Rüyada hud suresi görmek

Hz. Ömere göre; hud Suresi’ni rüyasında tamamen veya kismen okuyanin veya dinleyenin düşmanı çok olur ise de onlardan zarar görmez, Ibni Sirin ise; ziraat, bag ve bah-çe yüzünden zengin olur, bol ve bereketli mahsul alır. Her seyinden hayır görür, buyuruyor. Abdulgani Nablusi ise: işlerinde de-vamli ve halk arasında makbul ve sevilen bir kişi olur, dinin de se-batkar, ilahi emirlere uyan ve sözüne inanilan bir kişi, diye tabir ediyor. Bir başka rivayete göre de rüyada Hüd süresini okuduğunu görmek, güzel ve düzgün itikada, Allah’a, hüsn-ü zan sahibi olmaya, ekin ve ziraati sebebiyle rızıklanmaya işarettir. Hazret-i Ömer (RadiyAllahü Anh) bu rüyayı görenin düşmanı çok olur, şeklinde tabirde bulunmustur.

Yorum yapın