Rüyada incir görmek

Rüyada incir görmek hayır ile tabir olunur. Eğer incir sarı ise hastalık işaretidir. Siyah ise pişmanlıktı. Yeşil ise hayırdır.

Mevsiminde incir yediğini görmek rüya sahibi için hayra alamettir.

Kirmani’ye göre rüyada incir görmek, üç şekilde tabir olunur. Eğer incir sarı ise hastalık ve marazdır; siyah ise gam ve nedamettir; yeşil ise borçtur.

Bir rivayete göre, mevsiminde tatlı incir yediğini görmek, rüya sahibi için muzır değildir.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada incir yemek, neslin çokluğuna, bir rivayete göre de rızka delalet eder.

İncirden az bir şey yemek, hilesiz ve kedersiz rızktır.

Rüya tabircilerinin çoğu, incir rüyasının iyi olduğunda ittifak etmişlerdir. Bazı tabirciler ise iyi olmadığını, çünkü incirin hüzne delalet eylediğini söylemişlerdir.

Bir kimsenin rüyasında incir alarak yemesi, maldan para kazanacağına işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada incir, mala, inciri alan kimse için ucuzluğa ve çok nimete işaret eder.

Rüya incir ağacı görmek, İslam düşmanlarının iltica ettiği zengin çok menfaatli bir kimseye işaret eder. Rüyada incir yediğini gören kimsenin nesli çok olur.

Bazı tabirciler incir, sahibinin, zahmetsiz ve meşakkatsiz erişeceği ucuzluk ve bolluğa işaret eder. İncirden cüzi bir şey yemek kolay elde edilen rızıktır.

Rüyada yenen veya alınan her incir için rüyayı görenin eline altın ve gümüş geçer. Bazıları da, incir, altındır dediler.

Rüyada incir ağacının meyvesi ve yaprağının, üzüntü ve pişmanlık olduğunu söyleyenler de vardır. Bundan dolayı bir kimse incir yediğini veya eline geçtiğini görse, o kimseye gelmiş veya gelecek bir husustan dolayı bir üzüntü ve keder isabet eder.

Bazı tabirciler ise, inciri salih kimseler, hayırlı insanlar kolay elde edilen rızık, tam neşe ve bol nimetle tabir etmişlerdir.

Mevsiminde siyah incir, hayırdır. Beyaz incir siyahtan daha da hayırlıdır. Mevsimsiz görülen incir, rüya sahibinin kıskançlığına işaret eder.

Bazen de incir, yemine, incir siyah ise rüya sahibi yemininde yalancı olur. Bazı durumlarda incir, uğursuzluk, sıkıntı ve üzüntüye, yüksek bir yerden alçak bir yere düşmeye işaret eder. Bazen de incir yemek, pişmanlığa işaret eder.

Yorum yapın