Rüyada ekmekçi görmek

Rüyada ekmekçi görmek, bütün halkın sevgilisi ve herkese faydası dokunan ve hizmet eden bir kişi olarak tabir olunur.

Bir başka rivayete göre de rüyada ekmekçiyi görmek korkudan emin olmaya ve geçimin genişliğine işarettir.

Bazen ekmekçi çocuğa ve ekmekçi olduğunu gören, büyük mala ve ucuzluğa erişir.

Ekmekçiden ekmek aldığını gören kimse bolluk içinde olur.

Ekmekçi şerefli ve mütevazı kimselere iyilik yapan kudretli bir amirdir.

Kendisine zarar vermeyecek şeyde ona iltica edenleri faydalı şeylere ve halkı helal olan işlere yöneltir.

Ekmekçiden ekmek aldığını görse iyi geçinir ve üzüntüsü gider.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın