Rüyada el görmek

Kardeş, ortak, evlad, hizmetçi, fayda, memuriyet, velayet (Allah dostu olma), mal, servet, delil, iş, amel, sanat ve beceri ile tabir edilir Uzun el cömertliğe, güç ve kuvvete; kısa el cimrilik ve acizliğe, elin kesilip vücuttan ayrılması dost ve yakınlaardan birinin vefatına; akraba ile münaesebeti kesmeye yahut işlerin bozulmasına, elin kesilmesi takva ehli için hata sonucu yapılan yalancı şahitliğe, fasık ve günahkar için çalıp çırpmaya, elin kesilip yanında bulunması kardeş yahut evladdan hasıl olacak menfaate, kesik elin yanında olmaması ve nerede olduğunun bilinmemesi para kazanmak için çıkılan yolculuktan eli boş dönmeye, el kesildiği halde acı çekmemmek birine aşık olmaya, ıki elin birden kesilmesi uzun yaşamaya, bir suçtan dolayı ellerin kesilmesi kötü bir kadınla ilişki kurmaya yahut güvenilir olmamaya, elin kırılması bela, malda zarar yahut bir yakının hastalanmasına. Bir elin diğerinden beyaz olması sıkıntıdan kurtulmaya, sol eli sağ el gibi rahat kullandığını görmek güç ve imkanın katlanarak artmasına. Elleri güzelce yıkamak iftiradan, isyandan ve dünyaya aşırı meyletmekten kurtulmaya, ellerin çatlaması zengin için sadaka ve zekatta hassas olmamaktan dolayı mal kaybına, yoksul için ferah ve bir şeyde zaaf göstermeye, elleri göğsü üzerinde kavuşturmak bir dostun sebep dolacağı üzüntüye, bir elini diğerinin içine koymak, düğün vs. gibi bir sebeple aile fertlerinin bir araya gelmesine, ellerin titremesi uzun ömre, iş ve ticarette gerilemeye, elin kuruması hayır işlerinde az bulunmaya, eliRüyada güzel eller görmek, bir sanat kolunda başarı kazanacağınıza işarettir; kuvvetli ve kudretli eller, o rüyayı görenin siyaset, spor veya endüstri alanında başarı kazanacağına ve büyük mevkilere ulaşacağına işarettir; rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı itham ediyorsa, rüyayı gören bir müddet evvel incitmiş olduğu hakiki bir dostuyla uzlaşmaya, barışmaya bakmalıdır; rüyada görülen el takdirkar bir ifadeyle ve rüyayı gören şahsa doğru işaretler yapıyorsa, rüyayı gören şu veya bu şekilde şan ve şerefe ulaşacak veya çalıştığı firma, yahut patronu tarafından takdir ve terfi görecek demektir. Güzel eller, başarı ve ün kazanacağınıza, bir sanat koluyla uğraşılıyorsa başarılı olunacağına işarettir. Kuvvetli eller, o rüyayı gören kişinin işlerinde başarılar elde edeceğine üst kademelere çıkacağına işarettir. Rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı işaret ediyorsa rüyayı gören bir süre önce bir dostuna kırılmış ve kırıldığı bu dostuyla uzlaşmaya çalışmalıdır demektir. Çirkin bakımsız eller, fakirlik ve hayal kırıklığı demektir. Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder. Çirkin ve bakımsız ise, fakirliğin ve hayal kırıklığının işaretidir. El rüyalarını çok dikkatli yorumlamak gerekir. Çok önemlidir. El büyük, temiz, güçlü ise çok iyidir. Kötü, pis, çirkin ise tehlikelidir. Rüyada el görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Sag el in-sanin çalışma ve yiyecegini sağlama ve kazanç sembolü olarak ka-bul edilmektedir. Sol eli de arkadaşı, yardımcisi ve akrabası ve sevdiği olarak kiyaslanmaktadir. Ellerin uzun olması yaptığı is-lerde başariya, kısa olması ise bunun ziddina yorumlanır. Rüya-sinda elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görmek, kardesinin veya ortaginin yahut dostunun veya akrabasından birinin ölümüne delalet eder. Sag elinin kesildığını gören yalan yere yemin eder, başka bir rivayete göre, işleri bozularak rızkı daralir, yahut akrabasına iyilik etmez. Sol elinin kesildığını gören akrabasına yardım eder ve esin-den hayır görür. Ellerinden birinin kırıldığını gören, kendi nefsinde bir belaya uğrar. Elinin bileginden kesildığını görmek malından olmaya, ilim cihetinden noksanliga, evladından hayır görme-ge işarettir. Bir elinin öteki elinden daha beyaz olduğunu görmek bela ve felaketten kurtulmaya, rüyasında elinin kesildığını fakat hiç bir aci duymadığını görmek birisine aşık olacağına delalet eder. Ellerinin titredığını görmek dört şekilde yorumlanır; kazan-mamak, kuvvet noksanligi, hastalık ve uzun hayat. Elleriyle biri-nin boynuna sarildığını görmek tövbe ettiğine ve tövbesinin Cenabi Hakk (C.C.) Hazretleri tarafından kabul edildiğine delalet eder. Ellerini kil veya sabun ile yikadığını görmek, beklediği şeylere kavusacağına, birinin kendi elinden tuttugunu görmek, yardım göreceğine, kendisinin başka birisinin elinden tuttugunu görmek, ona yardım edecegine işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada görülen el, kişinin ihsan, kuvvet, itimad ve istinad ettiği seyidir. Sag el rüya sahibinin kuvveti, geçimi, kazancı, malı ve kendisine isnad edilen, bilinen bir seyidir. Rüyada elinin uzadığını ve kuvvetli olduğunu gören kimse amir ise, düşmanına galip gelmesine, yardımcilarinin kuvvetli olusuna, sözündeki nüfuzuna, yardımda ona itaat etmelerine işarettir. Rüyada iki elinin de açik olduğunu gören kimsenin, cömert olmasına ve bütün malını infak etmesine işarettir. iki elleri üzerinde yürüdügüünü gören kimsenin, kardesi veya çocuğu ya da ortagindan istediği şeye itimad etmesine işarettir. Sag elinin altın olduğunu gören kimsenin, kazanç otorite ve gücün gitmesine işarettir. Rüyada sağ elinin kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin, geçiminin güzel olmasına işarettir. Sol elinin kendisiyle konuştuğunu gören sahsa, kardesi veya hanımı yahut ortagi kötülük ederler. Ellerinin konuştuğu sözler kötü olursa, o kimsenin fiil ve amelinin çirkin olmasına işarettir. Eğer vaaz ve nasihat ise, korkutmaya işarettir. Elini koltugu altına sokupçikardığını ve elinin de nurlu olduğunu gören sahis, talebe ise, ilimde ilerler, amir ise, daha yüksek mevkilere işarettir. Tüccar ise, ilerler, şöhrete kavuşur ve dogruluga erişir. Esnaf veya zanaatkar ise, şöhrete kavuşur. Elinden ateş çıktığını gören sahis, talebe ise, ilminde otorite olur ve düzgün konuşur. Rüyayı gören vali ise, otoritesi ve başansi artar, tüccar ise, ticaretinde başanya ulasir. Elinden su çikan kimse, mala kavuşur, iki el rütbeye, makarna, iki erkek çocuğa ve devlete işarettir. Elleriyle bir şeyler alip verdiğini gören kimse için de salih amel işlemesine işarettir. Sag el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlik yaptığı kimselere işarettir. Sol el, hanıma, anneye, kız kardese, kıza işarettir. Bir sahis rüyada iki elinden birisini kaybettiğini görse, o sahis kaybettiği elinin işaret ettiği kimsesini kaybetmesine işarettir. Bir kimse rüyada elinin kesildığını ve kendisinden aynıdığını görse, o kimsenin erkek kardesi veya dostunun ölümüne ya da bunlar ile kendi arasındaki ülfet ve muhabbetin sükut etmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada sağ eliyle bir kimseyi tuttugunu, sonra elini sol taratma dönderdığını görmesi, o kimsenin o sahis hakkında yapacagi ihanet ve harekete işarettir. Rüyada elinin uzun olduğunu gören kimsenin, fazilet, ihsan, zulüm ve iyilikle haika galip geldigine işarettir. Bir kimse rüyada iki elinden birinin kisaldığını görse, o kimsenin yardım ve ihsan ederken elini kısa tutmasina işarettir. Bir kimse rüyada iki el ve ayaklarinin kesilmis olduklarım görse, o kimsenin müfsit birisi olduğuna işarettir. Rüyada elinin yok olduğunu gören kimsenin, aşık olduğuna işarettir. Bir kimse rüyada iki eliyle beraber başka bir el veya birtakim ellerin bulun dugunu görse, halkın elleriyle onun hakkında yapacaklari lütuf, iyilik, ihsan ve yardımlarina işarettir. Bazı tabirciler, bu rüya, o sahsin, dost ve arkadaş larinin veya kuvvet ve kudretinin çokluguna işarettir. Ellerinin yumuldugunu gören kimsenin, cimriligine işarettir. Elleri üzerinde yürüdügünü gören kimse, elleriyle geçimi için çalisir. SaG elinin çolak olduğunu gören kimsenin, maisetinin durgunluguna veya büyük bir günah işlemesine işarettir. Rüyada elinin altın olduğunu gören kimsenin, elinde bulunan seyin gitmesi ne işarettir. Rüyada büyük bir tas içinde bulunan kanla elini boyadığını gören kimse, bir fitne ve fesatlıkta bulunur. Bir kimse kendi elinde başka birisinin eli bulunduğunu görse, o kimsenin başka birisinin kazancım yemesine işarettir. Rüyada elinin tamamim veya bazisim yedığını gören kimse, pişman olacağı bir iş yapar. Rüyada el ve ayaklarinin kesildığını gören kimse, ölür. Bazen de hapsedilir. Bazen de bu rüya, fakirlik ve ihtiyaca işarettir. Rüyada bir işi sağ eliyle kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını gören kimse, mal ve kuvvete nail ve düşmanına galip gelir. Bir kimse elinin uzadığını hatta süngü gibi olduğunu görse, o kimsenin zalim olup insanların irz ve namusunu kötülemesine işarettir. Rüyada elini yummak, bir şey üzerinde ittifak etmeleri lazim gelenlerin rızık ve nafakalarim sarfederken cimrilik yaptıklarına işarettir. Rüyada elinin kesilmis olduğunu ve onu muhafaza edip yanindan ayirmadığını gören kimsenin bir çocuğu veya bir erkek kardesi olur. Rüyada kendi elinin başka birisinin elinde olduğunu gören kimse, mal elde eder. Rüyada elinin kesildığını gören kimsenin, ailesinden ayrılarak gurbete gönderilmesine veya meslegini degistirmesine yahut çocuklarının veya başkalarinin ona verdikleri maasi kesmelerine ya da akrabalarim ziyaret etmemesine, bazen de bu rüya, o kimsenin haram ve masiyetten menedilmesine işarettir. Yabanci olan birisi rüyada elinin kesildığını ve kan aktigini görse, o kimsenin eline mal geçer ve vatanina döner. Eğer kan akmazsa bulunduğu yerde kalmayi tercih eder. Rüyada elinin boynuna ba9landi9ini gören kimse, günah işlemekten men edilir. Rüyada iki elinin de toprakli olduğunu gören kimsenin, malca fakir olduğuna veya çocuk ve erkek kardes yahut ilim ya da hayırca noksanligina işarettir. Rüyada elin güzelligi, baba veya çocuğun halinin güzelligine yahut temiz mala ve güzel kazanca işarettir. Bazen de bu rüya, arkadaş ve ahbaplar ile dost olmaya veya onun haline uygun amellere işarettir. Bazen de elin güzelligi düşmana galip gelmeye işarettir. Uyanikken el ve ayağı olmayan kimse rüyada el ve ayağınin olduğunu görse, o kimse yakını veya kendisini seven bir kimseden faydalanir, yahut tahmin etmedigi bir yerden rızıklamr. Rüyada elde yag ve demir görmek, dininin bozulmasina işarettir. Rüyada elin fazlaligi, hastalığa ve onun dinden tutacak diğer bir şeye muhtaç olmaya yahut gözleri kör olarak elinde üçüncü bir el vazifesini gören bir baştona muhtaç olmasına işarettir. ttaatkar birisinin rüyada iki elini kaybettiğini görmesi, Allah (C.C.)a tevekkül etmesine işarettir. Rüyada ellerinin çok olduğunu gören kimsenin, haris, tamahkar ve dünya malını biriktirmek için fazlaca çabalanmasina işarettir. Rüyada elinin yirtici bir hayvan eli olduğunu gören kimse, namazı terkederek sehved ve nefsani arzulama uyar. Bir kimsenin rüyada kendisinin solak olduğunu veya solak olan birisini görmesi, fayda, rızık ve geçiminin bol olduğuna işarettir. Rüyada elinin kedi eli olduğunu gören kimse, bazen düşmanına zafer bulur ve duvarlara tirmanan ve çikan bir hırsız olur. Bazen de bu rüya, rüya sahibinin kazancınin bayagi olduğuna işaret ettiği gibi, kendisinin de adiligine işarettir. Rüyada sağ elinin sol dinden uzun olduğunu gören kimse, yardım ve ihsanda bulunur ve kendisini ziyaret etmeyeni o ziyaret eder. Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder. Çirkin bakımsız eller, fakirliğe ve hayal kırıklığına işaret eder. Güzel eller, başarılı ve ünlü olacağınıza işaret eder. Çirkin bakımsız eller, fakirliğe ve hayal kırıklığına işaret eder.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın