Rüyada güzel kokulu otlar görmek

Güzel kokulu otları rüyada görmek yahut koklamak üzüntü, keder ve şiddetten kurtulmaya, güzel amel işlemeye ve doğru söze işaret eder.

Bir ölü, rüyada diri bir kimseye güzel kokulu şey verse yahut bir kimse ölünün yanında güzel kokulu şeyler görse, o ölünün Cennet’te olmasına işaret eder.

Bekâr olan kimse için güzel kokulu şey eşe, evli olan kimse için de çocuğa yahut kendisinin şöhret bulacağı ilme ya da iyilikle methedilmeye işaret eder. Bazen de rüyada güzel kokulu otların insanın yanına sokulmaları, üzüntü ve şiddete, bazen de hastalığa işaret eder.

Rüyada su ile yeşilliğin bir arada olması üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Güzel kokulu otları bittikleri halde ve bittikleri yerde görmek, iyi bir şekilde methedilmeye ve insanı mutlu edecek söze işaret eder.

Güzel kokulu otlar erkek çocuktur. Güzel kokulu otların hepsinin yerlerinden kesilmiş görülmeleri üzüntü ve kederdir. Yer ve mevkiinde görülmesi rahata, kocaya veya çocuğa işaret eder. Güzel kokulu bir otun yeryüzünden semaya doğru yükseldiğini görmek, ora halkının âliminin vefatına işaret eder.

Güzel kokuların çocuğa işareti ancak bunların bostanda oldukları takdirdedir. Toplanıp deste ve demet edilmiş güzel kokulu otlar, hanıma kesilip başka yere atılmış ve kokusu kalmamış olanı da musibete işaret eder.

Güzel kokulu otların bir kimsenin evinde serilmiş olması o kimseye olan övgüsüdür.

Bir kimseye rüyada kokusu olmayan, kokusu hoş bir ot verilse musibete işaret eder.

Bir kimse rüyada birisine güzel kokulu bir şey atsa ve o şeyi bir adam alsa, alan adam için onlardan dolayı bir mahzunluk meydana gelir.

Bir mescidde oturduğunu etrafında güzel kokulu otların bulunduğunu görse, o kimseyi gıybet etmeye ve etrafında bulunan kimselerin onu kendisinde bulunmayan şeylerle kötülemelerine işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın