Rüyada fil görmek

İbn-i Şirin’e göre; rüyasında geceleyin bir file bindiğini gören evlenir.

Gündüz bindiğini gören karısını boşar veya hizmetçisini kovar.

Bir rivayete göre, her ne zaman olursa olsun, file binmek, iyiye işarettir.

Bir fili yüklediğini gören büyük bir ise geçer.

Bir filin ayağı ile başına basarak, kendisini öldürdüğünü gören bir musibete uğrar.

İki başlı bir file binmiş olduğunu gören, çalıştığı işten çıkarak başka bir ise girer.

Kirmani’ye göre; rüyada fil görmek devlet büyügü ile, file binmek mevki ile; derisi, eti, kemigi ve diğer parçalari mal ve men-faat ile ve nimet ile yorumlanır.

Savaş sırasında bir file binmiş ol-dugunu gören, kuvvetli ve büyük bir düşmanını ortadan kaldirir.

Filden düstüğünü gören, bela ve musibete uğrar.

Cabir-ül Mağribi’ye göre; rüyada gezmek için çiplak file bindiğini gören, bir kadınla evlenir.

Bir filin bir mahalleden başka bir yere gittigini görmek, o memlekette hükümetin degisecegine isa-rettir.

Bir filin kendisini ayağınin altına aldığını görmek hükü-met reisinin rüya sahibine kötülük edecegine delalet eder.

Ebu Said El-Vaiz’e göre; rüyada file bindiğini gören, dogru-luktan ayrılmistir.

Bir rivayete göre file binmek, kötü ün yapmak-tir.

Bazı yorumculara göre; rüyada file binmek veya fil görmek ke-derdir.

Çünkü filin eti yenmedigi gibi sütü de içilmez.

üzerinde da-vul ve zurna gibi şeyler olduğu halde bir filin kendisine dogru gel-dığını ve ona bindiğini gören, rifata ve büyük bir mevkie ulasir, iki filin birbirleriyle kavga ettiklerini görmek, iki büyük devlet adamınin birbiriyle çatismasina delalet eder.

Filin kendisi ile konuştuğunu görmek, büyük bir kişi ile konuşacağına işarettir.

Cafer-i Sadık’a göre; rüyada fil görmek, yedi şekilde tabir olunur Devlet başkani, kuvvetli bir erkek, hasetçi bir kişi, gaddar kişi, savaş, düşmanlik, zulüm.

Bir başka rivayete göre de rüyada file bindiğini veya sahibi olduğunu ya da file galip geldığını gören kimse, devlet başkanligina yaklaşir ve ondan yüksek bir rütbe ve makarna nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer.

Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye devlet başkanii tarafından bir afet ve bela erişir.

Eğer rüya sahibi hasta ise ölür.

Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, hanımım boşar.

Eğeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, iri yan bir kimsenin kıziyla evlenir.

Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler.

Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine devlet başkani tarafından helal mala nail olur.

Bazı tabirciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabirli, idareci, halim ve kuvvetli bir devlet başkanidir, dediler.

Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir.

Eğer binse bakanlik ve valilige nail olur.

Eğer filin pisliginden bazı şeyler alsa, onun pisliginden gördügü miktarca gören kimse malla zenginleşir.

Fil, salih millete, alimlere ve insanlann şereflilerine işaret eder.

Fil, fazla sıkıntılara, yaramazliga ve meşakkate düsmeye sonra da onlardan kurtulmaya, işaret eder.

Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksiklige ve malı ziyana uğrar.

Eğer file bindiğini görse, bir mülke nail olur.

Bazı tabirciler, bir kimse rüyada Medineden başka bir sehirde fil görse, sıkıntı ve feryada işaret eder.

Eğer fili Medinei Münevverede görse, nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye işaret eder.

Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttugunu veya korkutmak Istedığını görse, hastalığa işaret eder.

Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin ölecegine işaret eder.

Eğer ayağı altına almazsa, rüya sahtbine anz olacak sıkıntıya ve ondan kurtulmaya işaret eder.

Kadinlarin her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra işaret etmez.

Filin söyledigim gören kimse, devlet başkanindan büyük bir hayra erişir.

Filin kosarak kendi arkasına düstügünü gören kimse, zarar eder.

Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zaran erişir.

Fil, kendisini yakalasa, okimseye düşmanının zarari erişir.

Bir kadın rüyada file bindiğini görse, o kadının ölecegine işaret eder.

Filler, kitlik ve kuraklik ile tabir edilir.

Rüyada bir savaşta file bindiğini gören kimse, ölür.

Fil eti yedığını gören kimse, mala erişir.

Filin azasindan veya derisinden ya da kemiginden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir.

Salih ve takva sahiplerinin rüyada fil görmesinde hayır yoktur.

Fil, taun hastalığı bulunan bir sehrin dışında görülse o sehirden taun gider.

Bir fili öldürdügünü gören kimse bir kişiye zulmeder.

Bir kimse rüyada birtakim insanlann fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer savaşta iseler onlann maglup olmalarına işaret eder.

Bazen de file binmek, zulüm ve yalana işaret eder.

Yorum yapın