Rüyada ısırmak görmek

Yılan, akrep vs. gibi zehirli hayvanların ısırması kötü söz işitmeye, haram kazanca, bir insanı ısırmak ona aşırı muhabbete yahut refah içinde geçecek ömre, birini ısırmak bazen kıskanmaya ve aşırı öfkeye, birini ısırarak, ısırdığı yerden kan çıktığını ggörmek, zararı görülecek kin ve nefrete, bir hayvanı ısırıp ondan et parçası kopardığını görmek kazanca, bir hayvan tarafından ısırılmak meşakkat ve sıkıntıya delalet eder. Rüyada ısırılmak, düşmanınızla karşı karşılaşacağınız ve bu hesaplaşmadan zarar göreceğinizi belirtir. Isırıldığını görmek, bir düşmanla karşı karşıya kalacağınız ve zararlı çıkacağınız anlamına gelir. Rüyasında önemli biri tarafından ısırılan kimse, büyük bir iyilik görür. Rüyasında bir insani sevdiğinden dolayı isirdi-gini görenin o kimseye sevgisi artar. Eğer isirmak sevgi maksadi ile değilse, kin ve düşmanliga delalet eder. Taninmis bir kimsenin kendisini isirdığını görmek, o kişiden veya isim ve şekil itibariyle ona benzer birinden menfaat görmege, kendisini isirdığını ve isir-digi yerden kan çikardığını görmek, günaha sebep olacak derecede sevmege, parmağını isirdığını görmek gam ve kedere, pişmanliga delalet eder. Abdulgani Nablusi’ye göre rüyada isirmak ve isirilmak seri hile ve hasetle tabir olunur. Rüyada isirmak, isiranin isirilani çok sevdiğine delalet eder. Bir rivayete göre, isirmak veya isiril-mak eziyet çekmege de işarettir. Rüyada kendi etini isirip kopararak yere attigini gören, gam-mazlik eder. Parmaklarini yan tarafından isirmak hasetten ileri gelen düşmanliga ve kine, parmağının ucunu isirmak pişmanliga, bir rivayete göre zulüm etmege delalet eder. Isirilan yerden kan çıktığını gören günah islemis olur. Bazılarına göre rüyada kendini isirdığını gören, ömrünün başlarinda feraha ve sevince, sonunda da göz agrisina ve kalp hastalığına tutulur. Bir başka rivayete göre de rüyada dis ile isirmak hiledir. Bazı tabirciler kin ve düşmanliktir, dediler. Bazıları da isirmak gerek insan ve gerek hayvan olsun isirilan şeyi asin derecede sevmeye tabir ederler. Isirmak, mihnet ve meşakkata da işarettir. Bir kimse rüyada etinl isirsa ve koparip atsa, o kimsenin fitne çikaran birisi olduğuna işaret eder. Bir kimse rüyada bir insanın parmak uçlanm isirdığını görse, o insanın sinirli ve kinli olduğuna işaret eder. Rüyada kendi parmaklanni isirdığını gören kimse ise, pişman olur. Isirilan yerden kan çıkması günah içerisinde zahmet çekmeye işaret eder. Isirmak, fazla sinirlenmeye de işarettir. Rüyada ısırıldığını görmek, bir düşmanla karşı karşıya kalacağınız ve zararlı çıkacağınız anlamına gelir. Rüyada ısırıldığını görmek, bir düşmanla karşı karşıya kalacağınız ve zararlı çıkacağınız anlamına gelir.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın