Rüyada ekmekçi görmek

Bakınız; fırıncı. Rüyada ekmekçi bütün halkın sevgilisi ve herkese faydasi dokunan ve hizmet eden bir kişi olarak tabir olu-nur. Bir başka rivayete göre de rüyada ekmekçiyi görmek korkudan emin olmaya ve geçimin genişligine işarettir. Bazen ekmekçi çocuğa ve ekmekçi olduğunu gören, büyük mala ve ucuzluga erişir. Ekmekçiden ekmek aldığını gören kimse bolluk içinde olur. Ekmekçi şerefli ve mütevazi kimselere iyilik yapan kudretli bir amirdir. Kendisine zarar vermeyecek şeyde ona iltica edenleri faydalı şeylere ve halkı helal olan işlere yöneltir. Ekmekçiden ekmek aldığını görse iyi geçinir ve üzüntüsü gider.

Yorum yapın