Rüyada kamçı görmek

Rüyada kamçı görmek, çocuğun oyun oynamasına elverişli bir arkadaşa delalet eder.

Rüyada gökten kamçı indiğini görmek, Allah’ın (CC) gazap ve azabına işarettir.

Rüyada kamçı, arzu ve isteğe yorumlanır.

Rüyasında hayvanının kuyruğunun güzel bir şekilde kesilerek, kamçı gibi yapıldığını görmek, o kimsenin bir devlet adamına yakın olmasına delalet eder.

Rüyasında bir yerde bir kamçı bulunduğunu görmek, bir devlet büyüğünden yardım göreceğine delildir.

Rüyasında kimseye zararı dokunmadan gezip tozan bir adamı kamçıla dövdüğünü görmek, o kimseye nasihatte bulunduğuna delalet eder.

Eğer dövmesiyle bu adam hastalanırsa, nasihatinin o kişi üzerinde tesir yaptığına ve günahları varsa tövbe etmesine, böyle bir hal olmamış ise nasihatinin fayda vermediğine delalet eder. Rüyada bir adamı döverek vurduğu yerden kan çıktığını görmek, o adama karsı zulüm yaptığına, kan akmamış ise o adamın bu dayağı hak ettiği bir suç islemiş olmasına işarettir. Dövdüğü adamın kanı kendi vücudunun herhangi bir yerine bulaşırsa döven kişi haram mal yer.

Dövüldüğü sırada kamçı eğilir veya kırılırsa, rüya sahibinin aklinin noksanlığına ve sapıklığına delalet eder. Rüyada bir devlet büyüğü tarafından dövüldüğünü görmek, yediği kamçı adedi kadar mala veya paraya nail olacağına delildir. Rüyada bir kimseyi kamçılamak, o kimse hakkında kötü bir söz söylemeye eğer vurulan yerden kan akarsa, malından zarar edeceğine işarettir.

Rüyada kamçıyla herhangi bir eşyaya vurmak, kendisinden ümit kesilen bir isin yeniden canlanarak aydınlığa kavuşmasına delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen kamçı, rüya sahibinin ihtiyaçlarının bitmesine, arzu ve isteğine erişmesine ve düşmanını kahiretmesine işarettir.

Kamçı, çocuğa, haline uygun arkadaşa işarettir.

Bir kimse rüyada gökten kamçı indiğini görse, Allah(CC)’ın gazabına ve azabına işarettir.

Bir kimse kendi kamçıyla merkebini dövse, o kimse geçimi hakkında duada bulunur. Kamçıyla kendi bindiği atını döverek koşturmak istese, o kimse acele yapılması gereken çetin bir işinin meydana gelmesi için dua eder.

Bir kimse rüyada, bir adamı kamçı ile dövdüğünü görse, o kimseye vaaz ve nasihat eder. Eğer dövmesiyle o adama bir ağrı veya bir titreme gelmişse, o adamın vaaz ve nasihatinin onun üzerinde tesiri meydana gelir ve yaptığı günahlardan tövbe istiğfar eder. Böyle bir hal meydana gelmemişse o adam yapılan vaaz ve nasihatten tesir görmez. Dövdüğü o adamdan kan akarsa, o kimsenin o adama söylediği söz hak olmayıp sadece zulüm olduğuna, kan akmamışsa söylediği sözün hak söz olduğuna işarettir. Dövdüğü zaman dövene kan isabet etse, o kimseye dövülen tarafından haram mal gelir. Döven tarafından kan sıçrayıp dövülene gitse, dövülen döven tarafından haram mala kavuşur.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın