Rüyada firavun görmek

Rüyada firavun görmek din düşmanlığı ile yorumlanır. Rüyada firavun görmek, eğer firavunla konuşup anlaşıyorsa, dininin zayıflığına; onunla kavgalı bir şekilde konuşuyorsa dininin kuvvetine delalet eder.

Kendisinin bir firavun olduğunu görmesi, günahkârlığına ve tövbe etmesi gerektiğine yorumlanır.

Bir başka rivayete göre de rüyada görülen firavun din düşmanına dalalet eder.

Bir kimsenin rüyada firavunu iyi halde görmesi, kavminin halinin kötülüğüne işaret eder.

Dünyanın bazı firavunlarına dönüştüğünü gören kimse, kuvvete nail olur, davasını herkese duyurur ve dinini irşad eder.

Yorum yapın