçiminde kolaylık görür, rüya sahibi tüccar ise, alışverişinde kolayca kazanır.

Mülk sahibi ise, gelirini toplar; fakir ise eline rızk geçer ve sıkıntıdan kurtulur.

Kayığın güçlükle yüzdüğünü görmek de bunun aksiyle tabir olunur.

Bindiği kayığın dalgalara tutulduğunu gören, rızk ve geçim için zorlanır.

Kayığının çektiği küreğe rağmen yerinden kımıldamadığını gören, kendi çalışmasına ve dışarıdan yapılan yardıma rağmen, malını kurtaramadığını ve geçiminde çok zorlandığını görerek büyük bir sıkıntıya düşer.

Rüyada kayık görmek rızkla yorumlanır.

Rüyada kayığa benzer bir şeye bindiğini görmek, bir kadınla evleneceğine veya uzak bir yolculuğa çıkacağına; bir yelkenli kayığa bindiğini görmek üzüntü ve kederinin ve yürek sıkıntısının geçeceğine delalet eder.

Kayık küreği görmek, korku ve tehlikeden kurtulmaya, selamete kavuşmaya ve iyi bir arkadaşa yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de rüyada balıkçı kayığını görmek, rızık ve faydaya işarettir.

Rüyada garip bir şeye bindiğini gören kimse, bir kadınla evlenir.

Yahut düşmanına galip) gelir veyahut bir yere yolculuk yapar ya da ondan mal kazanır.

Rüyada görülen yelkenli kayık üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye ve gönlün açılmasına işarettir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın