Rüyada elbise görmek

Yeni elbise memur için bir üst derece, tüccar için kazanç, zengin için ziyade mal, yoksul için refah, ziraatçi için bereket, dier insanlar için ucuzlukla, yeni elbise helal mala, temiz elbise kalp temiziliğine, kirli elbise kalp kirliliğine, yeni elbise yırtılır ve bu yırtık dikilir yahut tamir edilirse evladı olmaya, yırtığı dikemezse hapse girmeye, yamalı elbise işçi için hastalık, diğerleri için nimete, ınce ve parlak elbise hayırlı ise niyet etmeye, içi dışı bir olmaya, sevinç ve sürura; böyle birelbise kadın için hayır ve nimete erişmeye, ıpek elbise takva ehli ve alimler için dünyaya meyletmeye, diğerleri için hayır ve iyiliklere, ışlemeli elbise kadın için süs ve bezeğe, ilim ehli için takva ve mertebeye, fasıklar için cezayı gerektirecek birsuç işlemeye, çocuklar için çiçek hastalığına, kendisine işlemeli elbise verilmesi bir yerden dünyalık gelmesine, yün veyla keten elbise kadın-erkek herkes için hayra, böyle bir elbiseyi toplamak yahut saklamak mala, kullanılmış elbise hastalık yahut yolculuğa, ıpek ve açık parlak renkli elbise kadın için letafet ve zerafete, kadının vücut hatlarını belli eden dekolte elbise fitne ve dedikoduya, kırmızı renk elbise erkek için dünyanın ona meylederek ahireti ihmal etmesine, yırtık pırlık, lime lime elbiseleri üst üste giymek vefat etmeye, elbisenin enine yırtılması gam ve kedere, boyuna yırtılması gam ve kederden kurtulmaya, kadının elbisesinin yırtılması ayıplı bir durumun ortaya çıkmasına yahut yoksulluk çekmeye, elbisenin ıslanarak vücuda yapıştığınıRüyada eski elbiseler görmek, rüyayı görenin daima bolluk içinde olacağına, gayet şık pahalı elbiseler görmek ise, o rüyayı görenin dış görünüşüne çok fazla değer verdiğine ve bu huyunu tashih etmesi gerektiğine, zira bu huyun kendisine çok ciddi bir hata işlemeğe sürüklüyeceğine alamettir; rüyada elbise veya kumaş satın almak, dostlarınıza birçok yeni elbise satmak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların, size ufak bir kazanç sağlayacağına işarettir; rüyada fakirlere veya hayır cemiyetlerine elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok zaman evvel işlemiş ve çoktan unutmuş olduğu bir iyiliğin mükafatını çok yakında göreceğine işaret sayılır. Rüyada eski elbiseler görmek, sürekli varlık içinde olacağına yorulur. Rüyada fakirlere elbise dağıtmak, o rüyayı gören şahsın, çok önceden yaptığı sonradan unuttuğu bir iyiliğin karşılığını alacağı anlamındadır. Rüyada elbise veya kumaş satın almak, son zamanlarda yaptığınız yatırımların karşılığında çok az bir kar sağlanacağına yorumlanır. şık ve pahalı elbiseler görmek ise, rüyayı görenin insanların dış görünüşüne çok fazla önem verdiğine, bu tutumundan vazgeçmesi gerektiğini haber verir. Lekeli elbise dedikodular ve sıkıntılar yaşanacağını belirtir. Yeşil renkli elbise yakın zamanda emellerinize kavuşacağınız anlamındadır. Yamalı elbise giydiğini gören kimsenin eline para geçer. Bir kadın, hayatınızı alt üst edebilir. Temiz ve güzel bir elbise ise kişinin çok beğenilip, hakkettiği duruma geleceğine işaret eder. Yamalı elbise para, lekeli ise beklenmedik masraflar ve dedikodu olarak olarak yorumlanır. Ayrıca rengine göre de yorumlamak gerekir. Rüyada elbise görmek memuriyete, ise yorumlanır. Rüyasında yeni bir elbise giydığını görmek, memur için daha büyük makama, tüccar için kâra, zengin için daha çok kazanca, fakir için rızka, çiftçi için berekete, halk için ucuzluga delalet eder. Rüyada giydigi elbisenin yirtildığını ve bunu tamir edemedığını gören tutuklanir, eğer yirtigini dikerse çocuğu olur. Rüyasında yamali elbise giydığını görmek, nimete, ipek kumaştan yapılmış elbise giymek, hayra delalet eder. Ancak din adamlari için ipekli giymek iyi değildir. Çünkü onların dünyaya meyil ettiklerine delalet eder. Uzun işlemeli bir elbise giymek, rüya sahibi salih bir kimse ise, din kuvvetine, iyi ahlakli bir kimse değilse, ahiret için cezalanacağına ve bunlardan başka birisi ise çiçek hastalığına yakalanacağına işarettir. Ketenden yapılmış bir elbise giyinmek şöhret sahibi olmaya, kullanilmis bir elbise giydığını görmek, bazılarının tabirince evlilige, bazilarinca ise hastalığa veya savaşa gitmeye yorumlanmaktadir, ibrisim elbise giymek hac ile tabir olunur. Canfes elbise giyinmek cesaret ve sevince, yirtik ve parçali elbise giyinmek gam ve kedere delalet eder. Yeni elbise satın almak helal mala, eski elbise almak da haram mala yorumlanır. Elbisenin temizligi iyi kalplilige, kirliligi ise kalbin kötü olmasına işaret kabul edilmiştir. Salimiye göre; üzerindeki elbisenin islanmis ve üzerine yapismis olduğunu görmek yola çikmaya niyetli bir insanın o yola gitmeyecegine, eğer başka bir iş için niyetli ise o niyetinin olmayacağına delalet eder. Arkasindaki elbiseyi çıkarıp birisine vermek fakirlikten kurtulduguna; rüyasında, erkekse kadın elbisesi, kadınsa erkek elbisesi giydığını görmek zina etmege, pelerin gibi kolsuz ve omuza atılan bir atkı gibi elbise giymek din ile yorumlanır. Böyle insanlar dindar olur ve duaları Cenabi Hakk (C. C) tarafından kabul görür. Elbise yikamak bir kaç şekilde tabir edilmektedir. Elbisesini kirli olduğu için yikadığını görmek kederden ve sıkıntıdan kurtulacağına, lekeli olduğu için yikadığını görmek, günah isleyecegine delalet eder. Elbisede kan lekesi olduğu için yikamak tövbeye, pis-likten temizlemek için yikamak haramdan el çekmek için tövbeye, meni lekesi olduğu için yikamak zinadan tövbeye işarettir. Cafer-i Sadık’a göre; elbisesini soguk su ile yikadığını gör-mek dört şekilde tabir edilir Tövbe, sağlık, güçlükten kurtulma, korkmama. Sicak su ile yikamak ise keder ve hastalık ile yorumlanır. Bazılarına göre; rüyada yeni bir elbise görmek iyidir. Rüyada yeni bir elbise giydiginizi görmek sevinçli haber alacağınıza işarettir. Bir elbiseyi üzerinizden çikardiginizi görmek, bu rüyanin aksiyle yorumlanır. Erkekseniz kadın elbisesi, kadınsaniz erkek elbise-si giyindiginizi görmek evleneceğinize; evli iseniz elinize çok mik-tarda mal ve para geçeceğine veya büyük bir mirasa konacağınıza delalet eder. Yirtik bir elbise ile gezdiginizi görmek, borçlularinizin sizi bu günlerde çok sıkıştırdigina, borçlu değilseniz başka bir üzüntünüz olduğuna, yakında feraha çıkacağınıza işarettir. Çok güzel elbiseler giyinmis bir takım insanlar görmek, çok sevinçli bir haber alacağınıza delildir. Bir başka rivayete göre de rüyada elbise görmek, kişinin dinine veya maisetine yahut Allah (C.C.)tan korkmasina ya da müjdeye tabir edilir. Rüyada bir adamın giyinmesi o adamın evlenecegi kadına, kadının giyinmesi, evlenecegi kocaya işarettir. Rüyada bir giyindığını ve sonradan elbisesini yırttığını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz. Eğer elbise sökülüp dikisi ayrılsa, hanımı veya ortagi o kimseden ayrılır. Elbise, kişinin din ve dünyaca durumudur. Rüyada kolsuz elbise giymis olduğunu görmek, fakir olduğu halde dindarligininin yerinde olduğuna işarettir. Rüyada elbisenin yakasinin yirtik olduğunu gören kimse, fakirlesir. Kendisinin bir çok elbisesi olduğunu gören kimse için ahirette büyük mükafat ve çok sevaba işarettir. Bir kimsenin rüyada kendisine bir gömlek hediye edildiğini görmesi hayırlı bir habere, elbisesi, yirtik ve kirli görmesi, fakirlik ve kedere ve ona erisecek sıkıntı ve mihnete işarettir. Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir elbise giydığını görmesi, onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline işarettir. Rüyada elbise giymek, giyen kimsenin şan ve şerefine işarettir. Bir kimse yakasiz elbise giydığını görse, o kimsenin ölümüne işarettir. Kisa bir elbise giydığını ve dizlerini örtmedığını gören kimse, dininde kusur eder. Bir kimse elbisenin üzerine bir ayet yazili olduğunu görse, o kimsenin Kuranla amel ettiğine işarettir. Siyah bir elbise giymek, giyen kimse için üzüntü ve kedere, işarettir. Elbiseyi tersine giydığını gören kimsenin durumu değişir. Bir kimse elbisesinin yakasinin yirtildığını görse fakirlesir. Elbisenin boydan boya yirtildığını gören kimse, üzüntüden kurtulur. Eğer enine yirtildığını görse, o kimsenin irz ve namusu hakkında söylenecek söze işarettir. Bir kimse elbisesinin arka tarafından yirtildığını görse, o kimse irz ve namusu hakkında söylenecek bir sözle itham edilir. Yesilelbise, dine işarettir. Beyaz elbise de, böyledir. Mavi renkli elbise görmek iyi değildir. Kirmizi bir elbise, şöhrete, sari elbise de, hastalığa işarettir. Islak bir elbise yolculuktaki zahmete, islakligin kurumasi zahmet ve şiddetin gitmesine işarettir. Bir kadın rüyada üzerinde erkek elbisesi olduğunu görse, bu rüya din ve dünyaca o kadın hakkında hayırlıdır. Eğer erkek, üzerinde kadın elbisesi olduğunu görse, o kimseye üzüntü, keder, korku, zillet ve miskinlik erişir. Sonra bu haller ondan gider. Yünden elbise giydığını gören kimse zahid olur. Bir kimse yesil elbise giydığını görse, sağ kimseler için din ve ibadete, ölüler için Allah yaninda hallerinin güzel olmasına işarettir. Bazı tabirciler, yesil elbise giydığını gören kimse, mirasa işarettir, dediler. Beyaz elbise, giyen için hayırdir. Zanaatkarlar için beyaz elbise işlerinin durgunluguna işarettir. Zanaatkar için her zaman elbisenin kıymetli olusu işinin durgunluguna işarettir. Bir kimse adet edinmedigi bir elbiseyi giydığını görse, kötü gördügü şeylerin bazisi kendisine isabet eder. Hiç beyazi olmayan ütülenmis siyah elbiseyi giydığını gören, otorite işarettir. üzerinde kirmizi elbiselerin olduğunu gören kimse, içerisinde Allah’ın hakkı olan çok mala işarettir. Rüya sahibi, Allahtan korksun ve malının zekatim versin. Kadının kirmizi elbise giydığını görmesi, ferahlik ve sevincine işarettir. Kirmizi elbise, hastalar hakkında ölüme, fukara hakkında zarara işarettir. San elbise veya sariya boyanmis elbiseyi giymek, bazı insanlar için yaraya, bazilari için de sitma hastalığına işarettir. Bir kimse bayram, dügün ve topluluk zamanlarinda kirmizi elbise giydığını görse, bunda bir beis yoktur. Sari elbiselerin hepsi, tabirde zayıflık ve hastalıktir. Bütün renklerle boyanmis bir elbiseyi giydığını gören kimse istemedigi bir şeyle karşılaşır ve o seyin kötülüğünden Allah’a sığınmasi lazimdir. Kendi üzerinde iki renkli ve iki yüzlü elbise veya iki yüzlü sarik görmek, o kimsenin din ve dünya ehlini idare eden bir kimse olduğuna işarettir. Eğer bu elbise yikanmis olursa fakirlige ve borca, yeni ve kirli ise borca ve kazandigi günaha işarettir. Çesit çeşit renklerle nakislanmis elbise giydığını görmek, güzel kokulu şeyler ve meşrubat satan kimse için hayırdir. Sair insanlar için izdirap ve şiddete, gizli şeylerin asikareye çıkmasına, hasta için hastalığın şiddetine, bilhassa zengin olan kadınlar için kötü sözlü ve sarkicilar için hayra işarettir. üzerinde renkli elbise olduğunu gören, eğer ehilse çifçi ve ziraatçilara amir olur. Eğer ehil değilse, senenin bolluğuna ve hububatin çok olmasına işarettir. Vasfedilen elbiselerden başka renkte olan elbise de gururdur. Rüyada elbiselerin üzerinde görülen nisan ve alametler hacca gitmeye veya arap ülkelerinden birine yolculuk yapmaya işarettir. Bir kimse elbisesinin altında ince bir elbise giydığını görse eline, biriktirecegi bir mal geçer ve içi dışından hayırlı olur. Bu ince elbiseyi, elbisenin üzerine giyerse, o kimsenin kötülüğüne, dindeki hatasina, günah ve isyanim asikare işlemesine işarettir. Elbisenin kalinligi inceliginden hayırlıdır. Kadının rüyada ince ve yumusak elbise giymesi izzet ve şerefine, kalin elbise de zahmet ve meşakkatina işarettir. Altın ve gümüş dokumali elbise, din ve dünyaca iyilige, arzu ve isteklere nail olmaya işarettir. Bir kimse kendisinin çok kıymetli bir elbise giydığını görse, bu rüya zengin ve fakir için sirf hayra, işarettir. Yikandiktan sonra yeni elbise giymedığını gören kimse, mizacina uygun ve arzu ettiği nese ve sevince kavusamaz. Giydigi elbisenin yirtik ve söküklerin} uyanıkken de tamire muktedir olmazsa o elbise sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Yirtik elbise giyene üzüntü ve keder isabet eder. Elbisesinin yirtildığını gören kimsenin dinine halel ve keder gelir yahut yasanti ve sefasi noksan olur. Çirkin ve kötü olarak yamanmis elbise, zarar ve ziyana ve issizlige işarettir. Elbisesinde yaslik gören kimsenin yolculuğa iptal ve kasdettiği şey tamamlanmadan men edilir. Elbisenin kurutulmasi bu tabirden müstesnadir. Bir kimse kendi elbisesini veya başkasının elbisesini yikadığını görse, o kimsenin geçiminde meydana gelecek darligi defetmesine, gizli şey ve işlerinin asikarelenmesine işarettir. Bütün elbiselerinden soyuldugunu gören kimse memuriyetten uzaklastırilir. Bir kimse elbiselerini zayi ve kaybettiğini görse, o kimselere zinet veren şeylerin helak ve telef olmasına işarettir. Kadinlara benzemek maksadi ile kadın elbisesini giydığını gören kimseye bir üzüntü ve keder isabet eder. Yahut üzerine bir şey musallat olur. Bilmedigi bir elbisenin üzerinde yenilenip yesillendığını görenin, kalbinin istediği yöne dönmesine işarettir. Gök renkli elbise, üzüntü ve kederdir. Keten elbise giydığını gören, güzel geçim ve helal mala işarettir. Kirli elbiseyi çikarmak, üzüntü ve kederin gitmesine işarettir. Kirli elbiseleri yakmak da böyle tabir edilir. Yeni elbiseyi yemek, helal mal, kirli elbiseyi yemek de haram malı yemeye işarettir. Bir kimse rüyada, yirtilmis ve kesilmis iki elbise giyse o kimsenin ölümüne işarettir. Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir. Fakat elbise lekeliyse beklenmedik dedikodular ve sıkıntılar olacaktır. Yeşil renkli elbise giyen kısa zamanda istediklerine kavuşacaktır. Kırmızı ve siyah elbiseler rüyanın tezde çıkacağına işarettir. Elbiselerin renklerine göre manaları değişir. Rüyasında eski fakat temiz elbise giyen kimse çevresince çok beğenilip sevilir ve hak ettiği üstün duruma gelir. Yamalı elbise giydiğini gören para alır. Elbisede kaç yama varsa o sayıda para gelir.

1 yorum Aşağıdaki formu kullanarak siz de yorum, görüş ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

  1. rüyamda çok güzel bi elbise aldım çok yakışımıştı:)

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın