Rüyada et görmek

Pişmiş et görmek yahut onu yemek kolaylıkla elde edilen hayır ve menfaate, eti kızarttığını ya da kebap yaptığını görmek kendisinin yahut bir yakınının hastalanmasına, kasaptan et aldığı halde onu eve götürmediğini görmek hastalıktan sonra şifaya, kasapttan aldığı eti eve getirip, onu afiyetle yemek güzel nimetlerle rızıklanmaya, etin parçalanarak dağıtıldığını görmek, varlıklı birinin vefatı ile birlikte malının vereseler tarafından taksim edilmesine, pişmemiş et gıybet ve üzüntüye, sığır eti sıhhate ve ucuzluğa; at, arslan ve kaplan eti şeref ve yüceliğe, katır eti hastalık ve maraza, deve eti düşman malına, devekuşu eti kır ve ormanlık yerlerden rızka, kaz ve ördek eti mal ve nimete, ceylan eti güzel bir kadının malına, kümes hayvanlarının eti refah ve mala, kuş etleri gaddar kimsenin malına, fil eti büyük bir kimseden az bir mala, et dilimleri rızka yahut gizlenen şeyin açığa çıkmasına, üzerinde et parçalanan kütük, insanları biribirine düşüren kötü niyetli birine, terbiye edilmiş yahut kıyma yapılmış et bekar için eşe, kadın için erkek çocuğa, diğerleri için kazançlı ve karlı bir ortaklığa, et yemeği afiyet ve güzel geçime, her çeşit etli yemek fakir için zenginliğe, durumu iyi olanlar için ilme, faydalı rızka ve sevince delalet eder. (Ayrıca bakınız; Yağ.) Rüyada et yemek, pek de hayırlı sayılmaz. İnsan eti yemek çok fena bir dedikodu, koyun eti hastalığı veya felaketi, kuş eti yiyenin ise muradının olacağına işarettir. Rüyada et yemek, iyiye yorulmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Bir kasapta asılı duran etler çevreyi de ilgilendiren sorundur. İnsan eti dedikodu olacağını bildirir. Rüyasında bir kasaptan et alan kimsenin sağlığı bozulacak demektir. Koyun eti sağlığın bozulacağını ve kötü olayların habercisidir. Kuş eti yemek isteklerin olacağına işaret eder. Kokmuş et çok kötü sayılır. Et yemekleri yemek kazancın helal olmadığının işaretidir. Çiğ et görmek, iş hayatında birtakım sorunlarla karşılaşacağınız anlamına gelir. Pişirilmiş et, sizin hedeflerinize başkalarının ulaşacağına işarettir. Çiğ et, hastalık, sıkıntı, üzüntüdür. Et kokmuş ise daha kötü sayılır. Rüyada görülen et, eğer pismis ise, mala işarettir. Çig etin tümü, agn, hastalık ve izdiraplara işarettir. Kasaptan et almak, musibet ve kedere işarettir. Taze et ölüme ve giybet etmeye de işarettir. Rüyada bir insanın etini gören kimse, o insani giybet eder. Rüyada kendi vücüdunun etini yedığını gören kimse, kendi kazançlidan ve elinin emegiyle meydana getirdigi şeyden yer. Bir kadın diğer kadının etini yedığını görse, o kadın diğer kadınla sevicilik eder. Rüyada kendi etini yedığını gören, zina yapar. Yilan eti düşman tarafından bir maldır. Eğer yilan etip pismis olmayip çigse, onu yiyen kimsenin, düşmanının giybetine düsmesine işarettir. Yirtici hayvanlann eti, maldır. Yirtici kuslann eti de böyledir. Domuz eti haram maldır. Pastirma görmek, ölüleri giybet etmeye işarettir. Bir kimsenin rüyada zayif et yemesi onun malca noksanligina işarettir. Bir kimsenin rüyada eliyle dokunmaksizin görmüs olduğu erkek deve eti, baba ve bir düşman tarafından meydana çıkacak mala işarettir. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimseye kaba bir düşman tarafından bir keder isabet eder. Erkek deve etini pismis olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur. Sigir eti zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işarettir. Rüyada kendi evinde yüzülmüs, parçalanmis koç eti gören kimse, tanımadigi bir adamla bulusur ve ziyafet yapmak suretiyle görmedigi ve tanımadigi bir kimseyi davet eder veya birtakim dost ve arkadaş kazanip onlarla meşrur olur. Eğer kendi evinde yüzülmüs, ancak parçalanmamis koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete işarettir. Eğer koyun eti yagli ise, o kimse bir ölünün malına varis olur. Bir kimse rüyada çig et yedığını görse, bu rüya hayırdir. Eğer çig eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir. Bir kimse rüyada pismis eti yedigni görse, o kimsenin malı artar. Eğer pismis eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin ileri gelenler yaninda kadri ve sani yücelir. Kebap edilmiş sigir eti, korkudan emin olmaktir. Eğer bir çocuk bekliyorsa, dogacak çocuk oglandir. Bazı tabirciler kebap edilmiş sigir eti, rızka ve ucuzluga işarettir, dediler. Rüyada sigir veya öküz eti yedığını gören kimse, hakime götürülür. Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir. Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntılann gitmesine işarettir. Haramligina icma vaki olmus et, haram maldır. Kus eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir. Bazen de rüyada kus eti yemek, Cennete ve kişiyi Cennete yaklaştiran salih amellere işarettir. Vahsi hayvan eti helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de işarettir. Balik eti, kolay kazanilan ve afiyetli bir rızıktır. Bazen balik eti, deniz tarafından temin edilecek menfaata işarettir. Insan eti, düşmana galip gelmektir. Taninmayan et ve kan görmek, galip gelmeye ve fitneye işarettir. Kus etleri pismis veya kebap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle elde edilecek rızık ve maldır. Eğer iyice pismemisse, rüya sahibinin bir kadıni zalim olduğundan giybet etmesine işarettir. Rüyada yenmesi helal olmayan kus etini yedığını gören kimse, hilekar ve zalim bir kavmin malını yer. ördek eti, erkeklerden mütedeyyin ve salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaata işarettir. Kebap edilmiş veya kızartilmis kus yavrulan, zahmet ve meşakkat içinde kazanilacak bir maldır. Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer. Eğer o kimse hasta ise, kurtulur. Bir kimse kendi etinin noksan olduğun görse, o kimsenin işlerinin durgunluguna veya hastalığına yahut kendi durumunun ya da ticaretinin noksanligina işarettir. Abid ve zahid bir kimse rüyada kendi etinin fazla olduğunu görse, ibadet yapmaktan usanir, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. Abid ve zahid bir kimsenin kendi etini eksik görmesi, yukarda geçen tabirin aksinedir. Meçhul et helak olmus kimselerin geriye biraktiklari mallarına işarettir. Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan bir mal satın alır. Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düstügünü görse, o kimseye ariz olacak şiddetli bir azaba veya tutulacagi bir hastalığa işarettir. Bir kimse rüyada kendisinde gördügü fazla eti yerse, o kimse malının kazancım yer. Sermayesini birakir. Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yedığını gören kimse, sermayesini zayi eder, veya bir iş yaptığından dolayı pisma olur. Sanılanın aksine et rüyaları hiçte iyi sayılmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Hastalık, dert, sıkıntı, üzüntü olarak alınır. Rüyasında bir kasaptan et alan kimse hastalanır. Et kokmuşsa durum daha da kötü sayılır. Et yemekleri daima haram karışmış kısmet olarak bilinir. Bir kasapta asılı duran etler çevreyi de ilgilendiren sorundur. Sanılanın aksine et rüyaları hiçte iyi sayılmaz. Özellikle çiğ et daima kötüye yorumlanır. Hastalık, dert, sıkıntı, üzüntü olarak alınır. Rüyasında bir kasaptan et alan kimse hastalanır. Et kokmuşsa durum daha da kötü sayılır. Et yemekleri daima haram kar

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın