Rüyada ipek elbise görmek

Rüyada ipek elbiseyi görmek, onu gören kimse için aska işaret eder.

Bir kimse ipek elbiseyi bir ölünün üzerinde görse, o ölünün nimet ve rahat içerisinde olduğuna işaret eder.

İpek elbisenin şan ve kırmızısı hastalıktır.

Bazı tabirciler de hastalık değildir, demişlerdir.

Fakih ve âlim kimseler için ipek elbise onların dünyaya haris olmaları ve halkı bidat davet etmelerine işaret eder.

Başkaları için ipek elbise, onları Cennete sokacak amelde bulunduklarına ve bununla beraber onların lider olmalarına işaret eder.

İpek elbise, şerefli bir kadınla evlenmeye işaret eder.

Yorum yapın