Rüyada düşman düşmanlık görmek

Birinin kendine düşman olduğunu görmesi olunla kurulacak dostluğa, düşmanın insanı bir şeyden korkutması hayra ulaşmaya, düşmanın iyilik yapması onun hilesine, düşmanını rehin almak birtakım günahları işlemeye, bir yere düşman girmesi şiddetli yağmura, dDüşmandan kaçmak huy ve ahlakta görülecek değişmeye, düşman kişinin nefsine, düşmanı kuşatmak işteki sebata, düşmanları gözetmeye yahut onlara galip gelmeye; birine düşmanlığını izhar etmek onunla dostluğa, düşmanlık, gizlenen şeylerin açığa çıkmasına, Allah (c. c.) ın düşmanlarına düşman olduğunu görmek salih amele ve müslüman olma şuuruna, onun dostlarına ve müslümanlara düşman olduğunu görmek kitap ve sünnete yüz çevirmeye, düşmanlık bir şeyi tam olarak bilmemeye delalet eder. Rüyada bir düşmanınızı görmek, iş konuşundaki bütün güçlüklerin üstesinden gelerek başarıya ulaşacağınıza yorulur. Rüyada düşmanlik, dostluga ve sevgiye yorumlanır. Ebu Said El-Vaiz’e göre birisiyle kendi arasında düs-manlik olduğunu görmek, aralarinda dostluk ve sevgi dogacağına işarettir. Bazı yorumculara göre; birisi ile aralarinda düşmanlik olduğunu ve buna sabir ederek kendi nefsini idare ve savundugunu görmek, o kimse ile sadik dost olmaya delalet eder. Aralarinda düşmanlik olan iki kimsenin rüyada baristiklarini görmek, birbirlerine şiddetle düşman olacaklarina delildir. Bir başka rivayete göre de rüyada kendisinin başka birisi hakkında düşmanlik yaptığını görse, düşmanlik yaptığı sahsi severek onunla arkadaş olur. Rüyada Allah (C.C.)in düşmanlarına düşmanlik yapmak, imana, onlara muhabbet etmek ve dost olmak da, Allah (C.C.)in kitabina ve Resülullahin (S. A. V.) sUnneü ne muhalefet edip yüz çevirmektir. Rüyada bir insana karşı düşmanlığıni açığa vurduğunu gören kimse, o insa na dostluk eder. Düşmanlik gizli şeyleri açiklamaya da işarettir. Rüyada düşmanlar arasında meydana gelen düşmanlik, sulhtur. Barisik olan kimseler arasında meydana gelen düşmanlik, kötülük, şiddet ve kargasadir. Bazen de rüyadaki düşmanlik, işi iptal etmeye işarettir. Bir kimse kendisini büyük bir kimse ile düşmanlikta bulunuyor görse, sevince işaret eder. Düşmanınızı yendiğinizi gördüyseniz, işte zorlukların üstesinden gelip zengin olacağınızı, yenilirseniz, sorun ve şanssızlıklara maruz kalacağınızı gösterir. Bazıları olduğu gibi çıkar. Uyarıdır. Rüyanızda öteden beri size düşman olduğunu bildiginiz bir kimse ile karşılaşıp onunla dost olmak ve el sıkış-mak, tasarladiginiz bir iste kimseye sir vermeden hareket etme-niz gerektiğine ve sırlarınizi kimseye açmamaniz icap ettiğine ve her hususta temkinli davranmaniza yorumlanır. Bir başka rivayete göre de rüyada düşman görmek, kadrinin yüksek olduğunu, Allah (C.C.) tara findan teyid edilmesine ve düşmanlarım yenecegine işarettir. Bir kimse rüyada birisinin kendisine düşmanlik yaptığını görse, o kimse ile dost olur. Bir kimseyi rüyada düşmanı, kötü bir şeyle korkutsa, o kimseye düşmanın dan bir kötülük gelir. Düşmanina ögüt verdiğini gören kimseye, düşmanı hainlik eder. Bir kimse rüyada düşmanının bir yere girdiğini görse, o yere sel gelir. Rüyada düşmanım esir ettiğini gören kimseye, şiddetli bir keder isabet eder.

1 yorum Aşağıdaki formu kullanarak siz de yorum, görüş ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

  1. Merhaba rüyanın çıkma olasılığı nedir çıkması için zaman vb. kriterler nelerdir.? kötü rüya görünce etkileniyoruz ister istemez.

Bu tabirle ilgili yorumunuzu bize yazın