Rüyada inci gerdanlık görmek

Rüyada inci gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve ziynetleridir.

Gerdanlıkta bulunan değerli taş, rüya sahibinin amelinin özü ve kavuşabildiği son noktasıdır.

Rüyada inci ve mercanla dizilmiş gerdanlık görmek; incinin temizliği, güzelliği ve çokluğu miktarınca Kur’an’ı ezberlemekle beraber takvaya ve Allah’tan korkmaya işaret eder.

Kadının gerdanlığı kocası veya çocuğudur.

Erkek bir kimsenin, boynunda inciden gerdanlık görmesi, eğer o kimse Kuran öğreniyorsa onu ezberler. İslam hukukunu öğrenmeye çalışıyorsa onu tahsil eder.

Eğer bir şey söz vermişse sözünü yerine getirir. Böyle bir şey yok ve kendisi de bekarsa, Kur’an’ı güzel okuyan bir kadınla evlenir.

Eğer hamile olan hanımı varsa, alim veya hakim olacak bir erkek çocuk doğurur.

Rüyada muhtelif diziler bir araya gelse onlardan mücevheratla ilgili diziler Kurana inci dizileri Resülullah’ın (S.A.V.) sünnetlerine ve diğer kıymetli diziler de, hikmet, doğru söz ve fıkıh ilmine işaret eder.

Bir kimse rüyada üzerinde bir veya iki kelep inci olduğunu görse, o kimse hafız olur.

Dininde doğru, emin, ibadet ehli ve takva sahibi ve o kimsenin dince güzellik ve kemali de, o inci keleplerinin güzellik ve ziyası kadar olur.

Bir kimse üzerinde birtakım gerdanlıklar olduğunu ve onları takmaktan aciz kaldığını görse, o kimseye ilmin gerektirdiği gibi amel etmekte usanç gelir.

Bir kadın rüyada üzerinde bir veya birçok inci gerdanlıklar bulunduğunu görse, o gerdanlıklarda görülen iyilik ve kötülük, o kadının kocasına veya evinin işlerine bakan kimsesine veya üzerine emanet olarak aldığı şeylere işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın