Rüyada içki görmek

Rüyada bir gazinoda içki içtiğinizi görmek yeni işlerinizde başarılı olacağınıza; sarhos olduğunuzu görmek, fazla açilip israfa girmemeniz gerektiğine delalet eder. Bir başka rivayete göre de rüyada içki görmek, meşakkatsiz meydana gelen haram maldır, içki içtiğini gören kimse büyük günah işler ve geniş rızka kavuşur, içki kadehi ile içki Içtigini gören kimsenin eline haram mal geçer. Bazıları helal mal geçer demiştir. içki akan bir nehri görse, o kimseye dünyada bir fitne isabet eder. içki nehrine girdiğini görse, o nehirden nail olduğu miktarca bir fitneye düşer. Evlenmeyi ve ortakligi arzu eden kimsenin rüyada içki görmesi, iyi geçinmeye dair olan anlaşmadir. Memurun rüyada içki içmesi, isinden alinmasidir. Rüyada su ile kanstinimis içki içmek, bazisi helal, bazisi haram maldır. Bazı tabirciler, bu ortaklik malıdır bazilari da, bir kadından mal alır ve bu mal ile fitneye düşer, dediler. Bir kimse içki yapmak için üzüm siktigini görse, devlet hizmetinde büyük işlerde bulunur. Meze bulunan içki meclisine davet edildiğini gören kimse, cihada ve şehitlik rütbesini kazanmaya davet edilir. Rüyada görülen içki, fitne, ser, düşmanlik ve kızginliga, bazen dert ve hastalıktan şifa bulmaya, bazen de, delilik ve kendisini hissetmek ve düşünmekten alikoyan bir üzüntü ve keder sebebiyle aklin gitmesine işaret eder içki içtiğini gören kimse issiz ise bir hizmette istihdam edilir. Yahut fakir ise zengin olur. Bekar ise evlenir. Hasta ise hastalığından kurtulur. içki, yalan, hezeyan, makbul olmayan söz, sim ifsa ve zinaya işaret eder. Bazen de içki, zina eden kadına işaret eder. Rüyada içki görmek anne babaya asi olmaya veya emlaktan bir şey satmaya yahut borçlanmaya yahut mal ve mülkün gitmesine işaret eder. Rüyada içki içmek, içenin ahmaklik ve cehaletine işaret eder. ölmüs salih bir kimsenin rüyada içki içtiği görülse, o ölü ahirette nimet içerisindedir. Ancak, hayatta iken içki içen bir ölünün rüyada içki içmesi hayırlı değildir. O ölünün günahkar ve azap içinde bulunduğuna işaret eder. içki görmek, evlenmek isteyen kimse için hayra delildir.

Yorum yapın