Rüyada iğdiş ve beygir görmek

Ebu Said El-Vaiz e göre; rüyada igdis veya beygir görmek insanın cehd ve gayreti ile tabir olunur. Malik olduğu igdis veya beygirin yerde ve toprakta yuvarlandığını gö-ren, malı artarak yüksek rütbe ve itibara erer. Bazıları demişlerdir ki; rüyada igdis ve beygir, zevce ile tevil olunur. Bir igdis veya beygir aldığını gören, büyük serveti olan bir kadın ile evlenir. Bir igdis veya beygiri cima eyledığını gö-ren, zevcesine iyilik eder. igdisin bir diğer hayvanla cima ettiğini ve bunu men edemedığını görenin zevcesi ahlaksiz olur. Igdisinin veya beygirinin kendisini isirdığını görenin zevcesi hiyanet eder. igdisinin veya beygirinin zayi olduğunu görenin zevcesi diğerleri ile münasebette bulunur. Igdisinin veya beygirinin güldügünü görenin zevcesi vefat eder. Igdisinin veya beygirinin çalındığını gören zevcesini boşar. Bir köpeğin igdisi veya beygiri üzerine atladığını görmek, zevcesi-ni birinin takip ettiğine işarettir. Beygir veya igdisinin zayif düstügünü görmek, zevcesinin fakirligine delalet eder. Kirmani’ye göre; güzel ve semiz bir igdise bindiğini gören bü-yük hayır, menfaat ve saadete erer. Igdisten inmek, düsmek, kuy-rugu uzamak ve kisalmak, her türlü hadise, at gibi tabir olu-nur. Bir rivayete göre igdis ve beygir görmek, köle ve hizmetkar ile tevil edilir. Ata binmek adeti olan bir kimsenin igdise veya beygire bindiğini görmesi mertebe ve makamınin alçaldığına işaret-tir.

Yorum yapın