Rüyada hutbe okumak görmek

Minberde hutbe okuduğunu gören ki-sinin kadir ve kiymeti artar. Büyük bir devlet adamınin, alimin, bir iş sahibinin hutbe okuduğunu ve hutbesini tamamladığını gör-mesi, isinde devamlı kalacağına, eğer hutbesini tamamlayamaz-sa, arzu ettiği seyin tamamlanmasinin mümkün olamayacağına, isinden ayrılacağına işarettir. Hutbede seriata aykiri bir söz söy-ledığını görmek, kötülüğü ile ün yapacağına, hatiplikten çikarildi-gini ve yerine başka birisinin atandığını görmek, o yer ve zamanda önemli bir olayin meydana geleceğine, hutbe okumak için minbere çıktığını görmek, kiymetinin ve şerefinin artacağına, hutbe okur-ken minberden düsmek, isinden atilacağına, yüksek ve güzel bir sesle hutbe okumak, ününün artacağına, silahli bulunduğu halde hutbe okumak, o yer devlet başkaninin milletler arasında sayılan bir kişi olacağına, minbere çikmak istediği halde bunu yapamadi-gini görmek, olmasıni istediği bir işi elde edemeyecegine, hutbe okumanin uygun olmadığı bir yerde hutbe okuduğunu görmek, zu-lüm ve cefaya, hutbeyi yanlış okumak idaresizlige ve beceriksizli-ge yorumlanır. Bir başka rivayete göre de hutbeyi güzel bir şekilde okuduğunu, hutbe hakkındaki sözlerini bitirdigim, halkın susarak ona baktiklarim ve namazım da dini kaidelere göre tamamladığını gören kimse, bir vilayete vali olur ve orada bulunan halk, ona saygı gösterir ve itaat ederler. Eğer hutbeyi ve namazı tamamlamadiysa onun vazifesi tamamlanmadan ayrılır.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın