Rüyada emir (almak vermek) görmek

Rüyada emir (almak vermek) görmek, birine meşru bir iş için emir vermek yahut emir almak, iyi niyetli bir kimseden dolaylı yahut direkt olarak öğüt almaya yahut öğüt vermeye, meşru olmayan, hoşlanmadığı yahut mahiyetini bilmediği bir konuda emir almak bir emrivaki ile yüz yüze gelmeye delalet eder.

Rüyada duyulan emirlere dikkat etmek lazımdır.

Yerine getirilirse kazançlı çıkılır.

Rüyada emir görmek bekâr olan kimsenin evlenmesine işarettir.

Bir kimsenin, kendisini devlet başkanı tarafından sinir şehirlerinden birisine vali tayin edildiğini görmesi, tayin edildiği şehrin başşehre olan uzaklığı nispetinde şeref, şan ve isminin yüceliğine işarettir.

Eğer bir vali, devlet başkanı tarafından kendisine bir söz geldiğim veya devlet başkanının emrini beklediğin görse işten uzaklaşması ile fakat o vali o sıralar bir çocuk bekliyorsa bir erkek çocuğunun dünyaya gelmesi ile tabir edilir.

Eğer vali hanımım boşadığım görse azledilir.

Bir kimse kendisini bir emir veya bir başkana yiyecek bir şeyler götürdüğünü görse hüzün ve kedere düşer, fakat bundan kurtulur ve hiç ummadığı bir yerden eline mal geçer.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın